Sa politikom na Ti – 6. redovna sjednica GV Gračanica – dodjela nagrada i priznanja Grada

Ko su dobitnici nagrada i priznanja grada Gračanica?

U sali za sjednice nove zgrade grada Gračanica održana je šesta sjednica gradskog vijeća sa početkom u 11:00 h. Na održanoj sjednici prisustvovalo je 29 članova/ica Vijeća. Pored članova/ica gradskog vijeća, sjednici su prisustvovali/e: gradonačelnik Nusret Helić, pravobraniteljka Jasminka Imširović, šefovi/ce službi za upravu, članica Etičke komisije Maira Brkić, te predstavnici/e sredstava informisanja. Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća Gračanica je usvojen jednoglasno.

Priznanja i nagrade grada Gračanica

Nihad Krajinović, predsjedavajući Gradskog vijeća dao je na izjašnjavanje amandmane na Odluku o dodjeli priznanja grada Gračanica u kojem Klub vijećnika  stranke koja je predložila amandmane Gradskom vijeću predlaže sljedeću izmjenu: u Odluci o dodjeli priznanja grada Gračanica u članu 1 pod rednim brojem 2. umjesto Eco Toplana d.o.o. Gračanica predlažu Udruženje mladih Babića Sijedi krš. Amandman Kluba vijećnika ove stranke je usvojen sa 25 glasova za i dva suzdržana. Nihad Krajinović, predsjedavajući Gradskog vijeća je upoznao prisutne vijećnike/ce da dolazi do izmjene Odluke o dodjeli priznanja grada Gračanica koju će dati na usvajanje, a prijedlog ove Odluke glasi:

Član 1. Priznanje Grada Gračanica Zlatna paketa dodjeljuje se: JZU Dom zdravlja Gračanica i Udruženje mladih Babića Sijedi krš

Član 2. Priznanje Grada Gračanica Zlatna značka dodjeljuje se:

1. Mirsad Helić
2. Nedim Musić
3. Refija Okić

Član 3. Posebno priznanje Počasni građanin Grada Gračanica dodjeljuje se Purač Fuadu iz Australije.

Član 4. Odluka o dodjeli gradskih priznanja bit će saopštena i priznanja će biti uručena dobitnicima na svečanoj sjednici, povodom obilježavanja Dana Grada Gračanica.

Odluka o dodjeli priznanja Grad Gračanica je usvojena sa 26 glasova ”ZA” i 2 ”SUZDRŽAN”.

Izvještaj o provedenim podsticajnim mjerama i njihovim efektima u poljoprivredi na području grada Gračanica

Komisija za poljoprivredu je razmatrala navedeni Izvještaj i usvojila isti. U izvještaju možemo vidjeti tri kategorije odakle poljoprivrednici/e dobivaju poticaj ili pomoć: Federalno ministarstvo, Kantonalno ministarstvo i Grad Gračanica. Za 2020. godinu ukupno je dodjeljeno 2.044.000 KM za poljoprivredu. Povećanje je znatno od Kantona za 355.000 KM te Grada 42.000 KM, dok iz Federacije BIH nažalost nije povećan ovaj iznos. Izvještaj o provedenim podsticajnim mjerama i njihovim efektima u poljoprivredi na području grada Gračanica je jednoglasno usvojen.

Autorica: Selma Karić

Najčitaniji tekstovi

Izazovi i potencijali queer umjetnosti u Bosni i Hercegovini
,,Studentska uvjerenja o stručnosti nastavnika nemaju naročitu težinu“, studenti tvrde drugačije
Kako do pripravničkog u Bosni i Hercegovini?
GDJE OTIĆI: Planinarski domovi nadomak Sarajeva
„Od Silvane do Nirvane“ – Karike Top 5 pjesama mjeseca marta
Obećava li nova strategija zapošljavanja previše i hoće li zadržati mlade od odlaska vani?
Kataloška prodaja kao prilika za zaradu i radno iskustvo
Ante Jurić-Marijanović: Supkultura vs. kultura – para na paru, uš na fukaru
Refik Hodžić: Naše traume su još uvijek vrlo žive i prisutne
SVEMIRKO: Mo'š napraviti najveću glupost na svijetu, svi će mislit' da je to presuper jer si ti na stejdžu!
More Stories
Bijeg u smir(n)aj