(Ne) vrijedi se boriti za svoja ljudska prava u BiH – debata

U sklopu projekta “Na mojoj koži” snimili prvu debatu na temu “(Ne) Vrijedi se boriti za svoja prava u BiH danas!”

Podršku u snimanju prve debate smo imali od strane Programa za osnaživanje nezavisnih medija (IMEP), koji sprovodi Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u saradnji sa Radio Otvorena mreža, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Zahvaljujemo se našim učesnicima i “FPN Opozit” – Debatnom klubu Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Na kojoj si Ti strani? Vrijedi li se boriti za svoja prava u BiH danas, ili?

Disclaimer ENG: „This video is made possible by the generous support of the American people through the US Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of Youth magazine „Karike“ and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.“
Disclaimer BHS: „Ovaj video je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog magazina „Karike“ i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.

Najčitaniji tekstovi

Šutim o seksualnom uznemiravanju jer ne znam šta da radim
Sistem na guranje
Call centri: ZA ili PROTIV?
Kataloška prodaja kao prilika za zaradu i radno iskustvo
Studentski domovi u Sarajevu: Gdje su, kakvi su, kako se prijaviti?
GDJE OTIĆI: Planinarski domovi nadomak Sarajeva
Kako do studentskog posla u Sarajevu?
Vodič za pokrivene
Iskustva banjolučkih studenata s "neperspektivnih" i "najtežih" fakulteta
Ljepota, kompleksi, Instagram
More Stories
Zašto je doniranje organa u BiH rijetka pojava?