Zašto upisati pravo u Sarajevu?

Nedžmin Šabić je diplomirani pravnik. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a trenutno je na posljednjem semestru master studija istog fakulteta na Pravno-ekonomskom smjeru. S Nedžminom smo razgovarali o tome kako je to izučavati kompleksni pravni sistem Bosne i Hercegovine, ali i o izazovima s kojima se pravnici mogu susresti nakon završetka studija.

Kako izgleda upis na Pravni fakultet?

Upis na Pravni fakultet u Sarajevu vrši se na način koji je propisao Univerzitet u Sarajevu. Dakle, obično postoje dva upisna roka. Fakultet nudi tri statusa studenata: redovni, redovni samofinansirajući i vanredni studij u okviru kojeg je i DL studij (Distance learning). Kada je riječ o prvom ciklusu studija, također postoje dva upisna roka. Prvi ciklus obuhvata jedan, opšti smjer, dok na drugom ciklusu postoji pet smjerova: građanski, pravno-ekonomski, krivični, državno-pravni i historijski smjer.

Šta si očekivao od studija prije nego što si upisao fakultet, koliko su se tvoja očekivanja ostvarila?

Očekivao sam da ću steći znanja koja se odnose na sektore bankarskog, poreznog, krivičnog, građanskog, ustavnog, upravnog prava itd. Posebno sam bio zainteresovan za vezu između ekonomije i prava. Ako bih mogao govoriti o procentima, ostvarilo se 80 % mojih očekivanja. Očekivao sam više praktične nastave na drugom ciklusu studija, odnosno posjete raznim institucijama koje se bave poslovima prava konkurencije, bankarskog prava, poreznog prava itd.

Nedžmin Šabić, privatna arhiva

Šta ti je predstavljalo najveći izazov za vrijeme studiranja?

S obzirom na naš jako kompleksan pravni sistem, najveći izazov mi je bio da, na odgovarajući način, napravim vezu između više zakona u našoj državi, a koji se odnose na identične oblasti prava. Također, u početku sam imao i problem s organizacijom vremena, no kako je studiranje odmicalo, tako sam stekao osjećaj za vrijeme koje mi je potrebno za spremanje različite vrste ispita.

S obzirom da je i tvoj master studij pri kraju, vjerujem da se polahko pripremaš i za tržište rada. Kakva je situacija tamo po pitanju pravnika?

Situacija po pitanju pravnika i njihove potrebe na tržištu rada je poprilično loša, što je jednim dijelom krivica vlasti, jer nema jasno definisanu politiku zapošljavanja. Također, ne postoji značajna saradnja između fakulteta/akademija i poslodavaca, što ima za posljedicu gomilanje nepotrebnog kadra.

Imaš li neki savjet za buduće studente prava?

Moj savjet je da u samom početku studija pokušaju stupiti u kontakt s advokatima, notarima, bankama i drugima kako bi počeli volontirati i obavljati studentsku praksu kod navedenih poslodavaca, te kako bi stekli što bolja praktična znanja, ali i nova poznanstva s uspješnim kolegama.

*Naslovna fotografija preuzeta sa stranice unsa.ba
 

Najčitaniji tekstovi

Zlatna Karika Zejna Krantić: Čovjek mora sam sebe ubijediti da će pobijediti
Lektire – iste knjige (ne) čitaju naša djeca kao što (ni)su čitale naše dede i nane
Kako do sobe u banjalučkom studentskom domu?
Kako do pripravničkog u Bosni i Hercegovini?
„Queer“: Od stigmatizacije do samoprihvaćanja
Zlatna Karika Amina Pilavdžija: Vojska je najčasniji poziv i neprocjenjivo životno iskustvo
Koji fakultet upisati – državni ili privatni?
Call centri: ZA ili PROTIV?
Zlatna Karika Nađa Zubčević: Antibakterijska daska za toalet
Premotaj: Žene u BiH - od Kraljevine Bosne do danas
More Stories
Zlatna Karika Ena Rajić: Na satiru gledam kao na svojevrsni oblik društvenog djelovanja