Sa politikom na Ti – 6. redovna sjednica OV Lukavac – kadrovska pitanja i akti imovinsko-pravne prirode

Kako izgleda Dnevni red jednog općinskog vijeća, šta su kadrovska pitanja, a šta su akti imovinsko-pravne prirode? Ima li u vijećničkim pitanjima i inicijativama ovaj put riječi o mladima i njihovim potrebama, problemima?

29. 06. 2021. u sali Policijske uprave Lukavac sa početkom u 10:00 sati održana je šesta redovna sjednica OV Lukavac. Sjednici je prisustvovalo 30 vijećnika/ica, općinski načelnik Edin Delić, pomoćnici/e općinskog načelnika, općinski pravobranilac te predstavnici/e medija. To je obično i sastav jednog vijeća, a u nastavku pogledaj kako izgleda dnevni red jedne sjednice OV.

Kao što vidiš općinsko vijeće je najniži organ vlasti u BiH koji ima velike ovlasti kada je u pitanju budžet – trošenje zajedničkog novca, prodaja općinske imovine, komunalne takse, izgradnja novih objekata. Život lokalne zajednice je suštinski u rukama općinskih vijećnika i vijećnica. O svim tačkama dnevnog reda treba da se vodi rasprava, ali je vrlo česta praksa da se sve tačke dnevnog reda stavljaju samo na glasanje i glasa se po principu: za, protiv, suzdržan. Nečija ruka u općinskom vijeću odlučuje o sudbini cijelog grada/općine. Da li ti je sada možda jasnije zašto je važno da ta ruka bude u službi građana i građanki, a ne u službi ličnih interesa i vlastitog profita?  

Akti imovinsko-pravne prirode

Deveta tačka Dnevnog reda 6. redovne sjednice OV Lukavac odnosila se na akte imovinsko-pravne prirode tačnije narazmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Lukavac. Da bi bilo koje općinsko zemljište bilo prodano, općinsko vijeće mora za to dati saglasnost. Zanimljivo je uvijek pratiti vezu između politike i biznisa i vidjeti ko dobije općinske dozvole i za kakve gradnje. To je, recimo, jedna od zanimljivih stvari koja se može pratiti, ali polako još uvijek te uvodimo u cijelu priču vezanu za sjednice općinskih vijeća ili gradskih skupština. U 9. tački Dnevnog reda spomenute su na ovoj sjednici i sljedeće stavke: Razmatranje i usvajanje Rješenja o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju trotoara na R-455a ,,Svatovac-Živinice-Bašigovci-Lukavica-Zelenika“, kao i razmatranje i usvajanje Rješenja o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju i izmiještanje dijela regionalne ceste R-471 Lukavac-Vijenac-Banovići – dionica Stambene-Vijenac.

Kadrovska pitanja

Deseta tačka Dnevnog reda odnosila se na kadrovska pitanja. To konkretno znači sljedeće: razmatranje dopunskog Rješenja o imenovanju člana/ice Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Lukavac, razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju člana/ice općinske izborne komisije Lukavac, razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata/kinja za imenovanje članova/ica Nadzornog odbora JP ,,Rad“ d.o.o Lukavac, razmatranje prijedloga Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju članova/ica Komisija Općinskog vijeća. Kao što vidiš politika postavlja ljude na vodeće funkcije gradskih preduzeća i brojne druge pozicije. Možda ti je sada jasnije koliko politika utiče na naše živote i oblikuje ih voljom nekolicine ljudi. Neznanje običnih građana i građanki je ponekad najveći adut za razne malverzacije, namještanja i štele u politici. Zato je važno s politikom biti na ti.

Vijećnička pitanja i inicijative

Iznesen je prijedlog da konsultantska kuća uradi strategiju poslovanja za JU Dom zdravlja Lukavac za narednih deset godina. Usvojen je i prijedlog koji se odnosio na rad ustanova čiji je osnivač OV, a koji će izvršiti anketu među građanima/kama o radu ustanove i podnijeti izvještaj OV. Što se tiče povećanja naknada za postavljanje zimskih bašti neki su smatrali da je to direktan udar na ugostiteljstvo, ali je prijedlog usvojen jer bi to moglo biti korisno ukoliko se opet pogorša epidemiološka situacija s ciljem isplate povlastica obrtnicima/ama. I pored višesatnih rasprava na sjednici nije pomenuto ništašto se konkretno odnosi na mlade. Da li te ovako nešto, iskreno, nervira ili ti je kao mladoj osobi prihvatljiv stav da se na mjestu gdje se donose najvažnije odluke za život građana i građanki nikada ne spomenu mladi? Šta mi kao omladinski magazin, osim što izvještavamo da se o našim pitanjima i problemima ne govori, možemo još da uradimo? Šta mladi, generalno, u BiH mogu uraditi po tom pitanju?

Autorica: Emina Aščalić

Najčitaniji tekstovi

Intervju s Asimom Bratanović, psihologinjom i psihoterapeutkinjom u edukaciji: „Kojim god putem da krenemo, vratićemo se tamo gdje smo osjećali da nismo dovoljno voljeni, ili da jesmo“
Međuetničke predrasude: Jesu li Srbi genocidan narod i znaju li Bosanci i Hercegovci i za jednu drugu raspravu osim burek ili sirnica?
Kako do studentskog posla u Sarajevu?
Kako do sobe u banjalučkom studentskom domu?
Studentski domovi u Sarajevu: Gdje su, kakvi su, kako se prijaviti?
Putovanje u Pariz: Savjeti za potpuno uživanje!
GDJE OTIĆI: Planinarski domovi nadomak Sarajeva
Koliko je „korektna“ politička korektnost?
Call centri: ZA ili PROTIV?
Premotaj: Žene u BiH - od Kraljevine Bosne do danas
More Stories
Via Appia: Traženje sebe u izgubljenom svijetu