Sa politikom na Ti – 5. redovna sjednica OV Ilidža – prostorno i građevinsko uređenje Općine

5. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilidža održana je 7.7.2021. sa pet tačaka Dnevnog reda. Razmatrane su i donesene odluke koje su osnov za realizaciju budućih aktivnosti prostornog uređenja općine koja je lider u Kantonu Sarajevo, a treća u BiH po broju dolazaka, ostvarenih noćenjateraspoloživih smještajnih jedinica.

Prvom tačkom Dnevnog reda vijećnici/e su usvojili Odluku o izmjenama Odluke o građevinskom zemljištu na području općine Ilidža. Izmjene se tiču uspostavljanja prve stambene zone u centru općine Ilidža, kao i utvrđivanje novih granica stambenih, poslovnih i proizvodnih zona. Odluka se odnosi na privredni razvoj općine Ilidža i u skladu je sa kontinuitetom življenja i ulaganja ka boljem životnom i privrednom okruženju. Izmjene ne utiču na postojeće objekte već isključivo na buduću gradnju. U praksi Odluka podrazumijeva 0, 9% povećanu rentu zemljišta na kojem se gradi. U toku rasprave spomenuta je gradnja naselja Tibra na Stupu, greške kao što je neizgradnja škole, vrtića, ambulante sa ciljem ispravljanja istih te sa jednoglasnim usvajanjem da se iste ne smiju ponoviti. Uslijedila su pitanja komisiji koja je pisala Prijedlog Oduke o izmjenama Odluke o građevinskom zemljištu – rasprava OV Ilidža o bespravnoj gradnji, podrška kolektivnoj, a ne individualnoj izgradnji te pitanja o granicama zona po naseljima.

Izgradnja devet objekata društvene infrastrukture, stambeno-poslovni, turistički ali i sportsko-rekreativni objekti

Druga tačka Dnevnog reda se ticala usvajanja i provođenja Regulacionog plana “Riverina-Sastavci” koja je također u domenu prostornog uređenja Općine Ilidža. Ovaj Regulacioni plan je od velikog značaja za općinu Ilidža jer predstavlja razvojni Regulacioni plan koji se prostire na površini od 222.9 hektara i kojim je omogućena izgradnja novih 586 objekata različitog sadržaja. Ovim planom predviđena je izgradnja devet objekata društvene infrastrukture, stambeno-poslovni, turistički, ali i sportsko-rekreativni objekti. Takođe, planirana je izgradnja osnovne škole sa sportskim dvoranama i predškolske ustanove.

Izvještaj o radu Javne ustanove kulturno-sportski i rekreacioni centar Ilidža

Treća tačka Dnevnog reda nije usvojena. Riječ je o Izvještaju o radu Javne ustanove Kulturno-sportski i rekreacioni centar “Ilidža” za period 01.01 – 21.12.2020. godine i Izvještaju o finansijskom poslovanju Javne ustanove Kulturno-sportski i rekreacioni centar “Ilidža” za period 01.01 – 21.12.2020. godine.

Vijećnička pitanja

Vijećnici/e su predložili/e  25 inicijativa i 8 pitanja koja se bave problemima poput: vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije, rješavanja problema ruševina, osvjetljenje kružnog toka u Hrasnici, rekonstrukcija devastiranog  dječijeg igrališta u Pejtonu, izgradnja info-turističkog centra, renoviranje ratom oštećenih fasada i krovova, regulisanje korištenja električnih romobila, postavljanje kontejnera, renoviranje dječijeg mobilijara, te renoviranje parkinga u Hrasnici.

Senzibilnost spram sigurnosti mladih

Sjednicu su obilježila očigledna politička previranja, nesuglasice pa i pobune oko određenih tačaka. Unatoč svim neslaganjima vijećnici/e su na ovoj sjednici donijeli/e jako bitne odluke o budućnosti općine Ilidža i pokazali senzibilitet za mlade kroz vijećničke inicijative koje se tiču sigurnosti mladih.

Autor: Eldar Pezer

Najčitaniji tekstovi

Printanje diplome na Univerzitetu u Sarajevu košta bezobraznih 231 KM
Specijalka Matea Miličević: Nekad se radi o sekundama kada morate donijeti odluku
Pokušaj suicida je pokušaj izlaza, ne skretanje pažnje
Karton revolucija – građanski pokret mladih za pravedan sistem
Nindža, zaostala, bezgrešna ili nepropisno pokrivena – lične priče žena s hidžabom u BiH
Kako do studentskog posla u Sarajevu?
GDJE OTIĆI: Planinarski domovi nadomak Sarajeva
Studentski domovi u Sarajevu: Gdje su, kakvi su, kako se prijaviti?
Kako do sobe u banjalučkom studentskom domu?
SVETA MAJKA TEREZIJA: Misionarka ljubavi
More Stories
SFF izbliza: Razbijanje leda, turske serije i pašteta??