Kako do sobe u banjalučkom studentskom domu?

Kapacitet studentskog doma “Nikola Tesla” u Banjoj Luci je 1.166 kreveta. Novoizgrađeni četvrti paviljon je povećan za još 140 soba (280 kreveta). U sklopu studentskog doma svakodnevno radi i studentski restoran/menza. Ishrana studenata u menzi organizovana je za tri obroka dnevno i daleko je povoljnija od hranjenja u privatnim restoranima.

Konkurs za stanovanje u studentskom centru „Nikola Tesla“ objavljuje se u avgustu mjesecu nakon upisnog roka kada se utvrđuje konačna statistika studenata koji su stekli uslove za stanovanje u domu, kao i broj raspoloživih kreveta u paviljonima.

Uslovi života u studentskim paviljonima su zadovoljavajući, iako su potrebne još neke popravke. Mnogo toga zavisi od ličnih ciljeva i odnosa sa drugim ljudima. Život u malom prostoru nauči čovjeka da je razgovor dragocjeno rješenje za svaki problem, a steknu se i različita prijateljstva. Uči se u čitaonici, ali i u sobama uz dogovor sa cimerima/kama.

,,Ko se odluči na život u domu, biće bogatiji za još jednu vrstu studiranja – životnog, ali mora imati jasno definisan cilj. U domu postoje ljudi koji su tu da nešto postignu i oni koji gledaju da se tu što duže zadrže zbog društva i provoda. Prednost je blizina fakulteta, pa su i informacije dostupnije. Upoznaju se razni profili ljudi i u toj interakciji se brusi čovjekov karakter”, govore stariji studenti.

Izgled novog studentskog paviljona

Osnovni kriterijum prilikom rangiranja kandidata su bodovi stečeni na osnovu uspjeha tokom studiranja i na taj način može se steći gotovo polovina od ukupnog broja bodova. U velikom broju slučajeva ključnu ulogu odigraju i bodovi stečeni na osnovu socijalnog statusa studenta. Studenti iz boračke kategorije dobijaju dodatne bodove.

Studentima prve godine I ciklusa studija biće dodijeljeno 19% od ukupnih raspoloživih kapaciteta (kreveta).

Studentima sa invaliditetom (sa oba ciklusa studija) dodjeljuje se 14 kreveta, od ukupnog broja raspoloživih kapaciteta za smještaj.

Prvi i drugi paviljon

Kada je u pitanju plaćanje smještaja, ovi paviljoni su jeftiniji od novoizgrađenog četvrtog paviljona. Cijena za sobu je prošlogodišnja i iznosi 20 KM mjesečno.

,,Sada su zamijenili stolariju i to je ok. Brucoše će dočekati nova stolarija, neće se smrzavati kao mi do sada. Bio je prisutan nestanak struje i tople vode u jednom periodu, ali i na tome se radilo. Ono na šta treba biti spreman jeste manjak privatnosti u domu, ali u suštini je sve to jedna velika životna škola. Što se tiče stvari koje su u redu i koje nisu, to je individualno i zavisi od osobe do osobe. Ako neko traži luksuz neće se pronaći u prvom i drugom paviljonu, ali savjet bi bio da posjete dom jer  raspoloženje, ljudi, dešavanja, menza i mnogo toga pozitivnog će svakako ostaviti trag u sjećanju“, govore studenti koji imaju iskustvo stanovanja u ovim paviljonima.

Treći i četvrti paviljon

U najnovijem četvrtom paviljonu odnosno „hotelu sa pet zvjezdica“, kako su ga mnogi nazvali, ima 140 soba i mjesta za 280 studenata. Trokrevetna soba košta 75 KM, a četvorokrevetna 65 KM.  U trećem paviljonu cijena  iznosi 25 KM za sve sobe.

,,Prvih godina stanovanja u trećem paviljonu cijena je bila 10 KM, a sada je  cijena skočila, iako se uslovi nisu previše promijenili. Prednost četvrtog paviljona je što imaju kuhinju na svakom spratu i što svaka soba ima svoje kupatilo. Mi u trećem paviljonu dijelimo kupatilo sa docimerima“, navode stariji studenti iz ličnog iskustva.

Ishrana u menzi

Studentska menza

Hrana u studentskoj menzi je na zadovoljavajućem nivou, potvrđuju studenti. U odnosu na ranije godine desilo se poskupljenje, ali je meni obogaćen. Cijena doručka iznosi 0.70 KM, ručka 1.60 KM, a večere 1.20 KM. Uplata obaveza za dom i menzu prebačena je na elektronski sistem, što ima svoje prednosti.

Ko ima pravo konkurisanja za stanovanje?

Pravo konkurisanja imaju redovni studenti ustanova u Banjoj Luci upisanih u Registar visokoškolskih ustanova, u skladu sa odlukom o mreži ustanova studentskog standarda – osnovni dodiplomski studij (studij I ciklusa) i master studij (studij II ciklusa), državljani BiH i Republike Srbije, čije je stalno mjesto boravka izvan grada Banjaluke udaljeno dvadeset i više kilometara.

Novoupisani studenti – brucoši imaju pravo konkurisanja ako u momentu konkurisanja ne prelaze 23 godine starosti.

Student koji je u prethodnoj akademskoj godini koristio usluge smještaja kao student prve godine studija, upisom na drugi fakultet gubi pravo na konkurs za smještaj u tekućoj godini, kao student prve godine.

Student koji uporedo studira dva ili više fakulteta, može konkurisati za smještaj u JU Studentski centar „Nikola Tesla” Banjaluka  kao student starije godine studija (odnosi se na oba ciklusa studija).

Koje dokumente treba priložiti?

Originali ili ovjerene kopije originalnih dokumenata ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana konkurisanja za smještaj.

Dokumente koje je neophodno dostaviti:

 1. Prijavu na konkurs za smještaj u JU Studentski centar „Nikola Tesla” Banjaluka (potražiti na blagajni u I paviljonu i popuniti prvu stranu).
 2.  Ovjerene fotokopije svjedočanstava od prvog do četvrtog razreda i diplome o završenoj srednjoj školi (za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija).
 3. Uvjerenje o upisu na fakultet (godine ili zimskog semestra) prvi put, u akademskoj 2017/2018. godini.
 4. Uvjerenje ili obavještenje o stalnom mjestu boravka – CIPS.
 5. Uvjerenje o invalidnosti i Uvjerenje o civilnoj žrtvi rata, izdato od Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite za studente ratne vojne invalide i studente civilne žrtve rata od I do X kategorije.
 6. Uvjerenje o invalidnosti roditelja; Uvjerenje o civilnoj žrtvi rata izdato od strane Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite za studente djecu RVI VRS i civilne žrtve rata od I do VI kategorije.
 7. Izvod iz matične knjige umrlih (za studente bez roditelja).
 8. Uvjerenje nadležnog organa izdato od strane Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, o pogibiji  ili nestanku roditelja-borca VRS.
 9. Ovjerena kućna lista (za studente korisnike socijalne pomoći i  studente iz čije porodice studira dva i više studenata).
 10. Uvjerenje o upisu na fakultet člana porodice (brat, sestra, redovni studenti na javnim fakultetima koji redovno upisuju prvi put tekuću godinu studija).
 11. Rješenje o korištenju socijalne pomoći izdato od nadležnog organa, Centra za socijalni rad uz dostavljeni dokaz o posljednjoj uplati (ček). Ovo se odnosi na samog studenta ili roditelja studenta.
 12. Rješenje o statusu osobe sa invaliditetom izdato od nadležnog organa Centra za socijalni rad.
 13. Potvrdu Službe smještaja o ispunjavanju uslova za prijavu na konkurs (da su izmirene obaveze prema Studentskom centru, da protiv studenta nije izrečena disciplinska mjera a prema članu IX stav 5 Konkursa).
 14. Potvrda ili uvjerenje sa Zavoda sa zapošljavanje (biroa) da su jedan ili oba roditelja nezaposlena.
 15. Potvrda iz udruženja višečlanih porodica (za studente iz višečlanih porodica „4 plus“).

Koji je rok za prigovore?

Rok za prigovore na nezvanične rezultate je pet dana od dana objavljivanja rezultata.

Prigovori se upućuju isključivo na dokumentu kojeg možete preuzeti na recepciji I paviljona.

Na osnovu čega se utvrđuju rang liste?

Rang liste se utvrđuju na osnovu uspjeha i socijalnog statusa, broja studenata iz jedne porodice i udaljenosti mjesta prebivališta.  

Bodovanje po osnovu uspjeha i socijalnog statusa

 1. Uspjeh u studiju prethodnom školovanju  (do 50 bodova), a bodovanje uspjeha iz srednje škole vrši se tako što se prosječna ocjena množi faktorom 10.
 2. Student bez oba roditelja (12 bodova)
 3. Student dijete palog i nestalog borca VRS (10 bodova)
 4. Student bez jednog roditelja (6 bodova)
 5. Student RVI VRS i student civilna žrtva rata od I do V kategorije (8 bodova)
 6. Student RVI VRS i student civilna žrtva rata od VI do X kategorije (3 boda)
 7. Student sa invaliditetom (8 bodova)
 8. Student dijete RVI VRS i civilne žrtve rata od I doVI kategorije (3 boda)
 9. Student ili roditelj korisnik socijalne pomoći  (5 bodova)
 10. Jednom obnovljena godina u toku studija (minus 1 bod)
 11. Dva puta obnovljena godina u toku studija (minus 3 boda)
 12. Tri puta obnovljena godina (minus 7 bodova)
 13. Više od tri puta obnovljena godina  (minus 10 bodova)
 14. Studenti čija su oba roditelja nezaposlena (2 boda)
 15. Studenti čiji je jedan roditelj nezaposlen (1 bod)
 16. Studenti iz višečlanih porodica sa 4 i više ( 4 boda)

Bodovanje po osnovu broja studenata iz jedne porodice

 1. Student iz čije porodice redovno studira tri i više studenata, uključujući i studenta koji konkuriše (4 boda)
 2. Student iz čije porodice redovno studiraju dva studenta, uključujući i studenta koji konkuriše (2 boda)

Bodovanje po osnovu udaljenosti mjesta prebivališta studenta do ustanove

 1. Student čije je mjesto prebivališta udaljeno od 20 – 100 km (0,1  bod)
 2. Student čije je mjesto prebivališta udaljeno od 100 – 200 km    (0,2  bod)
 3. Student čije je mjesto prebivališta udaljeno preko 200 km   (0,3  bod)

Kazneni bodovi za ilegalno ustupanje kreveta i neizmirenje obaveza

Studenti koji su u prethodnim akademskim godinama, prema spisku JU Studentskog centra, iz bilo kojih razloga ustupali svoje krevete drugim studentima, suprotno članu 11 stav 1 Zakona o studentskom standardu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 34/08) i članu 58 stav 1 Statuta JU Studentskog centra „Nikola Tesla“ Banjaluka, ukupan broj bodova umanjiće se za pedeset bodova. Student koji nije izmirio obaveze prema Studentskom centru „Nikola Tesla” za prethodnu godinu i student protiv koga je izrečena disciplinska mjera, nema pravo da konkuriše za smještaj.

Najčitaniji tekstovi

ODGOVORI PSIHOLOGA 30: „Riječi mogu da liječe“
Zaviri „Iza duge“, vidjećeš da smiješ
Intervju - Amina Omerbašić, JU MSŠ “Hasan Kikić” Gradačac
Intervju - Sumea Žuna, Mješovita srednja škola Zenica
Poziv na učešće na konkursu na temu „Nasilje nad LGBTIQ osobama – moja priča“
Intervju -  Marko Knežević, Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“,
Zlatna Karika Nikolina Zubac: Volim izazove, timski duh i adrenalin koji košarka donosi
Gdje kupiti proizvode jeftinije i do 90 % od redovne cijene - Food Outlet Yumm
20 godina Zakona o slobodi vjere – Je li samo hidžab problem i smetnja državnim institucijama?
Zlatna Karika Lejla Selimović: Hidžama je više relaksirajući tretman
More Stories
Umjetnička oaza banjalučkog betona – Art Klub Prostor