Studentski domovi u Sarajevu: Gdje su, kakvi su, kako se prijaviti?

Omladinski magazin KAR!KE u sklopu mjesečne teme “Šta dalje?” nastoji čitateljima pružiti korisne podatke o fakultetima i studentskom životu u BiH: koji su najtraženiji fakulteti, a koji najisplativiji, gdje je najjeftinije studirati, kako do studentskih poslova, kakvi su uvjeti u studentskim domovima, što kažu studenti, a što profesori… Ukratko, serijal tekstova u sklopu ove teme može poslužiti kao svojevrstan brucoški vodič našim čitateljima pred kojima je važna životna odluka: što i gdje studirati.
Ubrzo počinje nova akademska godina, pa je i mladima koji dolaze iz drugih bosanskohercegovačkih gradova te inozemstva već vrijeme da počnu tražiti smještaj u Sarajevu. Kako su cijene stanova i režija ipak malo previsoke za studente, većina njih se odlučuje za studentske domove. Međutim, prije nego što pošalju prijavu za neki od studentskih domova, trebaju znati sve prednosti i nedostatke mjesta gdje će provesti vjerojatno narednih nekoliko godina. Pored Studentskog centra – kojem pripadaju Studentski dom „Nedžarići“ i Studentsko naselje „Bjelave“ – u Sarajevu imaju još dva studentska doma – Franjevački studentski dom te Studentski dom „dr. Dragutin Dujmušić“, koji pripada Hrvatskom katoličkom dobrotvornom društvu Sarajevo.

JU „Studentski centar“ Sarajevo

JU „Studentski centar“ Sarajevo pruža smještaj za 2000 studenata Univerziteta u Sarajevu u dva studentska doma – „Nedžarići“ i „Bjelave“. U sklopu smještaja, studenti na raspolaganju imaju studentsku menzu – ručak i večera – tijekom 25 dana u mjesecu. Natječaj za smještaj raspisuje „Studentski centar“ Sarajevo u suradnji s Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, a aktivan je 30 dana od dana objave. Prijava na natječaj popunjava se na web stranici Studentskog centra Sarajevo, a dokumenti se dostavljaju osobno ili putem pošte. Potrebna dokumentacija i prateći obrasci ne smiju biti stariji od šest mjeseci, te moraju biti izdani od nadležnih institucija. Pravo na prijem imaju svi redovni studenti u Sarajevu čije je mjesto prebivališta izvan Kantona Sarajevo, a imaju obezbjeđenu subvenciju od Kantona, Općine, Federacije, Distrikta ili neke druge državne jedinice. Studenti koji zadovolje uslove i ostvare pravo smještaja obvezni su koristiti usluge Doma od 15. 9. tekuće godine do 15. 7. naredne godine, te su za to razdoblje dužni redovno i u cijelosti izmirivati svoje obveze. Također, studenti koji se ne zaduže u roku koji utvrdi JU „Studentski centar“ Sarajevo gube pravo na smještaj. Prilikom zaduživanja u Studentski dom novoupisani studenti – brucoši su dužni dostaviti potvrdu o upisu na fakultet, a studenti starijih godina obvezni su dostaviti Potvrdu o upisu na fakultet za tekuću akademsku godinu najkasnije do 1. 11. 2017. godine radi reguliranja unaprijed ostvarenog prava na smještaj u dom, jer u protivnom gube ovo pravo. Također, na sljedećem linku je obavijest o zaduživanju studenata u studentske domove JU „Studentski centar“ u kojem su dodatne dužnosti (stavke za plaćanje) studenta http://www.student-centar.ba/2017/VAZNO_OBAVJESTENJE.pdf. Dodatne informacije možete naći na http://www.student-centar.ba/.


Obvezni dokumenti za prijavu na natječaj:

 • Prijavnica za prijem u Studentski dom (popunjava se online na web stranici Studentskog centra Sarajevo);
 • Uvjerenje od visokoškolske ustanove da je redovan student u akademskoj godini, s prijepisom ocjena o svim položenim ispitima (original);
  • Studenti master studija dužni su dostaviti prijepis ocjena master studija na unificiranom obrascu uvjerenja ili obrascu fakulteta ukoliko sadrži sve elemente ovog uvjerenja (original), a novoupisani studenti (brucoši) podnose ovjerenu kopiju svjedodžbe završnog razreda srednje škole;
  • Napomene: kopije indeksa se ne primaju; studenti master studija čija se predavanja i završni ispiti završavaju u tijeku akademske godine, ne mogu se prijaviti na natječaj (osim ako uplate stanarinu za cijelu akademsku godinu).
 • Kopija osobne/lične karte i originalnu CIPS-ovu prijavu ne stariju od tri mjeseca (studenti strani državljani dostavljaju ovjerenu kopiju putovnice/pasoša ili osobne/lične karte);
 • Ovjerenu IZJAVU o suglasnosti na zabranu dijela plaće jemca za eventualno neizmirene obveze studenta, proistekle iz osnova korištenja usluga studentskog doma, koju popunjava član uže obitelji koji se nalazi na kućnoj listi studenta aplikanta sa stalnim zaposlenjem ili drugo fizičko lice sa stalnim zaposlenjem kod pravnog lica iz javnog sektora (ovjere od PIO ne vrijede);
 • Dokaz o uplati 10 KM za troškove obrade podataka. Uplatu izvršiti na transakcijski račun broj: 1610000004420010 kod Raiffeisen Bank d.d. u korist JU „Studentski centar“ Sarajevo, svrha: troškovi obrade podataka. Studenti koji pripadaju kategorijama djeca šehida i poginulih boraca, te su bez jednog ili oba roditelja, oslobađaju se plaćanja troškova obrade podataka (dokaz o navedenom dostaviti uz ostalu obveznu dokumentaciju).

Napomena: Obrasci navedeni u točkama 1. i 4. mogu se uzeti na recepcijama studentskih domova ili na web stranici Studentskog centra. Nepotpuna obvezna dokumentacija se neće primati i uzeti u razmatranje.

Dodatni dokumenti (nisu obvezni i dostavljaju se za ostvarivanje dodatnih bodova):

 1. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu (Kućna lista);
 2. Uvjerenje o ukupnim primanjima članova domaćinstva (roditelji odnosno staratelji) po osnovi: plaće (ovjerena od strane pravnog lica kod kojeg je član domaćinstva zaposlen); mirovine/penzije (posljednji ček od mirovine/penzije, original ili ovjerena fotokopija); druga primanja (ovjereno od Centra za socijalni rad ili drugog odgovarajućeg organa);
 3. Potvrda od Biroa za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja ili staratelja;
 4. Potvrda/uvjerenje o osvojenim nagradama na natjecanjima na kantonalnom, entitetskom, državnom i međunarodnom nivou;
 5. Potvrda od VŠU o studiranju brata/sestre, ukoliko studira izvan mjesta prebivališta;
 6. Potvrda o sudjelovanju u OS R BiH (roditelja/staratelja) – provedeno vrijeme;
 7. Potvrda o stupnju invalidnosti izdata od nadležne Komisije (osobne, roditelja ili staratelja);
 8. Potvrda o poginulim, nestalim i umrlim članovima uže obitelji (roditelj/i, brat, sestra) izdanu od nadležne institucije;
 9. Potvrda o logoraškom statusu, osobnom ili roditelja/staratelja – izdanu od Međunarodnog Crvenog križa.

Navedeni dokumenti (original ili ovjerena fotokopija) moraju biti izdani od nadležnih institucija i ne smiju biti stariji od šest mjeseci.


U razgovoru s direktorom JU „Studentski centar“, Tarikom Curićem, saznali smo s kakvim se je sve problemima susreo kad je došao na mjesto direktora početkom 2017. godine.

„Bilo je jako puno neispunjenih studentskih zahtjeva, egzistencijalnih problema, nedostatak vešeraja, objekata za kulturu itd. Sada smo uveli vešeraj u oba doma kako studenti ne bi morali prati veš u sobama, otvorili smo modernu teretanu u domu u Nedžarićima. Također, otvorili smo kafe klub u 2. paviljonu doma na Bjelavama, ugostiteljski objekt u Nedžarićima, te ljetnu baštu na Bjelavama, te smo na taj način podigli i ugostiteljstvo na jedan viši nivo. Resorno kantonalno ministarstvo je uvrstilo studentski dom ‘Nedžarići’ u projekt utopljavanja. Radimo na ispunjavanju zahtjeva studenata, radimo za studente jer su oni najveći potencijal naše države – tu su budući doktori, magistri, arhitekti… Imamo oko 1600 studenata i oni su zaista veliki potencijal, a mi se trudimo da ovo bude centar svih studenata – bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost. Udruženje studenata koje komunicira s nama iznijelo je svoje zahtjeve te smo ih sve ispunili. A, naravno, spremni smo ispuniti i sve ostalo što budu tražili“, dodao je Tarik Curić.

Studentski dom „Nedžarići“

Studentski dom „Nedžarići“ pripada Studentskom centru Sarajevo, a smješten je u ulici Aleja Bosne srebrene b.b. Kapacitet ovoga doma je 960 kreveta (192 dvokrevetne i 192 trokrevetne sobe, sve sobe imaju kupatila). Studentski dom „Nedžarići“ daje studentima na raspolaganje menzu (ručak i večera), caffe pizzeriju, čitaonicu, salu za programe, multimedijalni centar s bibliotekom, sportske terene, kopirnicu itd.

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

Emina je studentica fizikalne terapije na Fakultetu zdravstvenih studija Sarajevo, a živi u Studentskom domu „Nedžarići“ već dvije godine.

Za Karike navodi: „Uslovi u ovom domu bi mogli biti i bolji, no ako si već odabrao dom, znao si što te čeka. Cijene nisu iste za sve. Ja sam u trokrevetnoj sobi i plaćam 199 KM (iako bih trebala plaćati 169 KM, no moj kanton nije platio subvenciju). Uglavnom, za sobe od 1. do 4. sprata plaća se više, a za ostala četiri sprata manje za smještaj. Dvokrevetne sobe za ostale kantone su 169 KM. Ručak je od 12 do pola 4, a večera od pola 6 do 8. Hrana je stvarno raznolika, s tim da bi mogla biti puno bolja – po meni je premasna. Namještaj u sobama je stariji, s tim da se ‘noviji’ i ‘bolji’ paviljoni razlikuju samo po novim madracima. Internet nije besplatan, svi koristimo Logosoft jer dom ima potpisan ugovor s njima i stvarno je loš, stalno nam štopa. Imate različite pakete iako nema razlike – samo u cijeni. Ja plaćam 17 KM. Vešeraj imamo tek odnedavno.“

Studentsko naselje „Bjelave“

Baš kao i Studentski dom „Nedžarići“, Studentsko naselje „Bjelave“ pripada Studentskom centru Sarajevo, a nalazi se u ulici Bardakčije 1. Smještaj je organiziran u devet paviljona s ukupnim kapacitetom od 1000 kreveta (152 dvokrevetne, 201 trokrevetna i 29 četverokrevetnih soba, od čega 108 s kupatilima, a ostale sobe sa zajedničkim kupatilima). Ovaj studentski dom također raspolaže menzom, cafe bifeom, kopirnicom, salom za programe, multimedijalnim centrom s bibliotekom, sportskim terenima itd. Tijekom ljeta, ovaj studentski dom je namijenjen smještaju studenata koji pohađaju ljetnu školu ili se pripremaju za upis na fakultet.

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

Erna Josipović je studentica druge godine na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosni studij iz Kaknja koja živi u studentskom domu „Bjelave“.

„Htjela sam u studentski dom i primljena sam odmah. Prošle godine sam bila u jedinici i tu je bilo odlično, no ove godine sam u paviljonu 9 gdje nisu najbolji uslovi, sve se raspada. Čujem docimerke i kad šapuću, toalet je katastrofa, kad pogledaš u plafon možeš horor snimiti. No, prednost mi je što sam sama, pa sam sebi sredila, a i svakako svake sedmice idem kući. Što se tiče hrane, ona je odlična. Ove godine će zatvoriti 9. paviljon pa će ga valjda malo renovirati. Ostali paviljoni su super a posebno novi 2. paviljon. Mislim da su tu cijene 190 KM za dvokrevetnu, ali je uključen i internet, imaš TV u sobi, toalet, sve je odlično opremljeno. Po meni su cijene pristupačne, obzirom da ne moraš ni kuhati ni plaćati struju, vodu itd. Ja plaćam 133 KM, a cijena zavisi od paviljona do paviljona. Mjesečno obično potrošim oko 300 KM – roditelji mi plaćaju sve za dom, a ja sebi zaradim vikendom džeparac pa im na neki način olakšam. Subvenciju inače plaća kanton, ali ima kantona koji to i ne žele stoga studenti moraju više plaćati. Internet je besplatan samo u drugom paviljonu i bifeu. Ja bih uvijek prije izabrala dom jer mi je ovdje odlično“, kazala je Erna za Omladinski časopis Karike.

Franjevački studentski dom

Franjevački studentski dom Sarajevo, koji se nalazi u ulici Zagrebačka 18, Kovačići, pored Šumarskog fakulteta, je otvoren 2005. godine, te može primiti 112 studenata. Prednost za ovaj studentski dom imaju talentirani studenti slabijeg imovnog stanja, studenti prve i druge godine studija, studenti koji su ranije boravili u Franjevačkom studentskom domu, a upisali su narednu godinu studija, te djeca bez jednog ili oba roditelja.

Ovaj studentski dom ima četiri kata. Svega dvije sobe su četverokrevetne (jedna za dečke, druga za djevojke), dok su sve ostale sobe dvokrevetne (različitih veličina) i svaka soba ima zasebnu kupaonicu. U sobama se nalaze dva kreveta, dva veća ormara, dva mala ormarića, dvije police, hladnjak, veliki radni stol i dvije stolice (u onim malo manjim sobama je samo jedna polica te manji radni stol). Na svakom katu se nalazi prostor za druženje te balkon. U prizemlju se nalazi mala čajna kuhinja i prostor za druženje i gledanje TV-a, TV sala, knjižnica/čitaonica, internet klub i porta. Vrata se zaključavaju u 10 sati, no studenti u svako doba mogu ući i izaći. Studenti mogu koristiti i igralište za košarku i nogomet. Cijena dvokrevetne sobe je 200 KM (u cijenu je uključen ručak – od ponedjeljka do petka – u pučkoj kuhinji koja se nalazi pored studentskog doma), a četverokrevetne 150 KM. Cijena je fiksna, bez obzira ručali ili ne. Dom je moderno uređen te pruža studentima udoban boravak, a velika prednost mu je i što je većina fakulteta jako blizu (Šumarski, Filozofski, Mašinski, PMF, Kampus itd.).

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript


Dokumenti potrebni za prijem u Franjevački studentski dom:

 • Popunjena prijavnica za prijem u Dom (preuzimanje prijavnice na http://www.kruhsvante.com/common/info/download.html),
 • Kopija osobne karte – CIPS,
 • Zamolba s kratkim životopisom i svojeručnim potpisom,
 • Za maturante: ovjerene kopije svjedodžbi od sve četiri godine kao i završni (maturski) ispit, te dokaz o upisu na fakultet (isprintana rang lista, potvrda ili indeks),
 • Uvjerenje od VŠU da je redovan/a student/ica u tekućoj akademskoj godini, s prijepisom ocijena o svim položenim ispitima,
 • Ovjerena Kućna lista (s članovima zajedničkog domaćinstva),
 • Potvrda o primanjima: potvrda o visini zadnje plaće, kopija zadnjeg izreska mirovine, ili potvrda o neuposlenosti (od ureda za upošljavanje).

Svake godine se raspisuje natječaj za prijem studenata u Franjevački studentski dom, a kriteriji su da su redovni studenti, socijalne prilike, uzorno ponašanje tijekom školovanja, ozbiljnost i čestitost u studiju, bez obzira na etničku i vjersku pripadnost. Studenti u domu mogu biti od 1. rujna/septembra do 15. srpnja/jula; od 15. 7. do 31. 8. sobe se iznajmljuju turistima.


Anamarija Vlašić iz Livna već šest godina živi u Franjevačkom studentskom domu. Trenutno je studentica 5. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kad je tek došla u Sarajevo, živjela je u kući koja se vodila pod upravom Franjevačkog studentskog doma, gdje je boravila s 11 drugih djevojaka.

„Jako sam zadovoljna smještajem u domu, namještaj je nov, svaka soba ima toalet što je jako bitno. Većih poteškoća nema, ali uvijek postoje problemi s internetom koji je studentima neophodan u današnje vrijeme. Smatram da bi se mogla poboljšati ishrana na način da se uvede još jedan obrok, npr. večera, jer dosta studenata ne može stići na ručak u predviđenom vremenu. Ja plaćam dvokrevetnu sobu 200 KM i smatram da je ovo pristupačna cijena za ovakav smještaj. Jeftinije je dosta od stanova, a i ne morate voditi brigu o računima. Mjesečni troškovi studenta arhitektonskog fakulteta su veliki zbog obveza na faksu, printanja radova i ostalog, a kreću se od 400-450 KM pa nadalje, uključujući i cijenu doma u troškove. Po mom mišljenju, studentski domovi su izvrsno mjesto boravka za nekoga tko tek upisuje fakultet i dolazi u novi grad. Prednosti doma su sigurnost, upoznavanje različitih ljudi, stjecanje prijateljstava, a na kraju u lijepe uspomene kojih se svi rado sjećamo“, rekla nam je Anamarija.

Studentski dom „dr. Dragutin Dujmušić“

Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo – HKDD Sarajevo je 2007. počelo s izgradnjom studentskog doma „dr. Dragutin Dujmušić“ kako bi omogućilo studentima kvalitetan smještaj te potaknulo opstanak i ostanak Hrvata u Sarajevu. Naime, Hrvati u Sarajevu imaju jako malu mogućnost dobiti smještaj u državnom studentskom domu što pokazuje i činjenica da je samo 12 studenata (Hrvata i Srba) prošle akademske godine dobilo smještaj u jednom u dva državna sarajevska studentska doma. Studentski dom „dr. Dragutin Dujmušić“ je još u izgradnji – od sedam katova desnog krila još su dva ostala za opremiti namještajem, a cijelo lijevo krilo doma je ostalo neizrađeno. Po završetku cijelog studentskog doma, dom će moći primiti ukupno 256 studenata. Ove akademske godine u domu je stanovalo 95 studenata iz svih krajeva BiH i Republike Hrvatske. Dom zasada ima 12 jednokrevetnih, 37 dvokrevetnih i 3 trokrevetne sobe, a kako nam je rekao ravnatelj doma, Darko Zeko, ovo ljeto bi trebale biti završene i preostale sobe desnog krila doma. Cijena jednokrevetne sobe je 200 KM, dvokrevetne 140 KM, a trokrevetne 90 KM. Pored toga, dom još ima i menzu (doručak i ručak čija mjesečna cijena iznosi 60 KM), kafeteriju, te čitaonicu/knjižnicu.

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript


Ono što je potrebno za prijavu u Studentski dom „dr. Dragutin Dujmušić“ je:

 • Prijavnica (dostupna na http://hkddsa.com/index.php?option=com_ckforms&view=ckforms&id=2&Itemid=17)
 • Zamolba s vlastoručnim potpisom
 • Svjedodžba o položenom maturskom ispitu i za zadnja tri razreda srednje škole, ukoliko upisujete prvu godinu fakulteta
 • Dokaz o studenskom statusu (ako ste već student, onda i prijepis svih ocjena)
 • Dvije fotografije, ukoliko dosad niste stanovali u domu „dr. Dragutin Dujmušić“
 • Fotokopija osobne iskaznice
 • Fotokopija osobne iskaznice za oba roditelja
 • Preslika iskaznice HKDD-a (obvezno samo za studente koji već imaju smještaj u domu HKDD-a)
 • Krsni list

Dokumenti se šalju na adresu HKDD-a Sarajevo (Obala Maka Dizdara 10, 71 000 Sarajevo) poštom, osobno ili e-mailom. Prošle godine natječaj je bio otvoren do 31. 7. 2016. Prednost imaju djeca iz višebrojnih obitelji, djeca invalida i stradalnika Domovinskog rata te djeca iz obitelji slabijeg imovinskog stanja. Tu su svakako i talentirani studenti s odličnim prosjekom ocjena, a zatim i svi oni kojima je potrebna pomoć.


Danijela Ramljak je studentica druge godine na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosni studij.

„Živjela sam godinu dana u studentskom domu u Nedžarićima. Kao i svaki dom, tako i ovaj ima svoje mane i prednosti. Hrana je odlična, raznolika i ukusna a u sklopu doma je dvorište te prostor za košarku i nogomet. Međutim, tople vode ima samo dva sata u danu, točnije od 18 do 20 sati, sobe nemaju hladnjak, a internet moraš sam sebi priključiti. Dom je malo stariji i mislim da jako puno treba uložiti u njegovu popravku. Cijena koju sam plaćala je 191 KM. Prošle godine sam se prijavila u Studentski dom ‘dr. Dragutin Dujmušić’ u kojem sam još uvijek i puno su bolji uvjeti. Tople vode ima od 0 do 24 sata, imam besplatan internet, doručak i ručak, pranje veša, a cijena je 200 KM. Stoga mi je ovdje puno bolje i zadovoljna sam“, izjavila je Danijela za Karike.

Svaki dom ima svoje prednosti i nedostatke

Razgovarali smo i s Tonijem Sandrom Matićem, studentom Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, koji je u tijeku svog dosadašnjeg studija živio u dva studentska doma. Trenutno je smješten u Studentskom domu „dr. Dragutin Dujmušić“, a prije toga je boravio u Franjevačkom studentskom domu na Kovačićima. Toni također često boravi i u Studentskom domu u Nedžarićima te nam je rekao da su uvjeti života u pomenutim domovima dosta različiti.

„Što se tiče kvalitete namještaja, kupatila, slobodne površine u sobama i generalno unutrašnjosti prostorija mogu reći da zasigurno prednjači Studentski dom ‘dr. Dragutin Dujmušić’, dok s istog gledišta smatram da Studentski dom u Nedžarićima itekako zaostaje, tj. ne zadovoljava ni osnovne standarde. Franjevački studentski dom na Kovačićima drži solidno stanje pri čemu studenti nemaju većih nedostataka, no s aspekta prehrane ovaj dom je daleko najlošiji te nije potrebno mnogo obroka u njihovoj pučkoj kuhinji da bi se došlo do zaključka da bi istu trebalo zatvoriti, moglo bi se reći i iz zdravstvenih razloga“, ističe Toni.

Po pitanju studentskih menzi, Studentski dom „Nedžarići te Studentski dom „dr. Dragutin Dujmušić su po Tonijevom mišljenju vrlo slični i drže dosta zavidnu razinu. No, kada je u pitanju ambijent za učenje, dodaje on, Studentski dom ‘dr. Dragutin Dujmušić’ je podbacio s obzirom na to da je to relativno nov dom i da još ne postoji odgovarajuća prostorija za učenje pa studenti svoje studentske obveze većinom obavljaju po sobama, dok ostala dva doma pružaju dosta bolje mogućnosti za izvršavanje studentskih obveza. Po pitanju rekreacije, sva tri pomenuta doma posjeduju zadovoljavajuću razinu.

„Napomenuo bih da su studenti u Franjevačkom studentskom domu, na određeni način, dosta maltretirani određenim brojem ‘nelogičnih’ pravila, primjera radi nemogućnost nekorištenja menze zarad niže ukupne cijene smještaja, zatim plaćanje pune cijene smještaja za mjesece tijekom kojih studenti ne borave u domu itd., a isto tako i nekorektnim odnosom djelatnika prema studentima iz čijeg ponašanja se može izvući poruka da su studenti tu zbog njih, a ne obratno, a isto tako i da im je radno mjesto u pomenutom domu jednostavno pripalo u naslijeđe te da su nezamjenjivi“, kaže ovaj student u razgovoru za Karike.

Kada su u pitanju cijene smještaja, Toni smatra da su one dosta pristupačne, pri čemu mjesečni smještaj u Studentskom domu ‘dr. Dragutin Dujmušić’ i Franjevačkom studentskom domu iznosi 200 KM, dok je cijena mjesečnog smještaja u Studentskom domu Nedžarići promjenjiva s obzirom na visinu subvencije koju snosi kanton iz kojeg pojedini student dolazi, ali i dalje manje-više ostaje u okvirima realnosti.

Najčitaniji tekstovi

Jezičke greške u medijima – nemar novinara, redakcije bez lektora
Zar je zaista važno za kim mi srce žudi?
Odbrane u momentima kad ih ne očekujete su uvijek srcu najmilije
Iskustva banjolučkih studenata s "neperspektivnih" i "najtežih" fakulteta
Kako do pripravničkog u Bosni i Hercegovini?
Zlatna Karika Lejla Selimović: Hidžama je više relaksirajući tretman
Kako do studentskog posla u Sarajevu?
Kako s ovjerenom kopijom aplicirati na više fakulteta u BiH?
Studentski domovi u Sarajevu: Gdje su, kakvi su, kako se prijaviti?
Kako do sobe u banjalučkom studentskom domu?
More Stories
Robovi socijalnih mreža