Sa politikom na Ti – 6. sjednica Općinskog vijeća Orašje – Strategija razvoja općine za 2021.

10. 06. 2021. godine u Kino sali u Orašju održana je 6. redovna sjednica Općinskog vijeća Orašje. Svih četrnaest točaka dnevnog reda su usvojene, iako nisu sve podržane jednoglasno. O čemu se još govorilo te da li su pitanja i potrebe mladih konačno došle na red pročitajte u izvješću Samre Šakanović-Prgić.

Osim usvajanja Izvoda iz zapisnika sa prošlih sjednica, Vijećničkih pitanja i inicijativa, te usvajanja Izvješća na 6. sjednici Općinskog vijeća govorilo se i o: a) prijedlogu Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje, b) prijedlogu Odluke o usvajanju Plana implementacije i indikativnog financijskog okvira revidirane Strategije razvoja općine, c) prijedlogu Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašja, d) prijedlogu Odluke o prijenosu vlasništva, e) prijedlogu Odluke o kupovini zemljišta, te o prijedlogu Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova Elektroprivrede i prijedlogu Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova/ica Školskog odbora OŠ Orašje.

Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije i indikativnog financijskog okvira revidirane Strategije razvoja općine Orašje za 2021. godinu.

Ovaj prijedlog je usvojen jednoglasno, a o čemu se tačno radi pogledajte na infografici ispod.

Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta u Donja Mahala II

U osmoj točki dnevnog reda 6. redovne sjednice Općinskog vijeća raspravljalo se o prijedlogu Odluke o kupovini zemljišta od 3583 metra kvadratnih u selu Donja Mahala. U Odluci je navedeno  kako će načelnik Općine Orašje s prodavateljem, koji je već pristao na ponuđenu cijenu od 3583KM, napraviti kupoprodajni ugovor u ime i za potrebe općine, te kako je kupovina ovog zemljišta u javnom  interesu. Nekoliko vijećnika/ica istaklo je to kako im cijena zvuči i više nego prihvatljiva, ali su, ipak, zamolili za detaljnije obrazloženje za kupovinu ove parcele posebno zato što je naglašeno to da je u pitanju javni interes. Nakon detaljnijeg obrazloženja u kojem je rečeno da će parcela služiti za odlaganje građevinskog/tvrdog otpada vijećnici/ice su izrazili nezadovoljstvo. „Mislim da je trebalo odmah navesti u materijalima da se zna da je to iskopana rupa koja treba da se nasipa. Nakon objašnjenja smatram da je prevelika cijena zemljišta da bi se kupovala jedna rupa u koju će se nasipati zemlja. Da je to zemljište koje je obradivo i od koristi složio bih se i prihvatio ovu odluku, a sada ću glasati protiv.”- istakao je vijećnik Beširević. Ipak, Odluka je usvojena sa 15 glasova Za, 1 Protiv i 2 suzdržana.

Izvješća o radu JP Komunalac d.o.o.,  JU Dječji vrtić Pčelica Orašje i Centra za kulturu Orašje su usvojena

Najviše se polemike vodilo oko prvog izvješća, tj. oko JP Komunalac Orašje. „Možda da se zapitate što vaši radnici/e rade za vrijeme radnog vremena, a vi ih i dalje plaćate. Možda da ste nam iznijeli podatak koliko imate uposlenika/ica u samoj administraciji JP Komunalac, a koliko stvarno onih ljudi koji rade na terenu. Meni ovi podaci koji su dostavljeni nisu zadovoljavajući. Dostavite nam oficijelne financijske podatke, bilanse stanja i uspjeha koje ste predali u financijsko-informatičku agenciju u skladu sa zakonom.„ – rekao je vijećnik Beširević glede ove tačke.

Vidite li u Dnevnom redu pitanja od značaja za mlade?

Osim u jednoj vijećničkoj inicijativi koja predlaže poticaj mladim poljoprivrednicima i poljoprivrednicama nigdje se više nije raspravljalo o problemima i potrebama mladih.

Zašto je to tako?

Autorica: Samra Šakanović-Prgić

Najčitaniji tekstovi

ODGOVORI PSIHOLOGA 30: „Riječi mogu da liječe“
Zaviri „Iza duge“, vidjećeš da smiješ
Studiranje i stres
Poziv na učešće na konkursu na temu „Nasilje nad LGBTIQ osobama – moja priča“
GDJE OTIĆI: Planinarski domovi nadomak Sarajeva
Zlatna Karika Amina Pilavdžija: Vojska je najčasniji poziv i neprocjenjivo životno iskustvo
Studentski domovi u Sarajevu: Gdje su, kakvi su, kako se prijaviti?
Koji fakultet upisati – državni ili privatni?
Ne sudi knjizi po guzici
Da li je Zemlja ravna ploča?
More Stories
Itake: kad povratak kući postane odlazak od nje