Sa politikom na Ti – 4. redovna sjednica Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo

Želeći približiti mladima lokalnu politiku novinarka Karika Amina Mašić je prisustvovala 4. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo. U nastavku teksta pročitajte detaljnije o čemu se diskutiralo na ovoj sjednici.

7. 06. 2021. godine održana je 4. redovna sjednica Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo. Sjednici je prisustvovalo 28 redovnih vijećnika/ice, što je dovoljno za odlučivanje. U nastavku donosimo pregled nekih od najvažnijih tačaka dnevnog reda ove sjednice.

Stanje sigurnosti u 2020. na području općine Novi Grad

Inicijativa neformalne grupe građana_ki

Vijećnici i vijećnice Općinskog vijeća Novi Grad su dali mogućnost neformalnoj skupini građana_ki da predstave svoju inicijativu. Građani_ke su pripremili prezentaciju o djeci Sarajeva za vrijeme rata i posjeti Mihaela Šumahera Sarajevu 1996. godine, koji se izjasnio kao dijete Sarajeva. Tom prilikom, građani_ke su uputili inicijativu da se dio A transverzale koja prolazi kroz općinu Novi Grad nazove po Mihaelu Šumaheru. 27 vijećnika/ica je glasalo da se uzme u razmatranje ova inicijativa.

Vijećnička pitanja 

 

Zlatne plakete odbrane Općine Novi Grad Sarajevo

Na 4. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Novi Grad donesena je Odluka o dodjeli javnih općinskih priznanja u 2021. godini – pojedinačne i kolektivne “Zlatne plakete odbrane Općine Novi Grad Sarajevo”. Zlatna plaketa odbrane Općine Novi Grad Sarajevo posthumno će biti dodijeljena ratnom heroju Senadu Poturku Senčiju, dobitniku najvećeg vojnog odlikovanja Zlatni ljiljan, organizatoru otpora od agresije na državu Bosnu i Hercegovinu, članu interventnog voda Vojne policije na lokalitetu Dobrinja i jednom od osnivača prve ratne bolnice na Dobrinji u kojoj je spašeno mnogo života, kako stanovnika_ca naselja Dobrinja, tako i okolnih naselja. Vijeće je, također, donijelo Odluku da se Zlatna plaketa odbrane Općine Novi Grad Sarajevo dodijeli zamjeniku komandanta rezervnog sastava Sedme armijske oblasti Džemi Karačiću za izuzetne zasluge u odbrani Općine Novi Grad Sarajevo i Bosne i Hercegovine u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995. godine. Kolektivna Zlatna plaketa odbrane Općine Novi Grad Sarajevo” dodijeljena je 143. Lahkoj motorizovanoj brigadi za izuzetne zasluge u odbrani Općine Novi Grad Sarajevo i Bosne i Hercegovine u odbrambeno – oslobodilačkom ratu 1992-1995. godine. 

Izvještaj o poslovanju javnog preduzeća LOKOM za 2020. godinu

Izvještaj o poslovanju javnog preduzeća LOKOM za 2020. godinu koji je predstavio direktor preduzeća Ramiz Duraković izazvao je žestoku raspravu među vijećnicima/ama. U izvještaju je navedeno da je preduzeće u minusu 80.000 KM u 2020. Vijećnici/ice su iznijeli da uposlenici/e LOKOM-a previše vremena provode na društvenim mrežama te da je preduzeće sve samo ne ono što mu je nadležnost. Također su skrenuli pažnju na fekalne vode, sudski spor koji je direktor prešutio i korištenje Centra Safet Zajko za treninge samo pojedinih sportista/kinja. Zaključak rasprave je da je potrebno održati tematsku sjednicu u roku od 30 dana u vezi preduzeća LOKOM. 17 vijećnika/ica je glasalo da se slaže sa zaključkom, 3 su bila suzdržana, a 8 protiv.

Izvještaj Općinske izborne komisije Novi Grad Sarajevo o provedenim lokalnim izborima 2020. godine

Tema o kojoj su vijećnici/ice satima raspravljali, a koja je također bila predviđena dnevnim redom je Izvještaj Općinske izborne komisije Novi Grad Sarajevo o provedenim lokalnim izborima 2020. godine. Predsjednik Općinske izborne komisije Alen Zorlak je predstavio izvještaj. Vijećnici/e su pokrenuli/e teme o sastavu izborne komisije koju čine članovi_ice porodica pojedinih državnih služenika/ica kao i državni službenici/e općine Novi Grad što predstavlja kršenje Izbornog zakona. Diskutovalo se i o spisku članova/ica Izborne komisije koji još nikada nije dostavljen te o 29 otvorenih vreća glasačkih listića i prijetnjama policiji. Zaključak rasprave o ovom pitanju je da će se isto pitanje razmatrati na sljedećoj sjednici.

Jednoglasno usvojene tačke dnevnog reda

Pitanja od značaja za mlade

Na dnevnom redu 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Novi Grad minimalno su bila zastupljena pitanja vezana za mlade. Pored Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za djecu Općine Novi Grad Sarajevo za period mart 2019 – mart 2020. godine koji je jednoglasno usvojen bez predstavljanja i rasprave, na dnevnom redu je bio i Izvještaj o realizaciji Odluke o stipendiranju učenika/ica i studenata/ica za 2020/21. školsku godinu.

Najčitaniji tekstovi

Intervju s Dušicom Žižić, medicinskom sestrom: „Naše ranjivosti i razvojne krize su i naša šansa za samospoznaju i učenje“
Buč Kesidi za KARIKE: Ona prava ne postoji, zato je i izmišljamo
Vikend sa ćaletom: Ljubav kao najveća potreba
Život gej osobe u vehabijskoj porodici i zašto biti vidljiv
Zlatna Karika Ammar Grabić: Mladi nisu svjesni svojih potencijala
Nasilje u porodici – moja životna priča
Call centri: ZA ili PROTIV?
Dželila Mulić-Čorbo, psihologinja: „Kada je nasilje prisutno, tu pate svi“
10 realnih razloga zašto si još uvijek single, a koje ti niko nije rekao
Vipassana meditacija: Kako sam 10 dana proveo izoliran od civilizacije i naučio da prihvatim bol
More Stories
SVEMIRKO: Mo’š napraviti najveću glupost na svijetu, svi će mislit’ da je to presuper jer si ti na stejdžu!