Novo lice lokalne politike: Admir Čavalić – transparentniji rad Gradskog vijeća i Gradske uprave

Inicijativa da se Statut grada Tuzla razmatra i usvoji, Inicijativa razmatranja revizorskih izvještaja  javnih poduzeća/ustanova na Gradskom vijeću, Inicijativa sanacije rupa u ulici Muhameda Hevaija Uskufija – izgradnja mini parkova, doniranje preko 500 knjiga, organizacija susreta sa građanima/kama (Građansko vijeće), Inicijativa za ukidanje prakse blokiranja vozila na parking prostoru – inicijative su tuzlanskog vijećnika Admira Čavalića kojima želi doprinijeti boljem životu građana i građanki Tuzle.

 

Potrebno je demokratizirati/decentralizirati Tuzlu sa ciljem inkluzivnijih politika ka građanima/kama, što u konačnici vodi unaprjeđenju kvaliteta života u našem gradu. Konkretno, to znači transparentniji rad Gradskog vijeća i Gradske uprave, zatim adekvatnije trošenje sredstava poreznih obveznika/ca (budžetska raspodjela) i naravno veća moć građanina/ke ili mještanina/ke pri donošenju ključnih odluka za dobrobit grada, odnosno mjesne zajednice. Kako bi se navedeno postiglo, zajedno sa kolegama/icama sam inicirao da se u maju raspravlja o Statutu grada Tuzla, što se i uradilo te se Statut usvojio. Također, ponudio sam na desetine amandmana u vezi aktuelnog budžeta i Programa rada Gradskog vijeća. Sada radimo na idejama koje se odnose na što bolju organizaciju izbora u mjesnim zajednicama, organizaciju događaja sa ciljem direktne komunikacije sa građanima/kama te intenzivno rješavanje komunalnih problema širom grada.

 

Demokratičnost odnosa i decentralizacija prilikom odlučivanja na duži period uvijek donose rezultate. Tome nas uče primjeri razvijenijih gradova/zemalja svijeta. Potrebno je da se odmah “sa terena” dobije informacija o tome šta nije dobro u gradu i na bazi navedenog brzo reaguje sa ciljem rješavanja problema. Izbori u mjesnim zajednicama će u prvi plan istaknuti najbolje reprezentativce/ke jedne zajednice, a ne politički podobne. Prve planiram podržati bez obzira iz koje političke opcije dolazili – ako dokazano rade za datu mjesnu zajednicu onda zaslužuju da vode istu. Također, rješavanje manjih ili većih komunalnih problema je bitno za lokalni nivo jer je upravo to suština lokalne politike. Građane/ke to brine – da li je saniran put, uklonjena barijera, zatvorena rupa koja ugrožava prolaznike/ce i slično. Nema puno koristi od “makro politike” ako ste političar/ka na lokalnom nivou.

Unaprijedit će se kvalitet života u našem gradu, a to je najbolji indikator uspjeha. Građani/ke žele siguran, čist, sređen grad i funkcionalnu mjesnu zajednicu. Naš život i vrijeme koje provodimo najvećim je dijelom uslovljeno lokalnom zajednicom – mjestom gdje živimo. Kvalitetniji vazduh, bolji putevi, ljepši grad, sve to čini naš svakodnevni život i utiče na to kako se osjećamo i kako percipiramo društvo oko sebe. Zbog toga je fokus mog djelovanja na rješavanju takvih problema. To demonstriram i praktično – koristim naknade iz Gradskog vijeća kako bi, zajedno sa kolegama/icama, gradio parkove po gradu, kupovao i donirao literaturu (preko 500 knjiga do sada), stipendirao talentirane mlade i na bilo koji drugi način pomogao zajednici iz koje dolazim.

 

Statut grada Tuzla je nakon sedam godina usvojen i to u mjesecu maju ove godine, kako sam i predložio kroz amandman na Program rada Gradskog vijeća. Tako da je dosta toga urađeno već u startu. Tokom prvih šest mjeseci rada uputio sam oko 30 vijećničkih inicijativa koje se odnose na rješavanje uglavnom komunalnih problema Tuzle. Već je nekih 10 inicijativa realizovano i iste se odnose na pitanje rasvjete u određenim ulicama, uklanjanja nelegalnih deponija otpada, zatim saniranje rupa na putevima i trotoarima i slično.

Očekujem da ćemo već narednu 2022. godinu dočekati s mogućnošću izbora u mjesnim zajednicama u Tuzli. Rješavanje drugih problema je kontinuiran, dugoročan proces. Urgencijama i javnim zagovaranjem nastojim ubrzati isti. Uputio sam na desetine vijećničkih pitanja sa ciljem navedenog.

Admir Čavalić, 33 godine, Tuzla. Otac tri djevojčice. Doktorant ekonomskih nauka sa preko deset godina iskustva rada u obrazovanju, nevladinom i privatnom sektoru. Autor pet knjiga i na desetine publikacija u poljuekonomije, sa fokusom na prilike u Bosni i Hercegovini. Redovno piše za domaće i inostrane medije.

Potreba da napravim određenu promjenu i sebi dokažem da to mogu. Godinama se bavim zagovaranjem određenih ekonomskih rješenja za našu zemlju. Shodno tome, stojim iza brojnih političara/ki u smislu edukacije i lobiranja. Prošle godine sam poželio da budem taj “prvi na frontu” politike, kako bi dodatno razumio političke odnose i dokazao da se mogu nositi sa, za mene, novim i drugačijim zadatkom. Ideološki posmatrano, ja sam ekonomski liberal, što znači da je moja osnovna misija da bude “manje politike”, u smislu da se manje pitaju političari/ke, a više građani/ke – zbog svega toga insistiram na demokratizaciji i decentralizaciji. Ušao sam u politiku da bude manje politike, a više konkretnih, mjerljivih stvari za građane/ke i privredu.Politika je za Admira: “Sredstvo za ostvarivanje plemenitih ciljeva. Moguće ga je koristiti na dva načina – kako bi riješili vlastita egzistencijalna pitanja i kako bi riješili egzistencijalna i druga pitanja drugih oko sebe. Smatram se dijelom političkog tabora koji koristi politiku na drugi (drugačiji, u našim uvjetima) način. Malo nas je. To je ključni problem bosanskohercegovačke politike.”

 

Autorica i fotografije: Selma Karić

 

Najčitaniji tekstovi

Bruno Jelović: Želja mi je osnovati azil za napuštene životinje
Kako do pripravničkog u Bosni i Hercegovini?
Zašto mi biro ne da da zarađujem više od 208 KM mjesečno?
GDJE OTIĆI: Planinarski domovi nadomak Sarajeva
Kataloška prodaja kao prilika za zaradu i radno iskustvo
Kako do sobe u banjalučkom studentskom domu?
Zlatna Karika Lejla Selimović: Hidžama je više relaksirajući tretman
Studentski domovi u Sarajevu: Gdje su, kakvi su, kako se prijaviti?
Zlatna Karika Ana Šego: Mladima je često potrebna čvrsta odskočna daska
Kobeiagi Kilims lete po cijelom svijetu
More Stories
Razum i pravda