Sa politikom na Ti – 11. sjednica Gradskog vijeća Zenice – zenička žičara i vandalizam mladih

Zenica bi trebala da dobije svoju prvu žičaru nakon jednoglasnog usvajanja inicijative tokom 11. sjednice Gradskog vijeća, održane u četvrtak 17. 6. 2021. godine. Hoće li ona biti dovoljan sadržaj za mlade ovog grada, posebno kada u jednoj rečenici povežemo mlade i vandalizam?

Inicijativa za otvaranje žičare u Zenici koja bi povezala grad sa izletištem na Smetovima je predložena davne 1982. godine, ali je tek u posljednjih par godina ozbiljnije shvaćena. Ova inicijativa doprinijela bi, zasigurno, lakšem i jednostavnijem pristupu Smetovima – jednom od najpopularnijih izletišta u okolini Zenice, kao i razvoju turizma, izgradnji nove infrastrukture te novim zapošljavanjima. Projektom je predviđen kapacitet od 800 osoba na sat, a žičara će imat 60 korpi, što bi drastično smanjilo količinu saobraćaja na putevima koji vode za Smetove.

Procijenjena vrijednost žičare – 35 miliona konvertibilnih maraka

Procijenjena vrijednost žičare iznosi 35 miliona konvertibilnih maraka uz očekivanje da bi investitor imao dodatnih milion konvertibilnih maraka troškova u svrhu ishodovanja potrebnih dozvola i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Osim toga, izgradnja žičare bi dovela i do izgradnje novih sadržaja na izletištu kao što su biciklističke staze, bungalovi za prenoćišta, mini skijalište i sankalište te ugostiteljski kapacitet.

Pitanja od značaja za mlade

Ako izuzmemo ovu inicijativu, koja može biti zanimljiva i mladima iz Zenice jer će imati priliku učestvovati u aktivnostima koje promovišu zdrav život i provoditi više vremena u prirodi, pitanja, potrebe i problemi mladih nisu detaljnije razmatrani na ovoj sjedniciosim u kontekstu potencijalnog vandalizma. Naime, tokom sjednice spomenuta je inicijativa sanacije oštećenog spomenika Kameni spavači. Spomenik je napravljen većinom od stakla te su na njemu ispisana imena žrtava posljednjeg rata. Okružuju ga kamene ploče. Vijećnik Elvir Purić predstavio je mogućnost: Neko od djece, ne trebamo im zamjeriti, mogao bi da baci kocku i razbije spomenik. Bitno je navesti da vijećnik ne napada mlade, ali u njima vidi potencijalnu prijetnju.

Vandalizam mladih – legitimna tema o kojoj nije došlo do detaljnije rasprave

O vandalizmu mladih – kao legitimnoj mogućnosti i prijetnji kulturnim spomenicima na prostoru Zenice nije se na ovoj sjednici detaljnije razmatralo, pogotovo ne o uzroku vandalizma kod mladih. Zašto bi neko dijete bacilo kamen i razbilo spomenik? Vjerovatno zato što ne razumije i ne zna važnost istog. Vjerujem da sve to može biti i jeste legitimna tema za raspravu. Također, vjerujem da legitimna tema sjednice Gradskog vijeća Zenice može biti i kako spriječiti vandalizam kod mladih, kakav im sadržaj ponuditi, u koju tačno edukaciju uložiti kao grad da mladi shvate da vandalizam nije rješenje. Da li bi inicijativa žičare mogla pružiti mladima nove aktivnosti u prirodi koje bi smanjile vandalizam? Ili ova inicijativa sama nije dovoljna za sadržajniji, bolji i kvalitetniji život mladih na prostoru Zenice?

Autor: Mirza Begagić

Najčitaniji tekstovi

Intervju s Dušicom Žižić, medicinskom sestrom: „Naše ranjivosti i razvojne krize su i naša šansa za samospoznaju i učenje“
Buč Kesidi za KARIKE: Ona prava ne postoji, zato je i izmišljamo
Zlatna Karika Ammar Grabić: Mladi nisu svjesni svojih potencijala
Život gej osobe u vehabijskoj porodici i zašto biti vidljiv
Vikend sa ćaletom: Ljubav kao najveća potreba
Putovanje u Pariz: Savjeti za potpuno uživanje!
Call centri: ZA ili PROTIV?
Nasilje u porodici – moja životna priča
Odlaze li mladi jer žele ili jer nemaju drugog izbora?
Dželila Mulić-Čorbo, psihologinja: „Kada je nasilje prisutno, tu pate svi“
More Stories
Mentalno zdravlje pripadnika LGBTIQ+ zajednice: izazovi i teškoće