Sa politikom na Ti – 5. redovna sjednica Općinskog vijeća Doboj Istoka

Želeći približiti mladima lokalnu politiku i pojasniti šta se praktično dešava na sjednicama općinskih vijeća u BiH novinarka Karika Selma Karić prisustvovala je 5. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Doboj Istok. U nastavku teksta pročitajte detaljnije o čemu se diskutiralo na ovoj sjednici.

27. 05. 2021. godine općinsko vijeće Doboj Istok održalo je petu redovnu sjednicu u prostorijama općine u Klokotnici. Na sjednici je prisustvovalo 16 vijećnika i vijećnica. U odsustvu je bila jedna vijećnica. Dnevni red se sastojao od sljedećih tačaka: Izvršenje budžeta za 2021. godinu, sufinansiranje kuće socijalno ugroženoj porodici, rad Javnog komunalnog preduzeća ”Čisto”, usvajanje izvještaja veterinarske stanice, 04. juli Dan brigade – formiranja 109/224 brigade Doboj Istoka, saradnja s Općinskim sudom u Gračanici.

Budžet januar/mart 2021.godine

Budžet je jednoglasno prihvaćen uz repliku dva vijećnika. Replika Karić Emira: ”Iako sam glasala za usvajanje budžeta, želim da iskažem svoje nezadovoljstvo kada je u pitanju rad nadležnih. Obrazlažem, niti na jedno od svojih vijećničkih pitanja nisam dobila odgovor.” Mehinović Mehmed: ”S obzirom na pandemiju, budžet je zadovoljavajući ali po mom mišljenju nedovoljan prikaz informacija.”

Sufinansiranje kuće socijalno ugroženog građana u Klokotnici

Inicijativa jednoglasno prihvaćena. Replika: Karić Emira: ”Zalažem se za odricanje paušala za dobrobit socijalno ugroženih skupina naše opštine te izdvajanje novčanih prihoda od pomoći Federalnog budžeta. Tačka dnevnog reda je jednoglasno izglasana.

Rad JKP ”Čisto”, izvještaj o radu za 2020/2021. godinu

Glasanje za ovu tačku dnevnog reda jednoglasno je izglasana uz repliku. Replika: Mehinović Mehmed: ”Misija je obavljena od strane JKP ”Čisto” kada je vodovod u pitanju, ali moje mišljenje je da se trebamo moderizovati kako bi se poboljšala kvaliteta. Opasnost sadašnjeg JKP ” Čisto ” je ekonomija. Problem su sumnjivi sporni rashodi od 35%. Mi kao vijećnici možemo se zalagati da plaćamo vodu JKP ”Čistu” za ugrožene stanovnike. Budžet od 26.000 KM nije dovoljan, mjesne zajednice jako pasivne. Moj prijedlog je poskupljenje vode.» 

Usvajanje izvještaja veterinarske stanice

Statistički podaci pada rada veterinarske stanice, znatno manji broj terenskog posla.

Replika Karić Emira: ”Direktor apelira na smanjenje fonda, zbog ruralne sredine poboljšati stočni fond.” Replika Hasančević Hasan: ”Smatram izvještaj nevalidnim. Tražim dopunu podataka ili smjenu VD direktora veterinarske stanice.”

4. juli Dan brigade

Obilježava se formiranja 109/224 brigade koja je bila garant opstojnosti stanovništva Doboj Istoka. 

Saradnja s Općinskim sudom u Gračanici

S obzirom da opština Doboj Istok nema svoj sud, na sjednicama opštinskog vijeća prisustvuje pravobranioc s opštine Gračanica, za sve intervencije vezane za sud izlaze uposlenici suda u Gračanici, da svojom brzom intervencijom uklanjaju nedostatke u vidu nedostatka suda koji fali opštini Doboj Istok. Saradnja suda Gračanice i općine Doboj Istok od strane vijećnika_ca okarakterisana je kao saradnja na zavidnom nivou.  

Vijećnička pitanja/inicijative

Inicijativa vijećnice Karić Emire – postavljanje saobraćajnog ogledala, raskrsnica MZ ”Brijesnica Mala”, Armije Republike BiH.

Vijećnik Šuvalić Refik dvije inicijative:

a) opštinski načelnik i nadležne službe za zaštitu da povedu računa o rješavanju problema sa divljim životinjama (svinje) zbog narušavanja mira i prirodnih dobara.
b) angažovanje pedijatra u JZU Dom zdravlja Doboj Istok radi ekonomičnijeg liječenja, kako građani_ke ne bi morali ići u privatne bolnice.

O konkretnim pitanjima i problemima mladih se nije nikako raspravljalo.

Najčitaniji tekstovi

Kako do boljeg sutra? Saznajmo uz PROI!
Zlatna Karika Lejla Selimović: Hidžama je više relaksirajući tretman
Zašto su uopšte rođeni da bi čitav život bili kažnjavani za odluku koju nisu ni donijeli već samo prihvatili?
Život gej osobe u vehabijskoj porodici i zašto biti vidljiv
Velika pitanja – velika anksioznost
Haruna Bandić, bh. booktuberka: Književnost je intrigantna, mijenja nas iznutra, iznova
Od Tjuringa do generativne AI: Veštačka inteligencija – apokalipsa ili revolucija?
Kako s ovjerenom kopijom aplicirati na više fakulteta u BiH?
Koji fakultet upisati – državni ili privatni?
Ko je, zapravo, Ognjen Pjano – psiholog (Karika)?
More Stories
KVIZ – Provjeri svoje znanje o pravima nacionalnih i vjerskih manjina