Sa politikom na Ti – 6. redovna sjednica OV Stari Grad Sarajevo – odluka o stipendiranju vraćena na doradu

Šesta redovna sjednica OV Stari Grad održana je u četvrtak, 24. 6. 2021. godine. Dnevni red  sastojao se od 13 tačaka, o kojima je vijećalo 27 prisutnih vijećnika/ica. Jedna se tačka trebala ticati mladih, ali je povučena sa dnevnog reda s ciljem da bude sretnije modifikovana.  

Tačka 10. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju nadarenih učenika/ica i studenata/ica povučena je sa dnevnog reda kako bi bila dorađena. O njoj će se o raspravljati na nekoj od narednih sjednica, rekao je predsjedavajući OV Stari Grad, Mirza Batalović.

Vijećničke inicijative

Na ovoj sjednici razmatrano je devet vijećničkih inicijativa. Četiri inicijative usvojene su jednoglasno, a tiču se općeg značaja: organizacija akcije čišćenja i uspostava baby-kutka u užem jezgru Općine, povećanje jednokratne novčane subvencije za porodilje, kao i inicijativa o održavanju vodosnabdijevanja Sarajeva. Nisu izglasane inicijative o smanjenju cijene zakupa prostora u kojem je smješten Muzej ratnog djetinjstva, inicijativa o novčanoj subvenciji bračnom partneru koji mijenja prezime u procesu sklapanja porodica, kao ni inicijativa za novčanu podršku Fudbalskom klubu Janja. Gotovo sve inicijative za koje se glasalo imale su napomenu načelnika da se s inicijativom treba sačekati zbog smanjenog budžeta.

Budžet za 2021.

Usvojen je prijedlog odluke o izmjenama i dopunama budžeta za 2021. godinu (22 osobesu glasale za, četvero je bilo suzdržanih i jedno protiv). Nekoliko puta tokom sjednice napomenuto je da je budžet u lošem stanju, što jedni/e vijećnici/e ističu, a drugi/e ne vide. Razlog lošeg stanja je svjetska pandemija, napomenuli su.

Trg oslobođenja Alija Izetbegović

Odluka o stavljanju van snage Nacrt Odluke o usvajanju i provođenju Urbanističkog projekta Trg oslobođenja Alija Izetbegović – vraćena je na doradu. Načelnik je u javnost plasiraovijest da  rekonstrukcija Trga počinje uskoro, ali Vijeće i dalje raspravlja da li će se graditi podzemna garaža ili će se Trg samo urediti i obnoviti. Vijećnici Abdulah Skaka i Adi Zahiragić istakli su da će pokrenuti inicijative da se iz naziva obriše Trg Oslobođenja te da se s Trga skloni bista Ive Andrića.

Start-up projekti mladih

Bilo je govora i o preusmjeravanju sredstava na start-up projekte mladih. Naime, raspisan je konkurs za mlade poduzetnike/ice koji/e će biti subvencionirani iz budžeta Općine za pokretanje biznisa u okviru programa Impakt Inkubator poslovnih ideja. Trideset je prijavljenih, a Općina ima sredstava za 13 ideja. Nije ustanovljeno da li se nova sredstva mogu pribaviti i preusmjeriti ka ovoj tački.

Inicijative predviđene za glasanje na sljedećoj sjednici OV

Inicijative za koje će vijećnici/ice glasati na sljedećoj sjednici OV su: sanacija potpornog zida Osnovne škole Edhem Mulabdić na Bistriku, postavljanje ogledala na raskrsnici u naselju Bentbaša, učvršćivanje šarafa na dječijem igralištu na Darivi koji predstavljaju opasnost za djecu, te inicijativa uspostavljanja inspekcijskog nadzora lokaliteta Borija, gdje je započelo otvaranje divljih deponija.

Autorica: Dalila Palavra

Najčitaniji tekstovi

Kako do boljeg sutra? Saznajmo uz PROI!
Zlatna Karika Lejla Selimović: Hidžama je više relaksirajući tretman
Zašto su uopšte rođeni da bi čitav život bili kažnjavani za odluku koju nisu ni donijeli već samo prihvatili?
Život gej osobe u vehabijskoj porodici i zašto biti vidljiv
Velika pitanja – velika anksioznost
Od Tjuringa do generativne AI: Veštačka inteligencija – apokalipsa ili revolucija?
Kako s ovjerenom kopijom aplicirati na više fakulteta u BiH?
Koji fakultet upisati – državni ili privatni?
Haruna Bandić, bh. booktuberka: Književnost je intrigantna, mijenja nas iznutra, iznova
Putovanje u Pariz: Savjeti za potpuno uživanje!
More Stories
Molitelji u boju