Zlatna Karika Dalila Ahmetović: Romima i Romkinjama je potrebno samo dati priliku

 

 1. Ime i prezime?

Zovem se Dalila Ahmetović.

 1. Gdje živiš?

Živim u Kaknju.

 1. Zanimanje?

Magistar saobraćaja i komunikacija – diplomirani inženjer saobraćaja i komunikacija.

 1. Koliko godina imaš?

Imam 29 godina.

 1. Kako provodiš svoje slobodno vrijeme?

Slobodno vrijeme provodim s porodicom i prijateljima.

 1. Predsjednica si Asocijacije mladih Roma „AKSIOM“. Kakav je položaj mladih Roma u Bosni i Hercegovini?

Općenito, položaj mladih u Bosni i Hercegovini je težak, nezadovoljavajući, a ako uzmemo u obzir da su Romi u bosanskohercegovačkom društvu po stepenu marginalizacije i siromaštva na prvom mjestu, onda je gotovo nemoguće odrediti njihov položaj. Potrebno je usmjeriti posebnu pažnju k poboljšanju položaja mladih Roma i cijele romske zajednice. Ukoliko želimo neke promjene u društvu, država i zajednica trebaju da sarađuju s nama, da obilaze naša naselja i da čuju naš glas.

 1. Koje su aktivnosti Asocijacije mladih Roma „AKSIOM“?

Asocijacija mladih Roma „AKSIOM“ je nevladino romsko udruženje, registrovano u maju 2020. godine, koje čine mladi koji promovišu, zastupaju i brane prava Romkinja i Roma u Bosni i Hercegovini. „AKSIOM“ prije svega okuplja mlade, obrazovane i motivisane ljude. Mi smo grassroot organizacija koja djeluje u 15 općina na području Bosne i Hercegovine, te smo do sada oformili 98 aktivističkih struktura sa 117 aktivista. „AKSIOM“ zastupa najisključenije i najmarginalizovanije grupe Roma i Romkinja, odnosno „zaboravljene romske zajednice“. „AKSIOM“ je glas i podrška zajednice/i, ali i lice jednog novog tipa aktivizma – glas k javnosti.

 1. Osnovali ste NEWIPE, portal posvećen romskoj zajednici. Koji je cilj takvog medija?

NEWIPE je jasna artikulacija potrebe da romska zajednica ima svoj medij kojim upravlja i gdje romska zajednica nameće teme, a samim tim upravlja dijelom javnog diskursa. NEWIPE je portal kojeg čine mladi novinari, Romi i Romkinje, koji izvještavaju direktno iz romskih zajednica. Cilj našeg portala je informisanje javnosti, pozicioniranje romske zajednice u medijskom prostoru, nametanje važnih tema, pokretanje javnih rasprava, jačanje koncepta Romi za Rome, kao i kontinuirano jačanje kapaciteta novinara iz romske zajednice.

 1. Kakav je odnos medija u Bosni i Hercegovini prema romskoj zajednici?

Različita istraživanja pokazala su da objektivno i kontinuirano izvještavanje o Romima nije zastupljeno u Bosni i Hercegovini, odnosno da postoji diskontinuitet, stereotipno i neprofesionalno izvještavanje i pojava takozvanog prigodničarskog izvještavanja koja se manifestuje kroz pojačanu produkciju sadržaja u vrijeme značajnih romskih praznika.

 1. Imaš li nekoga ko ti pomaže u realizaciji aktivnosti?

Naravno da imam. Asocijacija mladih Roma „AKSIOM“ je organizacija svih nas, gdje svi učestvujemo u svim aktivnostima – od razvijanja ideja do implementacije istih.

 

 1. Kako se mogu suzbiti stereotipi o Romima?

Romima i Romkinjama je potrebno samo dati priliku. Pruženom prilikom stvara se osjećaj povjerenja, a konačan rezultat je suzbijanje stereotipa i predrasuda.

 1. Gdje na internetu drugi mladi mogu da vas prate?

Asocijaciju mladih Roma „AKSIOM“ možete pratiti na Facebooku, dok NEWIPE portal koji je posvećen romskoj zajednici možete pratiti na web stranici, Facebooku, Instagramu i Twitteru.  

 

Aktivnosti Asocijacije mladih Roma AKSIOM
 1. Kako drugi mladi mogu pomoći svojim vršnjacima iz romske zajednice?

Prvenstveno radom na sebi. Biti uzor na koji se drugi mladi ljudi mogu ugledati.

 1. Da li pratiš naš magazin i kako ti se sviđa?

Do sada nisam, ali vjerujem da u budućnosti hoću.

 1. Poruka mladima za kraj…

Obrazovanje je ključ uspjeha.

Najčitaniji tekstovi

Zlatna Karika Zejna Krantić: Čovjek mora sam sebe ubijediti da će pobijediti
Lektire – iste knjige (ne) čitaju naša djeca kao što (ni)su čitale naše dede i nane
Kako do sobe u banjalučkom studentskom domu?
Kako do pripravničkog u Bosni i Hercegovini?
Zlatna Karika Amina Pilavdžija: Vojska je najčasniji poziv i neprocjenjivo životno iskustvo
„Queer“: Od stigmatizacije do samoprihvaćanja
Koji fakultet upisati – državni ili privatni?
Premotaj: Žene u BiH - od Kraljevine Bosne do danas
Zlatna Karika Nađa Zubčević: Antibakterijska daska za toalet
Kako do studentskog posla u Sarajevu?
More Stories
BLADE RUNNER: Film godine