Sa politikom na Ti – 5. redovna sjednica OV Ilidža – prostorno i građevinsko uređenje Općine

5. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilidža održana je 7.7.2021. sa pet tačaka Dnevnog reda. Razmatrane su i donesene odluke koje su osnov za realizaciju budućih aktivnosti prostornog uređenja općine koja je lider u Kantonu Sarajevo, a treća u BiH po broju dolazaka, ostvarenih noćenjateraspoloživih smještajnih jedinica.

Prvom tačkom Dnevnog reda vijećnici/e su usvojili Odluku o izmjenama Odluke o građevinskom zemljištu na području općine Ilidža. Izmjene se tiču uspostavljanja prve stambene zone u centru općine Ilidža, kao i utvrđivanje novih granica stambenih, poslovnih i proizvodnih zona. Odluka se odnosi na privredni razvoj općine Ilidža i u skladu je sa kontinuitetom življenja i ulaganja ka boljem životnom i privrednom okruženju. Izmjene ne utiču na postojeće objekte već isključivo na buduću gradnju. U praksi Odluka podrazumijeva 0, 9% povećanu rentu zemljišta na kojem se gradi. U toku rasprave spomenuta je gradnja naselja Tibra na Stupu, greške kao što je neizgradnja škole, vrtića, ambulante sa ciljem ispravljanja istih te sa jednoglasnim usvajanjem da se iste ne smiju ponoviti. Uslijedila su pitanja komisiji koja je pisala Prijedlog Oduke o izmjenama Odluke o građevinskom zemljištu – rasprava OV Ilidža o bespravnoj gradnji, podrška kolektivnoj, a ne individualnoj izgradnji te pitanja o granicama zona po naseljima.

Izgradnja devet objekata društvene infrastrukture, stambeno-poslovni, turistički ali i sportsko-rekreativni objekti

Druga tačka Dnevnog reda se ticala usvajanja i provođenja Regulacionog plana “Riverina-Sastavci” koja je također u domenu prostornog uređenja Općine Ilidža. Ovaj Regulacioni plan je od velikog značaja za općinu Ilidža jer predstavlja razvojni Regulacioni plan koji se prostire na površini od 222.9 hektara i kojim je omogućena izgradnja novih 586 objekata različitog sadržaja. Ovim planom predviđena je izgradnja devet objekata društvene infrastrukture, stambeno-poslovni, turistički, ali i sportsko-rekreativni objekti. Takođe, planirana je izgradnja osnovne škole sa sportskim dvoranama i predškolske ustanove.

Izvještaj o radu Javne ustanove kulturno-sportski i rekreacioni centar Ilidža

Treća tačka Dnevnog reda nije usvojena. Riječ je o Izvještaju o radu Javne ustanove Kulturno-sportski i rekreacioni centar “Ilidža” za period 01.01 – 21.12.2020. godine i Izvještaju o finansijskom poslovanju Javne ustanove Kulturno-sportski i rekreacioni centar “Ilidža” za period 01.01 – 21.12.2020. godine.

Vijećnička pitanja

Vijećnici/e su predložili/e  25 inicijativa i 8 pitanja koja se bave problemima poput: vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije, rješavanja problema ruševina, osvjetljenje kružnog toka u Hrasnici, rekonstrukcija devastiranog  dječijeg igrališta u Pejtonu, izgradnja info-turističkog centra, renoviranje ratom oštećenih fasada i krovova, regulisanje korištenja električnih romobila, postavljanje kontejnera, renoviranje dječijeg mobilijara, te renoviranje parkinga u Hrasnici.

Senzibilnost spram sigurnosti mladih

Sjednicu su obilježila očigledna politička previranja, nesuglasice pa i pobune oko određenih tačaka. Unatoč svim neslaganjima vijećnici/e su na ovoj sjednici donijeli/e jako bitne odluke o budućnosti općine Ilidža i pokazali senzibilitet za mlade kroz vijećničke inicijative koje se tiču sigurnosti mladih.

Autor: Eldar Pezer

Najčitaniji tekstovi

Izazovi i potencijali queer umjetnosti u Bosni i Hercegovini
,,Studentska uvjerenja o stručnosti nastavnika nemaju naročitu težinu“, studenti tvrde drugačije
Kako do pripravničkog u Bosni i Hercegovini?
GDJE OTIĆI: Planinarski domovi nadomak Sarajeva
„Od Silvane do Nirvane“ – Karike Top 5 pjesama mjeseca marta
Obećava li nova strategija zapošljavanja previše i hoće li zadržati mlade od odlaska vani?
Kataloška prodaja kao prilika za zaradu i radno iskustvo
Ante Jurić-Marijanović: Supkultura vs. kultura – para na paru, uš na fukaru
Refik Hodžić: Naše traume su još uvijek vrlo žive i prisutne
SVEMIRKO: Mo'š napraviti najveću glupost na svijetu, svi će mislit' da je to presuper jer si ti na stejdžu!
More Stories
To nisam ja, to je moj mobitel – Kako se probuditi i zaspati bez plavog svjetla ekrana