Impressum

Omladinski magazin Karike

Izdavač: Omladinska novinska asocijacija u BiH
E-mail: onaubih.karike@gmail.com

Redakcija:

Anes Osmić, glavni i odgovorni urednik

Nikola Lero, zamjenik urednika

Arman Fatić, urednik društvenih mreža

Lektura: Ivana Krstanović i Nataša Lazukić

Dopisnici: Merima Zavitan, Sanja Stevanović, Edina Čović, Nikolina Deletić, Azra Kerić, Vanja Šunjić, Faris Begović, Renata Glavinka, Nedim Kujraković, Matija Krivošić, Nerma Džaferović, Aleksandra Gligorević, Sara Velaga, Esma Sarić, Arnes Hamzić, Emina Džidić