Sa politikom na Ti – 6. redovna sjednica GV Gračanica – dodjela nagrada i priznanja Grada

Ko su dobitnici nagrada i priznanja grada Gračanica?

U sali za sjednice nove zgrade grada Gračanica održana je šesta sjednica gradskog vijeća sa početkom u 11:00 h. Na održanoj sjednici prisustvovalo je 29 članova/ica Vijeća. Pored članova/ica gradskog vijeća, sjednici su prisustvovali/e: gradonačelnik Nusret Helić, pravobraniteljka Jasminka Imširović, šefovi/ce službi za upravu, članica Etičke komisije Maira Brkić, te predstavnici/e sredstava informisanja. Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća Gračanica je usvojen jednoglasno.

Priznanja i nagrade grada Gračanica

Nihad Krajinović, predsjedavajući Gradskog vijeća dao je na izjašnjavanje amandmane na Odluku o dodjeli priznanja grada Gračanica u kojem Klub vijećnika  stranke koja je predložila amandmane Gradskom vijeću predlaže sljedeću izmjenu: u Odluci o dodjeli priznanja grada Gračanica u članu 1 pod rednim brojem 2. umjesto Eco Toplana d.o.o. Gračanica predlažu Udruženje mladih Babića Sijedi krš. Amandman Kluba vijećnika ove stranke je usvojen sa 25 glasova za i dva suzdržana. Nihad Krajinović, predsjedavajući Gradskog vijeća je upoznao prisutne vijećnike/ce da dolazi do izmjene Odluke o dodjeli priznanja grada Gračanica koju će dati na usvajanje, a prijedlog ove Odluke glasi:

Član 1. Priznanje Grada Gračanica Zlatna paketa dodjeljuje se: JZU Dom zdravlja Gračanica i Udruženje mladih Babića Sijedi krš

Član 2. Priznanje Grada Gračanica Zlatna značka dodjeljuje se:

1. Mirsad Helić
2. Nedim Musić
3. Refija Okić

Član 3. Posebno priznanje Počasni građanin Grada Gračanica dodjeljuje se Purač Fuadu iz Australije.

Član 4. Odluka o dodjeli gradskih priznanja bit će saopštena i priznanja će biti uručena dobitnicima na svečanoj sjednici, povodom obilježavanja Dana Grada Gračanica.

Odluka o dodjeli priznanja Grad Gračanica je usvojena sa 26 glasova ”ZA” i 2 ”SUZDRŽAN”.

Izvještaj o provedenim podsticajnim mjerama i njihovim efektima u poljoprivredi na području grada Gračanica

Komisija za poljoprivredu je razmatrala navedeni Izvještaj i usvojila isti. U izvještaju možemo vidjeti tri kategorije odakle poljoprivrednici/e dobivaju poticaj ili pomoć: Federalno ministarstvo, Kantonalno ministarstvo i Grad Gračanica. Za 2020. godinu ukupno je dodjeljeno 2.044.000 KM za poljoprivredu. Povećanje je znatno od Kantona za 355.000 KM te Grada 42.000 KM, dok iz Federacije BIH nažalost nije povećan ovaj iznos. Izvještaj o provedenim podsticajnim mjerama i njihovim efektima u poljoprivredi na području grada Gračanica je jednoglasno usvojen.

Autorica: Selma Karić

Najčitaniji tekstovi

Odbrane u momentima kad ih ne očekujete su uvijek srcu najmilije
Zar je zaista važno za kim mi srce žudi?
Kako do studentskog posla u Sarajevu?
Život gej osobe u vehabijskoj porodici i zašto biti vidljiv
Kako s ovjerenom kopijom aplicirati na više fakulteta u BiH?
Kako do pripravničkog u Bosni i Hercegovini?
Rodni stereotipi
Studentski domovi u Sarajevu: Gdje su, kakvi su, kako se prijaviti?
Gdje kupiti proizvode jeftinije i do 90 % od redovne cijene - Food Outlet Yumm
Zašto se žene šminkaju?
More Stories
Pristali ste na korupciju kada ste pristali da budete u podređenom položaju