Provjeri svoje znanje – Kviz o odnosu politike i ljudskih prava

Jedna od kazni za nesudjelovanje u politici jest da na kraju završite tako da vama vladaju nestručni.
                               Platon

Riješite ovaj kviz i provjerite svoje znanje o odnosu politike i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Nakon što odgovorite na pojedino pitanje, pojavit će se točan odgovor. Na kraju kviza saznat ćete vaš sveukupni rezultat.

Hvala što si riješio/la kviz!

ODGOVORI:

 1. a) Sukladno sa stavom 1. člana 1.5 Izbornog zakona BiH, „državljani BiH, koji imaju biračko pravo sukladno s ovim Zakonom, imaju pravo da glasuju osobno u općini u kojoj imaju prebivalište.
 2. c) U stavu 1. člana 3.17 Izbornog zakona BiH stoji: „Državljanin Bosne i Hercegovine koji ima biračko pravo, a ne nalazi se u zaključenom izvatku iz Središnjeg biračkog popisa, može glasovati ako predoči važeći identifikacijski dokument iz člana 5.12 ovog Zakona [osobna iskaznica, putovnica i vozačka dozvola] i potvrdu o mjestu prebivališta.“
 3. a) Zakoni Bosne i Hercegovine se službeno objavljuju u „Službenom glasniku BiH“.
 4. c) Prema stavu 5. člana 20.8 Izbornog zakona BiH, „državljanin BiH koji ima status izbjegle osobe i koja ima biračko pravo, ima pravo da se upiše u Središnji birački popis i da glasuje osobno ili poštom za općinu u kojoj je imala prebivalište prema posljednjem popisu stanovništva koji je izvršila država BiH, osim u slučaju kada ta osoba može predočiti dokaz o promjeni prebivališta sukladno sa zakonom u razdoblju od posljednjeg popisa stanovništva koji je izvršila država Bosna i Hercegovina do trenutka kada je stekla status izbjegle osobe“.
 5. b) Prema članu 6.1 Izbornog zakona BiH, zaštitu izbornog prava osiguravaju izborna povjerenstva i Apelacijski odjel Suda Bosne i Hercegovine.
 6. a) U stavu 1. člana 8. Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 4/1998, 17/1998, 13/2003, 48/2010 i 22/2015) stoji da „u skladu s odredbama ovoga zakona, i drugih zakona i sporazuma Bosne i Hercegovine i sa zakonima Entiteta, strani ulagači imaju ista prava i obveze kao i rezidenti Bosne i Hercegovine“.
 7. b) Ova tvrdnja je netočna. Naime, prema stavu 2. člana 8.1 Izbornog zakona BiH, „člana Predsjedništva BiH, koji se neposredno bira s teritorija Republike Srpske – jednog Srbina, biraju birači upisani u Središnji birački popis da glasuju u Republici Srpskoj“. Znači, da pojasnimo, Hrvati i Bošnjaci koji imaju prebivalište na teritoriju Republike Srpske, mogu glasovati samo za Srbina na izborima za člana Predsjedništva BiH. S druge strane, u stavu 1. člana 8.1 Izbornog zakona BiH stoji da „članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji se neposredno biraju s teritorija Federacije BiH – jednog Bošnjaka i jednog Hrvata, biraju birači upisani u Središnji birački popis da glasuju u Federaciji BiH. Birač upisan u Središnji birački popis da glasuje u Federaciji BiH može glasovati ili za Bošnjaka ili za Hrvata, ali ne za oba“.
 8. d) Prema stavu 1. člana 7. Ustava BiH, Centralna banka Bosne i Hercegovine je jedina ovlaštena institucija za tiskanje/štampanje novca i monetarnu politiku na cijelom području BiH.
 9. a) U članu 2. Ustava Bosne i Hercegovine stoji sljedeće: „Izbjeglice i raseljene osobe imaju pravo slobodno se vratiti u svoje domove. One imaju pravo, sukladno Aneksu 7 Općeg okvirnog sporazuma, da im se vrati imovina koje su bile lišene tijekom neprijateljstava od 1991. godine i da im se dadne naknada za svu takvu imovinu koja im se ne može vratiti. Sve obveze ili izjave vezane za takvu imovinu, a koje su date pod prisilom, ništavne su.“
 10. b) Pravo osobe da ne bude podvrgnuta mučenju ili nehumanom ili ponižavajućem postupanju ili kazni je jedno od prava navedenih u članu 2. Ustava BiH, a koje uživaju sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine. Štoviše, u članu 5. Opće deklaracije o ljudskim pravima stoji da „nitko se ne smije podvrgnut mučenju ili okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupku ili kazni“.
 11. c) Sukladno definiciji člana 2. Zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine, „zviždač je osoba koja je zaposlena u institucijama Bosne i Hercegovine i pravnim osobama koje osnivaju institucije Bosne i Hercegovine, koja zbog opravdane sumnje ili okolnosti na postojanje korupcije u bilo kojoj instituciji Bosne i Hercegovine u dobroj vjeri podnese prijavu odgovornim osobama ili institucijama u skladu s ovim Zakonom“.

*Naslovna fotografija www.unsplash.com

Disclaimer ENG: „This quiz is made possible by the generous support of the American people through the US Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of Youth magazine „Karike“ and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.“
Disclaimer BHS: „Ovaj kviz je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog magazina „Karike“ i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.“

Najčitaniji tekstovi

Kako do boljeg sutra? Saznajmo uz PROI!
Zlatna Karika Lejla Selimović: Hidžama je više relaksirajući tretman
Zašto su uopšte rođeni da bi čitav život bili kažnjavani za odluku koju nisu ni donijeli već samo prihvatili?
Život gej osobe u vehabijskoj porodici i zašto biti vidljiv
Velika pitanja – velika anksioznost
Haruna Bandić, bh. booktuberka: Književnost je intrigantna, mijenja nas iznutra, iznova
Od Tjuringa do generativne AI: Veštačka inteligencija – apokalipsa ili revolucija?
Kako s ovjerenom kopijom aplicirati na više fakulteta u BiH?
Koji fakultet upisati – državni ili privatni?
Kako do sobe u banjalučkom studentskom domu?
More Stories
Intervju s Jovanom Gajović, psihologinjom i psihoterapeutkinjom u edukaciji: „Bez zakona o psihoterapiji, važno je da klijenti budu informisani da li radimo u skladu s etikom naše profesije“