Sa politikom na Ti – 8. sjednica Gradskog vijeća Visoko – podsticaj biznisa, privrede i mladih

Kako izgleda sjednica općinskog vijeća, o čemu se te na koji način raspravlja? Da li su vijećnici i vijećnice prisutni samo fizički? Raspravlja li se o osvajanju odluka ili se odluke usvajaju bez ikakvih rasprava? Više o svemu tome u izvještaju Emine Aščalić, koja je posjetila 8. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Visoko.

24.06. 2021.godine održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Visoko. Sjednici su prisustvovaliukupno 23 od 25 vijećnika/ca, a odsutne su bile dvije vijećnice.Pored vijećnika/ca, sjednici su prisustvovali i gradonačelnik grada Visokog Mirza Ganić, pomoćnici/ce gradonačelnika, predstavnici/e gradskih službi, zastupnica u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Mirela Mateša Bukva i predstavnici/e Javnog komunalnog preduzeća „Visoko“. Na sjednici je bilo 13 tačaka dnevnog reda, 12 tačaka je usvojeno, a 13. tačka odnosila se na Vijećnička pitanja i inicijative.

Jednoglasno usvojene odluke bez veće rasprave

Izvod iz zapisnika sa 7. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko.

Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove/ice savjeta mjesnih zajednica Grada Visoko za mandatni period 2021.-2025. godina.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području Grada Visoko.

Prijedlog odluke o utvrđivanju i oglašavanju pozicija za članove/ice nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko.

Prijedlog odluke o standardima i kriterijima za imenovanje članova/ica nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko.

Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova/ica Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Visoko.

Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Visoko. Izabran je predstavnik Ministarstva zdravstva na kraći period.

Prijedlog odluke o davanju na korištenje i održavanje LED displaya na području Grada Visoko.

Prijedlozi akata iz imovinsko–pravne oblasti

Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za podršku biznisu, privrednicima i obrtnicima za 2021. godinu.

Informacija PIU tima o realizaciji i napretku Projekta vodosnabdijevanja na području Grada   Visoko od 14. 07. 2017. do 01. 06. 2021. godine.

Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području Grada Visoko.

Pozitivan uticaj na biznis, privredu i mlade

Programom utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za podršku biznisu, privrednicima/ama i obrtnicima/ama za 2021. godinu predviđeno je ukupno 180.000 KM, pa će tako iznos od 30.000 KM biti usmjeren na sufinansiranje projekata u saradnji sa međunarodnim i nevladinim organizacijama, 60.000 KM za sufinansiranje pokretanja malih biznisa, te 90.000 KM registrovanim obrtnicima/ama – proizvođačima/icama mlijeka, koji/e su u proteklom periodu suočeni/e s otežanim radom, s obzirom da su cijene hrane porasle, a otkupne cijene ostale na istom nivou.

Življi i slobodniji centar grada

Centar grada, aktivan posebno u ljetnom period, postat će još življi jer će Visočani/ke i turisti/kinje koji/e dolaze u Visoko moći za sigurnu šetnju koristiti Korzo u periodu od 18:00 do 24:00 sata. Zabrana kretanja vozilima se odnosi na ulice Čaršijska i Alije Izetbegovića u periodu od 01. 06. do 01. 09. 2021. godine. Odluka će doprinijeti pozitivno i privrednim subjektima koji će moći ponuditi usluge svojih ljetnih bašti sugrađanima/kama, kao i drugim gostima i gošćama.

Led display u svrhu promocije grada

Na sjednici je zaključeno da će led display biti korišten za promociju grada, a ne gradonačelnika, kao što je bio slučaj za vrijeme mandata prethodne gradonačelnice.

Autorica: Emina Aščalić

Najčitaniji tekstovi

Udruženje „Dignitet“: Stvaranje društva dostojanstva i pravde
Susan Sontag – počasna građanka Sarajeva i heroina svih nas
Bojan Jokanović – Sizif oštra i neumoljiva oka
20 godina Zakona o slobodi vjere – Je li samo hidžab problem i smetnja državnim institucijama?
GDJE OTIĆI: Planinarski domovi nadomak Sarajeva
Moja priča o hidžabu – sloboda se krije u nama, ne u odjeći koju nosimo
10 realnih razloga zašto si još uvijek single, a koje ti niko nije rekao
Koji fakultet upisati – državni ili privatni?
Nove nade banjalučke rep scene
Zašto upisati pravo u Sarajevu?
More Stories
Sa politikom na TI – Struktura vijeća/skupštine grada