Sa politikom na Ti – 5. redovna sjednica gradskog vijeća Tuzla – institucionalna politika prema mladima

Kako izgleda tačka dnevnog reda posvećena pitanjima, potrebama i problemima mladih, pogledajte u izvještaju sa 5. redovne sjednice GV Tuzla.

27.05.2021. godine, gradsko vijeće Tuzla održalo je petu redovnu sjednicu u sali za sjednice Gradskog vijeća Tuzla sa početkom u 10:00 sati. Gradsko vijeće broji 31 vijećnika i vijećnicu, a na sjednici je prisustvovalo njih 29, dok je dvoje bilo odsutno. Bila je ovo jedna od rijetkih sjednica kada su pitanja i potrebe mladih uzete u razmatranje. Kako to zapravo izgleda, pogledajte u nastavku.

Razmatranje informacije o realizaciji Akcionog plana za mlade 2017.-2019.

Institucionalna politika grada Tuzla prema mladima intenzivirana je od 2017. godine pa nadalje, tako da je grad Tuzla jedna od rijetkih lokalnih samouprava koja je ispoštovale sve odredbe Zakona o mladima. Usvojena je Strategija za mlade grada Tuzla 2017.-2021. čiji je Akcioni plan sastavni dio te Strategije. Ovim Akcionim planom sistematizovano je i popunjeno radno mjesto Službenika za mlade. Pored toga, grad Tuzla raspisao je stalni javni poziv omladinskim udruženjima za upis na spisak omladinskih udruženja grada Tuzla. Omladinska udruženja su udruženja koja imaju 2/3 mladih do 30 godina u upravljačkim strukturama. To je bio jedan od preduslova za formiranja Vijeća mladih grada Tuzla. Predsjednica Vijeća mladih Tuzla, Asja Dizdarević, odabrana je za predsjednicu Vijeća mladih u Federaciji BiH što mnogo govori o razvoju omladinskog sektora u Tuzli. Pored toga, obezbjeđena je i kancelarija za rad Vijeća mladih u prostorijama Doma mladih. Također, dat je gradski prostor za korištenje sljedećim omladinskim udruženjima: Udruženje ”Osmijeh za osmijeh”, ”Tuzlanski otvoreni centar”te Pozorište mladih.

Budžet i mladi

Također, u budžetu grada postoji stavka transfera za rad Vijeća mladih u iznosu od 12.000 KM. Preko 3.250.700 KM je uloženo upitanja omladinskih politika. U ovom iznosu sadržana je aktivna politika zapošljavanja mladih, stručno osposobljavanje lica bez osnivanja radnog odnosa, subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih, nagrade učenicima/ma, studentima/cama i sportistima/kinjama, stipendiranje učenika/ca deficitiranih zanimanja, finansiranje kulturnih i sportskih manifestacija, a posebno izdvajamo sredstava i podršku grada Tuzle za izgradnju Centra za autizam u naselju Bukinje u vrijednosti od 50.000 KM.

Ne svodi se politika prema mladima samo na stipendije

Na većini dosadašnjih sjednica mladi su spomenuti samo u kontekstu stipendija. No, dobra lokalna politika prema mladima treba da uključuje poštovanje Zakona o mladima, postojanje Strategije za mlade, budžetiranje sredstava za udruženja i vijeća mladih, davanje gradskih prostorija udruženjima mladih, subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja, stipendiranje, finansiranje kulturnih i sportskih manifestacija, aktivno zapošljavanje, stručno usavršavanje i osposobljavanje. Šta bi po tebi još trebala da sadrži dobra lokalna politika prema mladima?

Autorica: Selma Karić

Najčitaniji tekstovi

Htio sam da nestanem, da me nema, kada je oko mene samo stid, sramota i strah
Novo lice lokalne politike: Tibor Kovačević – politika usmjerena ka rješavanju problema mladih
Novo lice lokalne politike: Tarik Halilović - transparentnost, održivi razvoj i preduzetništvo
Novo lice lokalne politike: Belmin Zukan - poboljšanje kvaliteta života u Visokom
Sa politikom na Ti – 6. redovna sjednica OV Stari Grad Sarajevo – odluka o stipendiranju vraćena na doradu
GDJE OTIĆI: Planinarski domovi nadomak Sarajeva
Sa politikom na Ti – 5. redovna sjednica OV Ilidža – prostorno i građevinsko uređenje Općine
Novo lice lokalne politike: Admir Čavalić – transparentniji rad Gradskog vijeća i Gradske uprave
Kako do studentskog posla u Sarajevu?
Sa politikom na Ti – rad vijeća/skupština
More Stories
Odgovori psihologa 2: Biti dobar prema sebi (i drugima)