Sa politikom na Ti – 10. sjednica GV Zenica – u fokusu vijećnička pitanja i inicijative

Sara Gluhić je prisustvovala 10. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Zenica i za vas je zabilježila najvažnija vijećnička pitanja i inicijative. Ako imaš neki konkretan problem u svojoj lokalnoj zajednici, obratiš li se ikada izabranim vijećnicima/ama za rješenje istog? Pogledaj u nastavku teksta o čemu vijećnici/e raspravljaju i slobodno se javi izabranima u svojoj lokalnoj zajednici, ako imaš slične ili drugačije probleme za koje su oni/e nadležni/e da ih rješavaju.

Na desetoj redovnoj sjednici GV Zenica vijećnici i vijećnice postavili/e su sljedeća pitanja:

 1. Zašto ne radi rasvjeta na pješačkim mostovima?
 2. Ko je vlasnik deponije Rača?
 3. Šta se dešava sa javnom rasvjetom u MZ Mošćanica?
 4. Šta se desilo sa korištenjem popusta obećanog od strane gradonačelnika korisnicama/ama Gradske tržnice?
 5. U kojoj je fazi pomjeranjetaksi štanda koje se čeka već četiri mjeseca?
 6. Treba li se pristupiti Izmjeni odluke o građevinskoj dozvoli prema Arcelor Mitalu?
 7. Šta se dešava s procedurom načina povratka objekta u početno stanje na Odmutu u gornjem dijelu zgrade?
 8. Šta se dešava s radom ambulante u Lukovom Polju?

Kao što vidiš, općinsko vijeće je nadležno za rješavanje problema lokalne zajednice. Ako si već glasao/la za određene vijećnike/ice, provjeravaš li da li rade svoj posao? Pišeš li im direktno o svojim problemima i potrebama?

Na istoj ovoj sjednici vijećnici i vijećnice su podnijeli/e sljedeće inicijative:

 1. Pojačanje policijskog nadzora u pješačkoj zoni;
 2. Nastavak aktivnosti na sanaciji klizišta u MZ Orahovica;
 3. Izvršenje nadzora da li JP Autoceste ispunjavaju svoje obaveze o prijateljskom okruženju;
 4. Postavljanje kanti za smeće na šetalištu Kamberovića Polje kod Visećeg mosta;
 5. Problematika MZ Lokvine u vezi savodosnadbjevanjem;
 6. Problem kanalizacije u MZ Pehare i Ričice;
 7. Dobijanje izlazana autoput u MZ Nemila;
 8. Napajanje električne energije u Topčić Polju i Orahovici;
 9. Izmjena dijela Odluke o mjesnim vodovodima;
 10. Storniranje računa za grijanje (april 2021.) i prijem novih računa;
 11. Inicijativa priprema i organizacija održavanja bitnih datuma u gradu;
 12. Inicijativa postavljanja inovativnih poljoprivrednih zadruga;
 13. Inicijativa čišćenja regionalne ceste R445;
 14. Inicijativa da JU Predškolski odgoj i obrazovanje pruža usluge produženog boravka;
 15. Izmještanje saksija sa mosta, da se saksije sa unutrašnje strane premjeste na vanjsku;
 16. Inicijativa da se pripadnicima/amaromske populacije vrati uskraćeno pravo vezano za zdravstvo.

Kao što vidiš, gradsko vijeće je zaduženo za najsitnije detalje vezane za izgled i kvalitet života u tvojoj lokalnoj zajednici. Slobodno, piši svojim predstavnicima/ama o problemima u tvojoj zajednici. Možeš sam/a, ali i kao neformalna grupa. Ne zaboravi da se o svim inicijativama raspravlja i glasa na sjednici, a u nastavku pročitaj koji su to prijedlozi na 10. redovnoj sjednici GV usvojeni, a koji ne.

Usvojeni prijedlozi:

 1. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države;
 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa mjera za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje u 2021.godini na području Grada Zenica;
 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Apoteka “Zdravlje” Zenica;
 4. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad predsjednika/cai članova/ica upravnih odobra zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad Zenica;
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Etičkog kodeksa za izabrane zvaničnike/ceOpćine Zenica.

Prijedlog koji nije usvojen:

 1. Razmatranje Inicijative Udruženja građana “Eko forum” Zenica o HE Janjići (imamo li neko objašnjenje zašto ovo nije usvojeno?)

Izvještaji o radu JU

Pored navedenog na sjednicama vijeća usvajaju se i izvještaji o radu i poslovanju javnih preduzeća sa lokaliteta te općine/opštine. Svaki izvještaj koji je imao pozitivno poslovanje na ovoj konkretnoj sjednici je usvojen, dok oni koji su poslovali negativno, nisu bili usvojeni. Tako su usvojeni sljedeći izvještaji: Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za period 01. 01. – 31. 03. 2021, Izvještaj o radu JU “Bosansko narodno pozorište” Zenica za 2020. godinu, Izvještaj o radu JU “Muzej grada” Zenica za 2020. godinu, Izvještaj o radu JU “Muzej grada” Zenica za 2020. godinu. Nisu usvojeni: Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za period 01.01.-31.03.2021.godine (gore isto ovo stoji da je usvojeno, gdje je onda greška?), Izvještaj o radu JU “Predškolski odgoj i obrazovanje” Zenica za 2020.godinu.

Autorica: Sara Gluhić

Najčitaniji tekstovi

Velika pitanja – velika anksioznost
Nail Omerović: Naši mladi su talentovani, samo im je teško doći do izražaja
Kako do pripravničkog u Bosni i Hercegovini?
Kultura mema – od smijeha do političkog djelovanja
Eskapizam na društvene mreže
Rodni stereotipi
Kako do studentskog posla u Sarajevu?
Gdje kupiti proizvode jeftinije i do 90 % od redovne cijene - Food Outlet Yumm
Prljava riječ na slovo "F"
Zašto muškarci (ne) vole kučke?
More Stories
Novo lice lokalne politike: Armin Handžar – pristupačnost općine i stimulacija sportskih kolektiva