Sa politikom na Ti – 7. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar: izmjena projekta zapošljavanja mladih

Sedma redovna sjednica Vijeća Općine Centar održana je 24.6.2021. godine. Pored vijećničkih pitanja i inicijativa, značajne teme bile su Prijedlog odluke o realizaciji programa poticaja za samozapošljavanje i unaprijeđenje poduzetništva iz sredstava općinskog budžeta  i informacije o radu općinskih službi.

Inicijative

U vijećničkom satu predložene su inicijative koje se tiču popravka zvučnih signala na semaforima, deratizacije, postavljanja ležećih policajaca, podrške suspendovanoj Odluci o izgradnji koridora za ventilaciju grada. Predloženo je da se dječijem horu „Princes krofne“, kao sastavu od posebnog značaja za grad, dodijeli trajni prostor bez naknade, što je Vijeće jednoglasno podržalo. Veliki broj pitanja građana/ki koje su vijećnici/e prenijeli/e tiče se vremena realizacije započetih projekata, odnosno njihovog progresa, te su upućene inicijative o blagovremenom i transparentnom informisanju o realizaciji projekata kao i detektovanju kantonalnih preduzeća koja usporavaju realizaciju općinskih projekata.

Park Hastahana

Pitanje gradskog parka Hastahana u medijima je izuzetno prisutno od 2017. godine, kada je pokrenuta promjena namjene gradskog parka. Centralna banka, u svrhu izgradnje svoje zgrade na tom području, uplatila je Općini Centar novac, na šta je, u novom mandatu, općinsko rukovodstvo, u svrhu nenarušavanja javnog prostora, ponudilo novu lokaciju. Neka od pitanja na ovu temu u vijećničkom satu bila su: da li se definitivno i konačno odustalo od izdavanja građevinske i urbanističke dozvole, da li postoji plan da se dio Hastahane koji je još uvijek u vlasništvu Općine Centar uredi do konačnog rješenja te da li su sredstva od Centralne banke utrošena i konkretno na šta? S obzirom na to da načelnik Srđan Mandić nije prisustvovao sjednici, očekuju se pisani odgovori do naredne sjednice.

Mladi i projekat zapošljavanja

Informacije o radu općinskih službi

Jasmina Fazlić, ispred Službe za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti dala je uvid u rješavanje statusnih pitanja ove kategorije društva, naglasivši da se informacija tiče rada Službe, a ne boračkih udruženja i organizacija, te da stoga predstavnici/e ovih udruženja nisu pozvani, podvlačeći da pozivanje gostiju na sjednice Vijeća nije zadatak službi.  

Vildana Taso-Kapetanović, glavna inspektorica, navodi da Inspektorat ima objektivni problem nadležnosti prilikom inspekcije reklamnih panoa na području Općine Centar, te da je u narednom periodu planirano napraviti akte kako bi kontrola situacije ubuduće bila uspješnija.

Epidemiološka situacija u Općini Centar

Dr. Dubravka Galić navodi da je epidemiološka situacija u Općini Centar pod kontrolom, ali da ne smijemo ignorisati preporuke Federalnog zavoda za javno zdravstvo, te da u septembru ove godine možemo očekivati četvrti val pandemije Covid-19. Galić apeluje da je općini potrebna zasebna post-covid ambulanta, zbog porasta broja stanovništva u općini i posljedica koje je ostavio treći val.

Autorica: Hana Vranac

Najčitaniji tekstovi

Geografija, bezgraničje i fragmenti sjećanja u romanu „Porijeklo“
Sekunda koja je promijenila život Mahira Beathousea i ostavila ga da „fura“ sredinom
Život gej osobe u vehabijskoj porodici i zašto biti vidljiv
Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini: „ASuBiH treba da bude 'safe space' za sve srednjoškolce i srednjoškolke širom države i težimo k tome“
Putovanje u Pariz: Savjeti za potpuno uživanje!
Zlatna Karika Ana Šego: Mladima je često potrebna čvrsta odskočna daska
Kako do pripravničkog u Bosni i Hercegovini?
Zlatna Karika Lejla Selimović: Hidžama je više relaksirajući tretman
Kaniranje: Zamjena za tetovažu, ali i mnogo više od toga
Steve Lin – od softverskog inženjera s Tajvana do uličnog svirača Sarajeva
More Stories
Klasični američki sitcom bosanske familije