Sa politikom na ti – 6. redovna sjednica Općine Centar Sarajevo

Na šestoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Centar u fokusu je bio rebalans budžeta za 2021. godinu. Pored redovnih finansiranja, ovogodišnji budžet je dodatno usmjeren na obrazovanje i pomoć zdravstvenom sistemu.

Šesta redovna sjednica Općinskog vijeća Centar održana je 8. 6. 2021. godine. Uz planirane četiri tačke dnevnog reda: usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice OV, Vijećničkog sata, Prijedloga izmjena i dopuna budžeta Općine Centar 2021., te Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama budžeta, na molbu načelnika Srđana Mandića, dodane su još dvije tačke koje se tiču prijedloga Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom.

Inicijative

Veliki broj inicijativa podnesenih u Vijećničkom satu odnosio se na sanaciju ulica, klizišta i ulične rasvjete, izgradnju (inkluzivnih) parkova i sportskih površina, te probleme gradske čistoće, odnosno zapuštenih ruševina i parkova, koji postaju leglo zmija i pacova, a koji narušavaju sigurnost građana/ki. Kritike su upućene na rad Javnih preduzeća (JP) RAD i PARK, kao i JP GRAS, prema kojem je upućena inicijativa o postavljanju redova vožnje na stajališta, kao i njihovih nadstrešnica.

Rebalans budžeta za 2021.

Ključna tačka dnevnog reda odnosila se na rebalans budžeta općine za 2021. godinu,  koji je predstavio načelnik. Veliki prihodi budžeta namijenjeni su dovršavanju započetih projekata – otvaranju ambulanti za stanovnike Pionirske doline, Nahoreva, Nahorevskih brda i Šipa, i izgradnji škole na Šipu, čije se, prema riječima načelnika, prvo školsko zvono očekuje u septembru ove godine. Pored pomoći obrazovanju i zdravstvenom sistemu, namijenjena je pomoć privrednicima, infrastrukturnim projektima i socijalno ugroženima. Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog izmjena i dopuna budžeta za 2021., sa prihvaćenim amandmanima koji su sastavni dio prijedloga.

Ovogodišnji općinski budžet dostupan na linku:  http://www.centar.ba/upload/documents/Budzet/Izmjene%20i%20dopune%20bud%C5%BEeta%202021%20USVOJENI.pdf 

Stipendije

Amandman koji se tiče mladih podrazumijeva proširenje planiranog budžeta za stipendiranje učenika/ica i studenata/ica, sa predviđenih 493 000 KM na oko 625 000 KM, a što je prema riječima i načelnika i vijećnika Hamdije Hasanovića, rekordan iznos izdvojenih sredstava za tu svrhu u posljednjih deset godina rada Općine Centar.

Ovogodišnji iznos fonda za stipendiranje je veći za oko 20 000 KM, u odnosu na prošlogodišnji. Inicijativa za ovaj amandman podnesena je na 4. Redovnoj sjednici OV, ispred Kluba samostalnih vijećnika od strane Đenana Muminovića i prof. dr. Velije Katice. Omogućavanje dodatnih sredstava za stipendiranje znači da svi prijavljeni učenici/e i studenti/ice, a koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, dobivaju ovogodišnju općinsku stipendiju.

Najčitaniji tekstovi

Odbrane u momentima kad ih ne očekujete su uvijek srcu najmilije
Kako do pripravničkog u Bosni i Hercegovini?
Život gej osobe u vehabijskoj porodici i zašto biti vidljiv
Zar je zaista važno za kim mi srce žudi?
Studentski domovi u Sarajevu: Gdje su, kakvi su, kako se prijaviti?
Kako do studentskog posla u Sarajevu?
Poziv na učešće na konkursu na temu „Nasilje nad LGBTIQ osobama – moja priča“
Call centri: ZA ili PROTIV?
Zlatna Karika Lejla Selimović: Hidžama je više relaksirajući tretman
Zlatna Karika Amina Pilavdžija: Vojska je najčasniji poziv i neprocjenjivo životno iskustvo
More Stories
Skidamo maske: Ne prodaje se budućnost unuka radi zaposlenja sina