Na Univerzitetima u BiH (ne) trebaju da postoje kvote za nacionalne manjine! – Debata

Druga debata u sklopu projekta “Na mojoj koži” koju smo organizirali u sklopu IMEP-ovog programa osnaživanja nezavisnih medija. Podršku u snimanju debate smo imali od strane Programa za osnaživanje nezavisnih medija (IMEP), koji sprovodi Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u saradnji sa Radio Otvorena mreža, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

 

Disclaimer ENG: „This video is made possible by the generous support of the American people through the US Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of Youth magazine „Karike“ and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.“
Disclaimer BHS: „Ovaj video je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog magazina „Karike“ i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.

Najčitaniji tekstovi

Šutim o seksualnom uznemiravanju jer ne znam šta da radim
Sistem na guranje
Call centri: ZA ili PROTIV?
Kataloška prodaja kao prilika za zaradu i radno iskustvo
Studentski domovi u Sarajevu: Gdje su, kakvi su, kako se prijaviti?
GDJE OTIĆI: Planinarski domovi nadomak Sarajeva
Kako do studentskog posla u Sarajevu?
Vodič za pokrivene
Iskustva banjolučkih studenata s "neperspektivnih" i "najtežih" fakulteta
Ljepota, kompleksi, Instagram
More Stories
Toni Toplan: “Poseban je osjećaj slušati muziku koju ste sami napisali”