Novo lice lokalne politike: Ilmana Imširović – podrška obrazovanju mladih u vidu stipendija

Vijećnica Općine Pale FBiH govori o razlozima i motivima za pokretanje vijećničke inicijative za stipendiranje mladih na prostoru svoje općine.

 

U svojoj lokalnoj zajednici želim prvenstveno da promijenim odnos prema mladima. Općina Pale FBiH prema posljednjem popisu stanovništva nema ni hiljadu stanovnika/ca, a vjerujem da je trenutno taj broj i manji. U Budžetu Općine Pale već dugi niz godina ne postoji niti jedna stavka Budžeta koja se referiše na mlade. U ime mladih uputila sam inicijativu prema Općinskom Vijeću kojom bi se odobrio određeni dio budžetskih sredstava za stipendije studenata i studentica te učenika/ca srednjih škola. Ovakav vid podrške obrazovanju je na teritoriji moje Općine bio nepoznanica. To je ujedno bila i jedna od mojih prvih inicijativa i jako sam ponosna što trenutno sve ide u smjeru da se i u potpunosti realizuje.

 

 

Moja lokalna zajednica već duži niz godina bilježi značajan pad nataliteta, a samim tim jako mali broj djece se odluči na studiranje. Smatrala sam da ova inicijativa može biti pomoć i podstrek budućim akademskim građanima i građankama. Usvajanjem i realizacijom ove inicijative želim da mladi vide da Općina brine o njihovom školovanju, kao i to da ih želimo zadržati i obrazovati u mjeri koliko je to moguće, pa bila to i uz skromna sredstva koja se izdvajaju iz Budžeta na godišnjem nivou.

 

 

Općina Pale je na ravnomjernoj udaljenosti između Sarajeva i Goražda te djeca i studenti/ce često moraju po nekoliko sati čekati autobus za povratak kući, a nemaju nikakvih vlastitih prihoda koja bi im olaškala boravak u drugom gradu. Sredstva koja se budu izdvajala iz Budžeta mogla bi, i nadam se da hoće, pokriti barem neke osnovne troškove školovanja. Iako se inicijativa odnosi konkretno na mlade, vjerujem da će olakšati i porodicama stipendista. Učenik/ca mora dobiti barem mali dio onoga što zaslužuje od strane nadležnih.

 

 

Inicijativa je usvojena na jednoj od prvih sjednica Općinskog Vijeća u novom mandatu. Ja sam kao predlagačica bila zadužena za dostavu prijedloga Pravilnika o dodjeli stipendija te sam u okviru svoje nadležnosti i zadataka to uradila na posljednjoj sjednici koja je održana 27. 5. 2021. Pravilnik je usvojen jednoglasno, sa određenim Izmjenama i Dopunama.

 

 

Nakon što Komisija za Statut i propise dostavi svoje mišljenje o Pravilniku, krećemo sa konačnim Konkursom za dodjelu stipendija za učenike/ice srednjih škola te studente/ice diplomskih i postdiplomskih studija. Moja želja je da se stipendije isplate retroaktivno za akademsku 2020/2021. godinu, međutim konačna odluka ovisi od Općinske većine.

 

 

Ilmana Imširović rođena je 4. 3. 2000. godine u Sarajevu. Trenutno obnaša funkciju vijećnice u Općini Pale FBIH i jedna je od najmlađih vijećnica u BiH. Studentica je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na Odsjeku politologije, usmjerenje Međunarodni odnosi i diplomatija. Također, polaznica je Instituta za napredno liderstvo u politici u organizaciji Međunarodnog republikanskog Instituta (IRI), polaznica političkih studija Vijeća Europe, kao i brojnih neformalnih edukacija političke prirode.

 

 

Obzirom da sam već spomenula da studiram politologiju, htjela sam izvući maksimum od svog akademskog obrazovanja u tom smjeru te sam se odlučila učlaniti i u stranku kako bih mogla povezati teorijski i praktični dio. Politološke teorije u velikoj mjeri mogu se primijeniti na konkretne probleme te sam na taj način željela da iste primijenim u praksi i na osnovu istih da radim za svoju lokalnu zajednicu. Uzimajući u obzir da nisam zadovoljna trenutnom situacijom na području moje Općine, nisam željela biti osoba koja će osuđivati, a ne naći se u toj igri. Želim rad ka promjenama.

 

 

Politika je sredstvo putem kojeg mogu direktno učestvovati u svim procesima koji su od javnog značaja i raditi na poboljšanju uslova života običnih ljudi. Politika je sve oko nas, zna li mi to ili ne, i smatram da niko ne treba biti apolitičan pogotovo u ovakvoj državi koja je krajnje deprimirajuća. Politika može predstavljati i pozitivnu borbu, protiv korupcije, nepotizma i svih oblika nepismenosti. Za kraj citirala bih Brechta: «Najgora od svih vrsta nepismenosti jeste politička nepismenost. Politički nepismena osoba ne čuje, ne govori, ne učestvuje u političkim dešavanjima. Ona ne zna da troškovi života, cijena pasulja, ribe, brašna, stanarine, cipela, lijekova, zavise od političkih odluka.»

 

Najčitaniji tekstovi

Htio sam da nestanem, da me nema, kada je oko mene samo stid, sramota i strah
Novo lice lokalne politike: Tibor Kovačević – politika usmjerena ka rješavanju problema mladih
Novo lice lokalne politike: Tarik Halilović - transparentnost, održivi razvoj i preduzetništvo
Novo lice lokalne politike: Belmin Zukan - poboljšanje kvaliteta života u Visokom
GDJE OTIĆI: Planinarski domovi nadomak Sarajeva
Novo lice lokalne politike: Admir Čavalić – transparentniji rad Gradskog vijeća i Gradske uprave
Sa politikom na Ti – 6. redovna sjednica OV Stari Grad Sarajevo – odluka o stipendiranju vraćena na doradu
Sa politikom na Ti – 5. redovna sjednica OV Ilidža – prostorno i građevinsko uređenje Općine
Kako do studentskog posla u Sarajevu?
Sa politikom na Ti – 5. redovna sjednica gradske skupštine Bijeljina – podsticaj poljoprivredi, podrška nauci i stipendije
More Stories
Priče iz dijaspore 3: Bosna i Hercegovina ima mnoge prednosti u odnosu na Holandiju!