Perpetuum mobile

Piše: Hadžera Žutić

Inspirisani konceptualnim eksperimentom iz fizike „perpetuum mobile“, čiji je cilj stvaranje idealne mašine koja pri prvom pokretanju ima mogućnost raditi bez ikakve dodatne spoljašnje energije, dakle, samo svojom energijom te ima potencijal da radi vječno, osnovan je Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice u 2006. godini u Banjoj Luci. Njihova ideja je stvaranje društvenog Perpetuum mobilea, gdje su mladi prvobitni potencijal koji će napredovati u ovoj tzv. mašini koristeći vlastitu energiju i kompetencije. Sonja Kavaz, projektna koordinatorica ove organizacije, u razgovoru za „Karike“ rekla je: „Primarno, za nas taj potencijal jesu mladi koji do sada pokreću ovu ‘mašinu’ te se nadamo da će naš Perpetuum mobile da traje još dugi niz godina.“

Vizija organizacije je društvo slobodnih i aktivnih, a Perpetuum mobile tim kroz osam strateških pravaca nastoji doprinijeti poboljšanju uslova za mlade u Bosni i Hercegovini. „Kroz različite inicijative i projekte potičemo mlade da preuzmu ulogu u kreiranju pozitivnih promjena u svojoj zajednici“, ističe Kavaz. Kao ključni pravac izdvajaju građanski aktivizam, koji pruža mladima mogućnost da se aktivno uključe u društvene procese i promovišu svoje aktivno građanstvo, a pored njih izdvajaju još i: prevencija nasilja, političko obrazovanje te omladinski rad. Institut kao resursni centar pruža dodatne resurse mladima i na taj način podržava njihov rad i inicijative. „Svi ovi strateški pravci zajedno podržavaju našu viziju stvaranja boljih uslova za mlade u Bosni i Hercegovini, osnažujući ih da postanu aktivni članovi/ice društva.“

 

यो पोस्ट Instagram मा हेर्नुहोस्

 

Perpetuum Mobile (@perpetuummobilebl) ले साझा गरेको पोस्ट

Cilj koji teži k društvu u kojem su mladi poštovani, uspješni te stvaraju mogućnosti pomoću kojih mogu razvijati svoje potencijale, Perpetuum mobile nudi raznovrsne aktivnosti koje su usmjerene prema ostvarenju istog. Pod konkretne aktivnosti koje se realizuju kroz rad Instituta, Kavaz navodi: „Na primjer, kroz građanski aktivizam pružamo obuke o aktivnom učešću u društvu i organizujemo kampanje koje potiču mlade na akciju. U oblasti prevencije nasilja provodimo edukativne radionice o prepoznavanju i sprječavanju nasilja, kao i kampanje koje promovišu kulturu nenasilja. Političko obrazovanje uključuje radionice o demokratskim procesima i vještinama političkog angažmana. Omladinski rad obuhvata programe podrške za profesionalni i lični razvoj mladih, dok Perpetuum mobile kao resursni centar pruža dodatne materijalne i informacijske resurse mladima i organizacijama koje rade s njima. Sve ove aktivnosti imaju za cilj stvaranje okruženja u kojem su mladi cijenjeni, imaju priliku ostvariti svoje potencijale i doprinose izgradnji bolje budućnosti za sebe i svoje zajednice.“

Organizacija učestvuje u koaliciji „Pod lupom“ u sklopu realizacije, gdje građani imaju priliku učestvovati kao nezavisni posmatrači na izborima, čime nastoje doprinijeti transparentnosti i integritetu izbornog procesa. „Takođe, organizujemo programe otvorenih vrata, koji podrazumijevaju posjete parlamentima i drugim institucijama vlasti, omogućavajući građanima direktnu interakciju s donosiocima odluka i diskusiju o ključnim pitanjima. Pored toga, podržavamo građane u upućivanju formalnih inicijativa i pružamo im podršku u procesu lobiranja za promjene koje žele vidjeti. Osim toga, kroz programe osnaživanja i pripreme mladih za tržište rada, pružamo im vještine i znanja potrebna za uspješno učešće u ekonomskim tokovima, čime ih osposobljavamo da budu aktivni i produktivni članovi društva“, opisuje Sonja Kavaz metode kojima se koristi organizacija prilikom realizacije programa pod nazivom „Građanski aktivizam“. Jačanje participacije građana i promocija demokratskih vrijednosti u našem društvu su primarni cilj u oblastima ovoga programa.

Perpetuum mobile je 2014. godine osnovao krovnu organizaciju omladinskih centara u Republici Srpskoj pod nazivom „M.O.C.A.R.T. Republike Srpske“. Cilj je dodjela sredstava za organizacije civilnog društva, ističući važnost poštovanja standarda i procedura u raspodjeli resursa. U toku je i projekat „PROFOS“, čiji je cilj razvoj kurikuluma za obuku omladinskih radnika i pilotiranje istog u preko 15 opština/gradova u Republici Srpskoj. Perpetuum mobile aktivno djeluje na promovisanju omladinskog radnika kao nužnog zanimanja. „Sve ove aktivnosti usmjerene su k podizanju standarda omladinskog rada i njegovom prepoznavanju kao ključnog segmenta u izgradnji održivog i inkluzivnog društva“, dodala je Sonja.

Od samog osnivanja organizacije, ista aktivno radi na političkoj edukaciji. Kroz programe obuke učestvovalo je više od 400 učesnika/ca, sada su neki od njih predstavnici preko 30 političkih partija u više od 50 gradova/opština iz cijele Bosne i Hercegovine. Obzirom da je politička edukacija značajna za osnaživanje mladih lidera/ki, „program ‘Akademija za političke lidere/ke u BiH’ ima za cilj osposobljavanje mladih lidera političkih partija. Kroz edukaciju, mladi politički lideri stiču znanje, vještine i razumijevanje potrebno za efikasno vođenje političkih procesa. Takođe doprinosi saradnji i unapređenju zajednica“, navodi Kavaz. Primarni cilj je podrška novim generacijama mladih lidera/ki i društva u cjelini. Nažalost, znanja mladih o političkim procesima i političkoj orijentaciji su sve češće oskudna, stoga programi koji se sprovode i njima slični su značajni akteri u ostvarivanju kvalitetnijeg političkog djelovanja u BiH.

„Uvažavamo bogatstvo raznolikosti među mladima i u društvu uopšte, te težimo da stvorimo inkluzivno okruženje koje cijeni i slavi različitosti. Kroz naše programe i aktivnosti promovišemo toleranciju, međusobno razumijevanje i poštovanje svih kultura, identiteta i uvjerenja. Takođe, podržavamo saradnju i razmjenu između mladih iz različitih zajednica i zemalja, te radimo na jačanju povezanosti među mladima širom regiona“, opisuje Sonja evropske vrijednosti koje organizacija svakodnevno koristi i promoviše kroz svoj rad i doprinos društvu i zajednici u cjelini. Sve ovo je u svrhu izgradnje sistema u kojem je društvo transparentno i otvoreno za participaciju kroz koju će slaviti i poštovati sve njegove članove i njihove različitosti. U interesu implementiranja aktivnosti koje će biti usklađene sa stvarnim potrebama mladih ljudi praktikuju se različite metode istraživanja potreba, stavova i težnji ove skupine. Perpetuum mobile se oslanja na nalaze i rezultate istraživanja relevantnih institucija poput vladinih agencija, nevladinih organizacija i akademskih institucija.

Posebna komponenta po kojoj je Perpetuum mobile diferentna organizacija u odnosu na druge je to što uključuju ciljne grupe odnosno mlade u svaki korak dizajniranja projektnih aplikacija, implementaciju aktivnosti i osmišljavanje kampanja. „Ovo nam omogućava da direktno čujemo glas mladih i da njihove potrebe i ideje integrišemo u naše programe na najefikasniji način. Time osiguravamo da naše aktivnosti budu autentične i relevantne za mlade koje želimo podržati i osnažiti“, komentariše Sonja. Nakon identifikacije potreba postavljaju se preduslovi za njihovu uspješnu implementaciju; jedan od osnovnih je pružanje podrške organizacijama koje su direktno angažovane na terenskom radu s ciljnim grupama. Na ovaj način organizacijama dajemo adekvatne uslove za rad, uključujući resurse, prostorije i opremu potrebnu za uspješan i produktivan rad. Posebnu pažnju pridaju održivosti, dugoročnom planiranju strategija i osiguravanju kontinuirane podrške i angažmana nakon završetka projekata. „Ovi preduslovi su ključni za stvaranje dugoročnih i održivih promjena koje će pozitivno uticati na mlade i zajednice u kojima djelujemo“, navela je Sonja prilikom isticanja značajnih stavki u organizaciji.

Za kraj, Sonja je za „Karike“ podijelila neke od najznačajnijih organizacijskih uspjeha: „Jedan od organizacijskih ciljeva na koje smo najviše ponosni jeste okupljanje tima posvećenih profesionalaca koji su uspjeli da kreiraju prepoznatljive programe usklađene sa stvarnim potrebama i očekivanjima ciljnih grupa i zajednice uopšte. Naša organizacija je postigla značajan uspjeh u stvaranju inovativnih i relevantnih programa koji direktno odgovaraju na potrebe mladih i zajednica u kojima djelujemo. Ponosni smo na to što smo uspjeli prilagoditi naše aktivnosti kako bismo najefikasnije podržali i osnažili mlade ljude, što su priznale i prepoznale i sve nadležne institucije. Takođe, posebno smo ponosni na to što je Perpetuum mobile postao resursni centar za sve organizacije koje žele proaktivno doprinijeti boljitku svojih zajednica i društva uopšte. Kroz naše programe, inicijative i resurse, podržavamo i osnažujemo druge organizacije da razvijaju i implementiraju programe koji će odgovoriti na potrebe njihovih ciljnih grupa i zajednice. Smatramo da je ovo jedinstveni aspekt našeg rada koji nas čini ne samo organizacijom koja pruža usluge, već i partnerom u stvaranju pozitivnih promjena u društvu.“

 

यो पोस्ट Instagram मा हेर्नुहोस्

 

Perpetuum Mobile (@perpetuummobilebl) ले साझा गरेको पोस्ट

 

Ovaj članak je nastao kroz projekt „Putokaz za mlade, karike za promjene“, koji provodi Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini, uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT. Stavovi izneseni u ovom članku nisu i ne mogu biti stavovi Instituta za razvoj mladih KULT.

Najčitaniji tekstovi

Stres u novinarskoj profesiji kao izazov modernog doba
Nail Omerović: Naši mladi su talentovani, samo im je teško doći do izražaja
Ko se boji umjetne inteligencije još?
GDJE OTIĆI: Planinarski domovi nadomak Sarajeva
Zlatna Karika Lejla Selimović: Hidžama je više relaksirajući tretman
Kako do pripravničkog u Bosni i Hercegovini?
Kako do studentskog posla u Sarajevu?
Čapljina kao grad smijeha, mazlumske priče i cijena
Kako do sobe u banjalučkom studentskom domu?
Imran Maglajlić, novi urednik Karika: Nećemo biti prostor kontaminiran dnevnopolitičkim splačinama
More Stories
Intervju – Amina Mustafić, Mješovita srednja mašinska škola