Kviz o ljudskim pravima (1)

„Sva ljudska prava su opća, nedjeljiva, međusobno ovisna i povezana. Međunarodna zajednica mora ljudska prava razmatrati globalno, na pravedan i jednak način, pod jednakim uvjetima i s jednakim naglascima. Iako se važnost nacionalnih i regionalnih posebnosti te povijesne, kulturne i vjerske razlike moraju uzeti u obzir, države imaju dužnost, bez obzira na svoje političke, gospodarske i  kulturne sustave, promicati i štititi sva ljudska prava i temeljne slobode.“ (Članak 5 Bečke deklaracije s UN-ove konferencije o ljudskim pravima održane 1993.)

Ljudska prava, koja su odraz osnovnih ljudskih potreba, su temeljna i neotuđiva prava koje posjeduje svako ljudsko biće. Ona pripadaju svakoj osobi podjednako, univerzalno i vječno – znači, i onda kad ih pojedinac nije svjestan, kada ne priznaje ista prava drugima, ili kad drugi njemu/njoj ne priznaju ta prava. Ljudskim pravima se pravno potvrđuje i štiti ljudsko dostojanstvo svakog pojedinca.

Kviz o ljudskim pravima je napravljen u okviru USAID-ovog Programa osnaživanja nezavisnih medija kojeg implementiraju CPCD i OM zbog podizanja svijesti i znanja iz oblasti ljudskih prava i informiranja naših čitatelja/ki o zakonodavstvu i tijelima koja štite i osiguravaju osnovna ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Svrha ovog kviza je testiranje vašeg znanja, ali i povećanje vašeg razumijevanja ljudskih prava. Birate onaj odgovor za koji vjerujete da je točan, s tim da ponekad postoji više od jednog mogućeg točnog odgovora.

Koliko znate o ljudskim pravima? Riješite kviz i saznajte!

 

Hvala što si riješio/la kviz!

ODGOVORI:

 1. d) Prava svakog pojedinca u BiH propisana su Ustavom BiH, međunarodnim ugovorima ili konvencijama koje je BiH potpisala, te zakonima.
 2. b) U skladu s Ustavom BiH, Parlament BiH nadležan je za donošenje zakona, a prema utvrđenoj proceduri Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice priprema i predlaže, putem Vijeća ministara BiH, zakone iz svoje nadležnosti.
 3. a) Opća deklaracija o ljudskim pravima usvojena je 10. prosinca/decembra 1948. godine u Parizu. Stoga se ovaj datum obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava.
 4. d) UN-ova Konvencija o pravima djeteta, čiji je cilj djeci diljem svijeta osigurati njihova prava, neovisno o njihovoj nacionalnosti ili mjestu gdje žive, je međunarodni dokument, usvojen na Glavnoj skupštini Ujedinjenih naroda 20. 11. 1989. godine, a sadrži univerzalne standarde koje država stranka Konvencije (tj. koja ju je potpisala i ratificirala) mora jamčiti svakom djetetu.
 5. d) Svake godine Europski parlament dodjeljuje Nagradu Saharov za slobodu misli, osnovanu u čast ruskom fizičaru i aktivistu za ljudska prava Andreju Saharovu. Nagrada je osnovana 1988. kako bi se istaknulo iznimne pojedince i organizacije koji se bore za ljudska prava i temeljne slobode.
 6. a) Nelson Mandela dobitnik je prve Nagrade Saharov za slobodu misli 1988. godine za napore koje je uložio u borbi protiv aparthejda, s Anatolijem Marčenkom, disidentom bivšeg Sovjetskog Saveza.
 7. b) Nobelovu nagradu za mir za 2012. godinu dobila je Europska unija zbog svog doprinosa unapređenju mira i pomirenja, demokracije i ljudskih prava.
 8. c) Dunja Mijatović je prva žena koja je imenovana komesarkom za ljudska prava u Vijeću Europe (2018. godine). Ono što je još zanimljivo jest i to da je Dunja Mijatović jedna od osnivačica regulatorne agencije za komunikacije u BiH (1998.), te dobitnica Medalje Charlemagne (2015.) kojom se „prepoznaje doprinos osobe u medijima u procesu europskog ujedinjenja i razvoja europskog identiteta“.
 9. c) Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine je nezavisna institucija uspostavljena u cilju promoviranja dobre uprave i vladavina prava, zaštite i sloboda fizičkih i pravnih osoba, kako je zajamčeno posebno Ustavom Bosne i Hercegovine i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku tog Ustava koja će s tim u vezi nadgledati aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine, njenih entiteta i Brčko distrikta, u skladu s odredbama ovog zakona.
 10. b) Europska konvencija o ljudskim pravima (EKLJP) međunarodni je ugovor o zaštiti ljudskih prava i sloboda u Europi. Punim imenom Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda potpisana je u Rimu 4. studenoga/novembra 1950. godine; potpisalo ju je dvanaest zemalja članica novoosnovanog Vijeća Europe, a na snagu je stupila 3. rujna 1953. godine.
 11. Fotografija broj 1. – i)

Europski sud za ljudska prava je međunarodni sud ustrojen 1959. godine, sa sjedištem u Strasbourgu u Francuskoj, i prikazan je na prvoj fotografiji (preuzeto sa https://storage.bljesak.info/image/256329/1280×880/europski-sud-za-ljudska-prava.jpg).

Druga fotografija (preuzeto sa https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/photo/photo_gallery/main_gallery/1_1_ITLOS_YPS_aerial_2005__1_.jpg) je fotografija Međunarodnog suda za pravo mora sa sjedištem u Hamburgu u Njemačkoj.

Na trećoj fotografiji (preuzeto sa https://www.media.ba/sites/default/files/field/image/the_hague.jpg) je Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije sa sjedištem u Den Haagu u Nizozemskoj.

 1. a) Članom 4.1 Zakona o Ombudsmanu za ljudska prava BiH propisano je da Institucija Ombudsmana za ljudska prava ima ovlaštenja da provodi istrage u svim žalbama vezanim za loše funkcioniranje pravosudnog sustava ili nepravilno procesuiranje pojedinačnih predmeta, kao i da preporuči odgovarajuće pojedinačne ili opće mjere.
 2. b) Članom 4.2 Zakona o Ombudsmanu za ljudska prava BiH propisano je da „Ombudsman se neće miješati u proces odlučivanja sudova, ali može pokrenuti sudske postupke ili intervenirati u tijeku postupka koji se vodi, kad god ustanovi da je takva aktivnost neophodna pri obavljanju svojih dužnosti. Ombudsman također može dati preporuke organu vlasti koji je strana u postupku ili biti konsultiran od strane u postupku“.
 3. c), f), g) Sjedište Institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH je u Banja Luci, a područni uredi se nalaze u Sarajevu, Mostaru i Brčkom. Terenski ured se nalazi u Livnu.
 4. c) Ustavni sud BiH je najviša nacionalna sudska instanca koja garantira zaštitu ljudskih prava i sloboda u BiH pred kojom građani BiH mogu podnijeti apelaciju/žalbu za povredu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom BiH i međunarodnim standardima koja se podnosi protiv pojedinačnih akata ili radnji državnih organa ili organizacija kojim su povjerena javna ovlaštenja.
 5. d) Osnovni domaći mehanizmi za zaštitu ljudskih prava su: Institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, komisije i odbori koji se bave pitanjima ljudskih prava a uspostavljene su u okviru Parlamentarne skupštine BiH i skupština entiteta i Brčko distrikta.

*Naslovna fotografija: United Nations HQ, preuzeto sa Unsplash.com

Disclaimer ENG: „This quiz is made possible by the generous support of the American people through the US Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of Youth magazine „Karike“ and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.“
Disclaimer BHS: „Ovaj kviz je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog magazina „Karike“ i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.“

Najčitaniji tekstovi

Jezičke greške u medijima – nemar novinara, redakcije bez lektora
Zar je zaista važno za kim mi srce žudi?
Odbrane u momentima kad ih ne očekujete su uvijek srcu najmilije
Iskustva banjolučkih studenata s "neperspektivnih" i "najtežih" fakulteta
Kako do pripravničkog u Bosni i Hercegovini?
Zlatna Karika Lejla Selimović: Hidžama je više relaksirajući tretman
Kako do studentskog posla u Sarajevu?
Kako s ovjerenom kopijom aplicirati na više fakulteta u BiH?
Studentski domovi u Sarajevu: Gdje su, kakvi su, kako se prijaviti?
Kako do sobe u banjalučkom studentskom domu?
More Stories
Od Silvane do Nirvane: Top 5 Eurosong pjesama