Sa politikom na Ti – 6. redovna sjednica OV Sanski Most – JP RTV Sana, budžet, komunalne takse i tarif

U četvrtak, 15.07.2021. održana je šesta sjednica Općinskog vijeća Sanski Most. U nastavku pročitajte izvještaj sa najvažnijim tačkama i odlukama.

Van snage stavljena je odluka o izboru i načinu imenovanja članova Skupštine JP „RTV Sana“ Sanski Most od 29.11.2017. godine. Također, tu je i prijedlog rješenja o prestanku članstva u skupštini vršioca/teljice dužnosti predsjednika/ce i članova/ica skupštine, kao i prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca/teljice dužnosti predsjednika/ce i članova/ica Skupštine JP RTV „Sana“ Sanski Most. S obzirom da je od imenovanja vršioca dužnosti proteklo više od tri godine jasno je da je došlo do grubog kršenja Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH te da isti vršioci/teljice dužnosti članova/ica skupštine protokom roka od tri mjeseca od dana imenovanja postupaju nezakonito. Kako bi se spriječile buduće nezakonite radnje, Općinsko vijeće kao osnivač navedenog preduzeća odlučilo je u narednom periodu donijeti odluku o izboru i načinu imenovanja članova/ica skupštine JP RTV „Sana“ Sanski Most koja nije u sukobu sa zakonom.

Budžet za prva tri mjeseca 2021. godine

Odluka o realizaciji budžeta općine Sanski Most za prva tri mjeseca ove godine nije usvojena. Vijećnici/e su uglavnom ostali suzdržani/e. Jedna politička stranka ističe da je način raspodjele prihoda nezadovoljavajući, obzirom da je ostvareno 12,7% godišnjeg plana za ta tri mjeseca. Također, ističu da je planirani budžet nerealan.

Gubitak statusa javnog dobra

Općinsko vijeće je usvojilo Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra. Riječ je o Prijedlogu Odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra kako bi se moglo izvršiti kompletiranje građevinske parcele. Stručno mišljenje je pozitivno i predmetna parcela je označena kao nekategorisani put u vlasništvu Općine Sanski Most koji može izgubiti status javnog dobra jer ne služi namjeni.

Komunalne takse i tarife

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih usluga je jednoglasno usvojen. U općini Sanski Most, u odnosu na druge općine USK-a, nije definisano plaćanje komunalnih taksa za korištenje raznih komunalnih usluga. Činjenica je da će ova odluka rezultirati povećanjem prihoda jedinica lokalne samouprave i stavljena je na javnu raspravu od 60 dana.

Prijedlog odluke o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje područja oko vodopada Blihe javnom komunalnom preduzeću „Sana“

Prijedlog odluke o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje područja oko vodopada Blihe javnom komunalnom preduzeću „Sana“ u stečaju je jednoglasno usvojen. Razlog za donošenje ove odluke je prvenstveno razvoj turizma. Obzirom da je uloženo dosta finansijskih sredstava u uređenje prostora i prilaza do vodopada Blihe, neophodno je isti dati na upravljanje, korištenje i održavanje, a ulaznica je doprinos za trajnu zaštitu i uređenje ovog područja kao i lokalnu ekonomiju.

Sigurnost i realizacija saobraćaja

Usvojen je i nacrt Odluke o sigurnosti i realizaciji saobraćaja, kao i nacrt Odluke o javnim parkiralištima općine Sanski Most, te je stavljen na javnu raspravu od 60 dana.

Rad općinskog pravobranilaštva

Izvještaj o radu općinskog pravobranilaštva je usvojen, dok Izvještaj o radu općinske izborne komisije Sanski Most za 2020. godinu nije usvojen. Vijećnici/e su tražili/e odgovor od centralne izborne komisije i sve dok ga ne dobiju, općinska izborna komisija neće biti na dnevnom redu.

O mladima ni riječi

Informacije o stanju turizma, stanju sigurnosti za 2020. godinu, stanju poljoprivrede za 2020. godinu, plan rada ŽFNK „Sana 2014“ za 2021 su usvojene i primljene k znanju. O drugim pravima, potrebama i problemima mladih, nažalost, nije bilo ni riječi.

Autorica: Amina Hodžić

Najčitaniji tekstovi

Kako do boljeg sutra? Saznajmo uz PROI!
Zlatna Karika Lejla Selimović: Hidžama je više relaksirajući tretman
Velika pitanja – velika anksioznost
Zlatna Karika Amina Pilavdžija: Vojska je najčasniji poziv i neprocjenjivo životno iskustvo
Novo lice lokalne politike: Ira Adilagić – jednakost svih građana/ki: prvi inkluzivni park u Sarajevu
Call centri: ZA ili PROTIV?
Čapljina kao grad smijeha, mazlumske priče i cijena
Intervju - Sumea Žuna, Mješovita srednja škola Zenica
GDJE OTIĆI: Planinarski domovi nadomak Sarajeva
Kako do pripravničkog u Bosni i Hercegovini?
More Stories
Autostoperski vodič od Banja Luke do Graca i nazad, dio prvi