Akademija za mlade lidere fondacije SHL proglašena kao “dobra praksa” u omladinskom sektoru

Akademija za mlade lidere u civilnom sektoru fondacije Schüler Helfen Leben proglašena je kao dobra praksa u omladinskom sektoru. Ova aktivnost fondacije SHL osmišljena je da spoji praznine u formalnom obrazovanju, a ima za cilj smanjiti ksenofobiju, homofobiju i predrasude kao i poticati kritičko mišljenje i konstruktivan dijalog među mladima raznolikog podrijetla. 

Akademija za mlade lidere ima sveobuhvatan program osmišljen kako bi osnažio mlade aktiviste znanjem, vještinama i vrijednostima neophodnim za poticanje značajnijih promjena u svojim zajednicama. Iza sebe ima pet generacija studenata i više od 180 sudionika u Bosni i Hercegovini. Posvećena je regrutiranju raznolike grupe studenata koji predstavljaju različite lokalne zajednice u BiH.

Predstojeće belgijsko predsedavanje EU (1/1/2024 – 30/6/2024) predviđa organizovanje evropske konferencije “Lokalni omladinski rad i demokratija,” sa ciljem da doprinese ciljevima belgijskog predsedavanja EU u oblasti omladinske i omladinske politike rada. Događaj će se održati od 20. do 23. februara 2024. godine. Glavni cilj konferencije je diskusija o ulozi lokalnog omladinskog rada u jačanju angažmana mladih i učešća u lokalnim zajednicama. Ovaj događaj se nadovezuje na sinergije koje proizilaze iz projekata saradnje Strateške nacionalne agencije, Europe Goes Local (koordinisano od strane JINT vzw) i Democracy Reloading (koordinira BIJ).

Upravo je program akademije za mlade lidere u civilnom sektoru ove godine od strane Europe Goes Local (EGL) proglašen kao dobra praksa koja dalje može stimulirati razvoj rada s mladima na lokalnom nivou.

Misija ovog projekta Europe Goes Local ima za cilj jačati zajednicu omladinske prakse na lokalnom nivou u skladu s europskom agendom rada s mladima i iz perspektive općina i lokalnih aktera u radu s mladim ljudima.

Nakon objavljivanja Europske povelje o omladinskom radu na lokalnom nivou (2019.), EGL je odlučio razviti online materijal za podršku pod nazivom “Changemakerskit”. Jedna značajka ovog materijala je pokazati primjere alata i najbolje prakse koje mogu potaknuti daljnji razvoj lokalnog rada s mladima.

Alati su praktični pribori koji su dizajnirani da ispune određenu funkciju dok je najbolja praksa jasno strukturirana i ponovljiva rutina za obavljanje određenog zadatka. Prakse često uključuju korištenje alata, npr. ako je alat špil karata s etičkim dilemama, praksa je (jedna od mogućih) rutina za njegovo korištenje na dobar način, stoji na platformi EGL.

“Demokratskom društvu potreban je glas i aktivno učešće mladih. Kako bi ispunili tu ulogu, mladi trebaju mjesto gdje mogu sami odrediti način rada. Prostor u kojem mladi mogu, zajedno sa svojim vršnjacima, istraživati, izraziti i razvijati vlastite interese i talente, kao i ideje za budućnost. Prostor u kojem mogu dobiti poticaj i podršku za dalji razvoj znanja, vještina, stavova i vrijednosti koje su im potrebne kako bi ostvarili svoj puni potencijal kao pojedinci i građani. To je omladinski rad, a mladi ljudi, jesu i trebaju biti, direktni korisnici tog prostora…”, stoji u povelji.

Prostor koji mladima treba, kako bi se njihov glas čuo, upravo im daje SHL-ova Akademija za mlade lidere. Polaznici u okviru razvijenih programa imaju višestruke prilike za primjenu stečenih znanja kroz intelektualno izazovne i stimulativne sadržaje, kao i osnaživanje svog djelovanja kroz rad s trenerima i mentorima.  Više o Akademiji pogledajte na linku.

Za podršku programu Akademije želimo zahvaliti Ministarstvu vanjskih poslova Savezne republike Njemačke (Auswärtiges Amt) u Berlinu i Amdasadi Savezne republike Njemačke u Sarajevu.

Najčitaniji tekstovi

Udruženje „Dignitet“: Stvaranje društva dostojanstva i pravde
Kako do pripravničkog u Bosni i Hercegovini?
Bojan Jokanović – Sizif oštra i neumoljiva oka
GDJE OTIĆI: Planinarski domovi nadomak Sarajeva
Zlatna Karika Zerina Suljić: Uložen trud i višesatno učenje uvijek bih nagradila dobrim treningom
Koji fakultet upisati – državni ili privatni?
Studentski domovi u Sarajevu: Gdje su, kakvi su, kako se prijaviti?
10 realnih razloga zašto si još uvijek single, a koje ti niko nije rekao
Danijela Stojanović, geštalt psihoterapeutkinja: „Iza slojeva neosvešćenih osećanja, strpljivo čekamo sami sebe“
Život freelancera u BiH: Moguće je zaraditi i preko tri hiljade KM mjesečno
More Stories
Sa politikom na ti – 4. sjednica Općinskog vijeća Fojnica – pasivnost vijećnika/ica