Novo lice lokalne politike: Ilmana Imširović – podrška obrazovanju mladih u vidu stipendija

Vijećnica Općine Pale FBiH govori o razlozima i motivima za pokretanje vijećničke inicijative za stipendiranje mladih na prostoru svoje općine.

 

U svojoj lokalnoj zajednici želim prvenstveno da promijenim odnos prema mladima. Općina Pale FBiH prema posljednjem popisu stanovništva nema ni hiljadu stanovnika/ca, a vjerujem da je trenutno taj broj i manji. U Budžetu Općine Pale već dugi niz godina ne postoji niti jedna stavka Budžeta koja se referiše na mlade. U ime mladih uputila sam inicijativu prema Općinskom Vijeću kojom bi se odobrio određeni dio budžetskih sredstava za stipendije studenata i studentica te učenika/ca srednjih škola. Ovakav vid podrške obrazovanju je na teritoriji moje Općine bio nepoznanica. To je ujedno bila i jedna od mojih prvih inicijativa i jako sam ponosna što trenutno sve ide u smjeru da se i u potpunosti realizuje.

 

 

Moja lokalna zajednica već duži niz godina bilježi značajan pad nataliteta, a samim tim jako mali broj djece se odluči na studiranje. Smatrala sam da ova inicijativa može biti pomoć i podstrek budućim akademskim građanima i građankama. Usvajanjem i realizacijom ove inicijative želim da mladi vide da Općina brine o njihovom školovanju, kao i to da ih želimo zadržati i obrazovati u mjeri koliko je to moguće, pa bila to i uz skromna sredstva koja se izdvajaju iz Budžeta na godišnjem nivou.

 

 

Općina Pale je na ravnomjernoj udaljenosti između Sarajeva i Goražda te djeca i studenti/ce često moraju po nekoliko sati čekati autobus za povratak kući, a nemaju nikakvih vlastitih prihoda koja bi im olaškala boravak u drugom gradu. Sredstva koja se budu izdvajala iz Budžeta mogla bi, i nadam se da hoće, pokriti barem neke osnovne troškove školovanja. Iako se inicijativa odnosi konkretno na mlade, vjerujem da će olakšati i porodicama stipendista. Učenik/ca mora dobiti barem mali dio onoga što zaslužuje od strane nadležnih.

 

 

Inicijativa je usvojena na jednoj od prvih sjednica Općinskog Vijeća u novom mandatu. Ja sam kao predlagačica bila zadužena za dostavu prijedloga Pravilnika o dodjeli stipendija te sam u okviru svoje nadležnosti i zadataka to uradila na posljednjoj sjednici koja je održana 27. 5. 2021. Pravilnik je usvojen jednoglasno, sa određenim Izmjenama i Dopunama.

 

 

Nakon što Komisija za Statut i propise dostavi svoje mišljenje o Pravilniku, krećemo sa konačnim Konkursom za dodjelu stipendija za učenike/ice srednjih škola te studente/ice diplomskih i postdiplomskih studija. Moja želja je da se stipendije isplate retroaktivno za akademsku 2020/2021. godinu, međutim konačna odluka ovisi od Općinske većine.

 

 

Ilmana Imširović rođena je 4. 3. 2000. godine u Sarajevu. Trenutno obnaša funkciju vijećnice u Općini Pale FBIH i jedna je od najmlađih vijećnica u BiH. Studentica je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na Odsjeku politologije, usmjerenje Međunarodni odnosi i diplomatija. Također, polaznica je Instituta za napredno liderstvo u politici u organizaciji Međunarodnog republikanskog Instituta (IRI), polaznica političkih studija Vijeća Europe, kao i brojnih neformalnih edukacija političke prirode.

 

 

Obzirom da sam već spomenula da studiram politologiju, htjela sam izvući maksimum od svog akademskog obrazovanja u tom smjeru te sam se odlučila učlaniti i u stranku kako bih mogla povezati teorijski i praktični dio. Politološke teorije u velikoj mjeri mogu se primijeniti na konkretne probleme te sam na taj način željela da iste primijenim u praksi i na osnovu istih da radim za svoju lokalnu zajednicu. Uzimajući u obzir da nisam zadovoljna trenutnom situacijom na području moje Općine, nisam željela biti osoba koja će osuđivati, a ne naći se u toj igri. Želim rad ka promjenama.

 

 

Politika je sredstvo putem kojeg mogu direktno učestvovati u svim procesima koji su od javnog značaja i raditi na poboljšanju uslova života običnih ljudi. Politika je sve oko nas, zna li mi to ili ne, i smatram da niko ne treba biti apolitičan pogotovo u ovakvoj državi koja je krajnje deprimirajuća. Politika može predstavljati i pozitivnu borbu, protiv korupcije, nepotizma i svih oblika nepismenosti. Za kraj citirala bih Brechta: «Najgora od svih vrsta nepismenosti jeste politička nepismenost. Politički nepismena osoba ne čuje, ne govori, ne učestvuje u političkim dešavanjima. Ona ne zna da troškovi života, cijena pasulja, ribe, brašna, stanarine, cipela, lijekova, zavise od političkih odluka.»

 

Najčitaniji tekstovi

Odbrane u momentima kad ih ne očekujete su uvijek srcu najmilije
Zar je zaista važno za kim mi srce žudi?
Kako do studentskog posla u Sarajevu?
Život gej osobe u vehabijskoj porodici i zašto biti vidljiv
Kako s ovjerenom kopijom aplicirati na više fakulteta u BiH?
Kako do pripravničkog u Bosni i Hercegovini?
Rodni stereotipi
Studentski domovi u Sarajevu: Gdje su, kakvi su, kako se prijaviti?
Gdje kupiti proizvode jeftinije i do 90 % od redovne cijene - Food Outlet Yumm
Zašto se žene šminkaju?
More Stories
Uzroci izraelsko-palestinskog sukoba – arapsko-izraelska normalizacija odnosa i eskalacija palestinsko-izraelskog sukoba jačanjem postojećih i formiranjem novih frakcija otpora