Sa politikom na Ti – 4. redovna sjednica OV Odžak – cijena vodovodne naknade i kanalizacije

30. lipnja 2021. godine u Velikoj sali Gradske vijećnice održana je 4. redovna sjednica Općinskog vijeća Odžak. Na sjednici su, između ostalih, prisustvovali načelnica općine Odžak, ravnatelj JP Komunalac Odžak te dvadeset i jedan vijećnik/ca. Iako je ova sjednica navedena kao redovna, zbog sadržaja točaka Dnevnog reda mnogo više je podsjećala na tematsku sjednicu. Niti u Dnevnom redu niti u vijećničkim pitanjima i inicijativama nije bilo govora o potrebama mladih ljudi.

Dnevni red

Na 4. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Odžak predložen je i usvojene sljedeći Dnevni red:

  1. Vijećnička pitanja
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna za 2020. godinu i Izvješća o radu i poslovanju za 2020. godinu JP Komunalac Odžak
  3. Prijedlog Odluke o komunalnom redu
  4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade za mjerno mjesto – paušal, cijene opskrbe vodom i cijene odvodne i pročišćavanja otpadnih voda/kanalizacija za vodovode s područja općine Odžak.

Na Dnevnom redu nije bilo pitanja i inicijativa vezanih za mlade.

Vijećnička pitanja i biranje riječi

Pojedini vijećnici/ce prije postavljanja novih pitanja najprije su konstatirali da još uvijek nisu dobili/e odgovore na prethodno postavljena pitanja te su zamolili za povratne informacije u najkraćem mogućem roku jer su neka od pitanja postavljena još na 2. sjednici Općinskog vijeća. Vijećnici/ce su između ostalog tražili i podatke od JP Komunalac o dužnicima za vodu, asfaltiranju pojedinih sokaka, manju rotaciju policajaca u mjestima Odžak i Orašje, te informaciju o tome zašto radnici JP Komunalac održavaju čistoću samo oko pojedinih garaža u gradu. Uz pitanja za načelnicu, vijećnik Tomić obratio se i kolegi Ivetiću navodeći kako njegova izjava o podijeli humanitarnih paketa u svim mjesnim zajednicama nije istinita. Nakon izlaganja spomenutih vijećnika/ca o ovoj temi, tokom sjednice zamoljeno je međusobno uvažavanje i poštovanje te biranje riječi.

Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna za 2020. godinu i Izvješća o radu i poslovanju za 2020. godinu JP Komunalac d.o.o. Odžak

Prema riječima direktora Šokćevića, JP Komunalac Odžak u 2020. godini ostvarilo je financijski uspjeh. Ukupna naplata svih komunalnih usluga iznosila je 94% ukupnih potraživanja. Glavni prihodi JP Komunalac za 2020. godinu bili su: a) prihod od naplate vode u iznosu oko 260.000 KM, b) prihod kanalizacije u iznosu od oko 65.000 KM i c) prihod od odvoza otpada 281.000 KM, dok su glavni rashodi bile bruto plaće, materijalni i nematerijalni troškovi, te ostali troškovi koji su detaljno obrađeni u dostavljenim materijalima. „Kako bi zadržali postojeću cijenu odvoza otpada potrebno je donijeti odluku o komunalnom redu koja će obavezati sve stanovnike/ce općine na obavezan odvoz.” – rekao je Ivan Šokćević, direktor JP Komunalac Odžak. Vijećnik Ivetić pohvalilo je rad direktora, ali i naveo kako će JP Komunalac zbog kršenja zakona i pravila o radu prethodnog rukovodstva morati platiti 750.000KM sudskih presuda, zateznih kamata i angažiranje advokata. Ono što je također pohvalno jeste da je direktor JP Komunalac pokazao senzibilitet prema mladima tako što je u prethodnoj godini primio dvije osobe na stručno osposobljavanje.

Prijedlog Odluke o komunalnom redu

Odluka o komunalnom redu u općini Odžak donesena je 1999. godine. Mnoge su se stvari u međuvremenu promijenile te se s godinama javila potreba za određenim izmjenama. Zbog velikog obujma točaka koje trebaju biti izmijenjene odlučeno je da će se praviti nova Odluka. Vijećnici/ce su smatrali/e da za ovaj Prijedlog nije potrebno detaljnije obavještenje te je nakon nekoliko izmjena u stavkama ovaj Prijedlog usvojen jednoglasno. Ono o čemu se najviše govorilo jeste problem pasa lutalica i njihovo zbrinjavanje nakon čega je opovrgnuta izjava da su psi ubijani od strane općine i lovačkog društva kako se spekuliralo u zimskom periodu.

Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade za mjerno mjesto

Prijedlog o kojem se najviše raspravljalo jeste prijedlog o Odluci utvrđivanja naknade za mjerno mjesto. Dok su se pojedini/e protivili/e Odluci govoreći kako se njome popunjavaju prijašnji dugovi, drugi su smatrali kako je nova cijena potpuno prihvatljiva. Na samom kraju sjednice načelnica općine Odžak Nada Ćulap naglasila je kako od 2004. godine nije rasla cijena vodovodne naknade i kanalizacije iako se mnogo radilo na raznim problemima. „Cilj ove Općine je da što manje opteretimo ljude koji ovdje žive i to pokušavamo na sve moguće načine.” – rekla je načelnica, te dodala kako  treba dovesti u red sve ono u čemu dosad nije bilo reda kako bi svi građani/ke imali/e jednaka prava.

Autorica: Samra Šakanović-Prgić

Najčitaniji tekstovi

Intervju s Dušicom Žižić, medicinskom sestrom: „Naše ranjivosti i razvojne krize su i naša šansa za samospoznaju i učenje“
Buč Kesidi za KARIKE: Ona prava ne postoji, zato je i izmišljamo
Život gej osobe u vehabijskoj porodici i zašto biti vidljiv
Zlatna Karika Ammar Grabić: Mladi nisu svjesni svojih potencijala
Vikend sa ćaletom: Ljubav kao najveća potreba
Nasilje u porodici – moja životna priča
Dželila Mulić-Čorbo, psihologinja: „Kada je nasilje prisutno, tu pate svi“
Call centri: ZA ili PROTIV?
Mladi džeparce ostavljaju u kladionicama, nevidljiva pošast teško se liječi
Vipassana meditacija: Kako sam 10 dana proveo izoliran od civilizacije i naučio da prihvatim bol
More Stories
Od Zenice do Perua (IV): Preživjeti Stazu smrti na petak trinaesti