Riješi kviz i provjeri svoje znanje o pravima mladih

Naša zaštita nije u našem oružjuniti u znanosti, niti u skrivanju. Naša zaštita je u pravu i u zakonima.“ 

Albert Einstein

Kviz o ljudskim pravima je napravljen u okviru USAID-ovog Programa osnaživanja nezavisnih medija kojeg implementiraju CPCD i OM zbog podizanja svijesti i znanja iz oblasti ljudskih prava i informiranja naših čitatelja/ica o zakonodavstvu i tijelima koja štite i osiguravaju osnovna ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Svrha ovog kviza je testiranje vašeg znanja, ali i povećanje vašeg razumijevanja ljudskih prava. U ovom kvizu ćemo se baviti pravima mladih u Bosni i Hercegovini.

Riješite kviz i saznajte koliko znate o pravima mladih!

Hvala što si riješio/la kviz!

ODGOVORI:

 1. b) Na teritoriji BiH postoje tri zakona o mladima: Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, 36/10), Zakon o omladinskom organizovanju Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, 98/04, 119/08, 1/12) i Zakon o mladima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, 18/17).
 2. c) Zakon o mladima Federacije BiH je regulirao prava i obveze mladih 2010. godine.
 3. d) Nezaposlena osoba dužna je, po završetku školovanja, prijaviti se na evidenciju nezaposlenih osoba u Zavodu za zapošljavanje u mjestu svog prebivališta. Pravovremenom registracijom u svom općinskom Zavodu za zapošljavanje stječu se prava na:usluge posredovanja u zapošljavanju, informiranje o mogućnostima zapošljavanja različitih kategorija nezaposlenih, te osiguranje za slučaj nezaposlenosti i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba.Prijavljivanje se vrši u općinskim Zavodima za zapošljavanje prema mjestu prebivališta.
 4. b) U BiH imamo tri krovne udruge za mlade: 1. Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine (VM FBiH), 2. Omladinski savjet Republike Srpske (OSRS), 3. Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Ove tri udruge/organizacije su legitimni predstavnici mladih u svakom od entiteta i Brčko distriktu.
 5. d) U Zakonu o mladima Federacije BiH, „omladina“ ili „mladi“ su osobe u životnoj dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina starosti.
 6. a) Zakon o mladima Federacije BiH članom 18. propisuje da će Vlada Federacije BiH formirati Savjet za mlade Federacije BiH kao međuresorno radno tijelo, koje će sudjelovati u donošenju zvaničnih odluka bitnih za mladu populaciju i čiji će glavni zadatak biti koordinacija i usaglašavanje politike prema mladima Federacije. Međutim, Savjet za mlade Federacije BiH još uvijek nije osnovan, a Vijeće mladih Federacije BiH, uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT, provodi kampanju s ciljem njegovog osnivanja.
 7. a) Fotografiju možemo opisati na sljedeći način: Ni jedno dijete ne smije trpjeti diskriminaciju s obzirom na boju kože, spol, jezik, vjeru, mišljenje, zemlju podrijetla, siromaštvo ili bogatstvo, teškoćama u razvoju ili zbog pripadnosti nacionalnoj manjini. Ovo je propisano UN-ovom Konvencijom o pravima djeteta (član 2.) kojoj je Bosna i Hercegovina pristupila 1993. godine. Konvencija je stavljena na listu važećih ugovora o ljudskim pravima u Aneksu 1 Ustava BiH.
 8. b) U članu 20. Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine FBiH“, br. 26/2016, 89/2018 i 23/2020 – odluka US) se navodi da lice između 15 i 18 godina života (maloljetnik) može zaključiti ugovor o radu, odnosno zaposliti se uz suglasnost zakonskog zastupnika i pod uvjetom da od ovlaštenog ljekara ili nadležne zdravstvene ustanove pribavi ljekarsko uvjerenje kojim dokazuje da ima opću zdravstvenu sposobnost za rad. Kad je u pitanju Zakon o radu Republike Srpske, u članu 27. se navodi da se radni odnos s licem mlađim od 18 godina (koje ima najmanje 15 godina) može zasnovati samo uz pismenu suglasnost roditelja, usvojitelja ili staratelja, ako takav rad ne ugrožava njegovo zdravlje, moral i obrazovanje, odnosno ako takav rad nije zabranjen zakonom, te da lice mlađe od 18 godina života može da zasnuje radni odnos samo na osnovu nalaza nadležne zdravstvene ustanove kojim se utvrđuje da je sposobno za obavljanje poslova za koje zasniva radni odnos i da takvi poslovi nisu štetni za njegovo zdravlje. U članu 20. Zakona o radu Brčko distrikta BiH se navodi da se s licem koje ima između 15 i 18 godina života može zaključiti ugovor o radu, odnosno zasnovati radni odnos pod uvjetom da takav rad nije štetan po zdravlje maloljetnika uz: a) suglasnost zakonskog zastupnika; b) postojanje dokaza o općoj zdravstvenoj sposobnosti za rad, odnosno fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje konkretnog posla koja se dokazuje uvjerenjem ovlaštenog ljekara ili nadležne zdravstvene ustanove.
 9. c) U članu 36. Zakona o radu Federacije BiH se navodi da puno radno vrijeme za maloljetne radnike ne smije biti duže od 35 sati tjedno.
 10. d) U članu 33. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 59/07, 59/09)stoji da se asistent na univerzitetu bira na razdoblje od četiri godine bez mogućnosti reizbora.
 11. e) U članu 10. Zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 40/2010 i 79/2017) se navodi: U trgovini na malo trgovcu se zabranjuje prodaja alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol, duhan i duhanske proizvode licima mlađim od 18 godina; Na svim prodajnim mjestima na kojima se prodaju alkoholna pića i pića koja sadrže alkohol, duhan i duhanski proizvodi mora biti istaknuta oznaka o zabrani njihove prodaje licima mlađim od 18 godina; Trgovac je dužan uskratiti prodaju alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol, duhan i duhanske proizvode kupcu ako procjeni da je mlađi od 18 godina, a kupac dobrovoljno ne dokaže da je stariji od 18 godina davanjem trgovcu na uvid svoj identifikacijski dokument sa slikom.
 12. a) Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 1999. godine donijela Odluku da se 12. kolovoz/august obilježava kao Međunarodni dan mladih. Obilježavanjem dana mladih nastoji se podići svijest o pravnim, ekonomskim, socijalnim, obrazovnim, kulturnim i svim ostalim pitanjima s kojima se susreću mladi ljudi širom svijeta.

*Naslovna fotografija preuzeta s www.unsplash.com. Fotografija pod pitanjem broj 7 preuzeta s www.eycb.coe.int

Disclaimer ENG: „This quiz is made possible by the generous support of the American people through the US Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of Youth magazine „Karike“ and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.“
Disclaimer BHS: „Ovaj kviz je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog magazina „Karike“ i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.“

Najčitaniji tekstovi

Udruženje „Dignitet“: Stvaranje društva dostojanstva i pravde
Bruno Jelović: Želja mi je osnovati azil za napuštene životinje
Studentski domovi u Sarajevu: Gdje su, kakvi su, kako se prijaviti?
Kako do pripravničkog u Bosni i Hercegovini?
Susan Sontag – počasna građanka Sarajeva i heroina svih nas
Zašto mi biro ne da da zarađujem više od 208 KM mjesečno?
10 realnih razloga zašto si još uvijek single, a koje ti niko nije rekao
Kataloška prodaja kao prilika za zaradu i radno iskustvo
GDJE OTIĆI: Planinarski domovi nadomak Sarajeva
Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini: „ASuBiH treba da bude 'safe space' za sve srednjoškolce i srednjoškolke širom države i težimo k tome“
More Stories
Mostar Rock School – zvuk koji se čuje u cijelom regionu