Impressum

Omladinski magazin Karike

Izdavač: Omladinska novinska asocijacija u BiH
E-mail: onaubih.karike@gmail.com

Redakcija: Amir Purić (gl. urednik), Ivana Krstanović, Miroslav Šimšić, Merima Zavitan, Emira Mehmedbegović, Aleksandar Krečar, Arman Fatić

Dopisnici: Nataša Lazukić, Sanja Stevanović, Edina Čović, Nikola Lero, Azra Husarić, Emir Čolo, Elmin Fehrić,