KVIZ – Provjeri koliko znaš o pravima LGBTI osoba u BiH

Riješi ovaj kviz i provjeri koliko znaš o pravima i potrebama LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini. Nakon što odgovoriš na pojedino pitanje, pojavit će se točan odgovor. Na kraju kviza saznat ćeš svoj sveukupni rezultat.

Hvala što si riješio/la kviz!

ODGOVORI:

  1. c) Zakonska regulativa koja postoji u BiH vezana za prava LBGTI populacije podrazumijeva Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 16/03, 102/09 i 32/10) i Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik BiH“, broj 59/09, 66/16).
  2. d) Prema članu 7. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik BiH“, broj 59/09, 66/16), centralna institucija nadležna za zaštitu od diskriminacije je Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
  3. c) Prva dva navedena primjera su primjeri diskriminacije na osnovi spolne orijentacije, a treći primjer je primjer diskriminacije na osnovi zdravstvenog stanja.
  4. b) Rodni identitet odnosi se na subjektivni doživljaj vlastite rodne pripadnosti neovisno o spolnim karakteristikama pojedinca/ke ili biološkom spolu. Ovo se odnosi primjerice na transrodne osobe. Izražavanje rodne pripadnosti jest način na koji osoba pokazuje svoju rodnu pripadnost, npr. tako što se ponaša na „tipično“ muški ili ženski način. Drugi primjer je primjer diskriminacije na osnovi rodnog identiteta i izražavanja. Prvi primjer je primjer uznemiravanja.
  5. a) Prvi primjer je primjer diskriminacije temeljem pogrešne predodžbe o postojanju osnove, a drugi primjer je primjer diskriminacije na osnovi spolne orijentacije.
  6. b) Drugi primjer je primjer izravne diskriminacije (o izravnoj diskriminaciji se radi onda kad je nejednako postupanje povezano sa stvarnom ili pretpostavljenom karakteristikom koja je povezana s diskriminacijskom osnovom). Prvi primjer je primjer poticanja na diskriminaciju. Naime, osoba koja upućuje ili potiče druge osobe na diskriminiranje drugih na temelju neke od diskriminacijskih osnova odgovorna je za diskriminaciju premda ona možda nije uspostavila izravan kontakt s diskriminiranom osobom.
  7. a) Prvi primjer je primjer uznemiravanja odnosno posebnog oblika diskriminacije koji se odnosi na verbalno ili neverbalno ponašanje prema osobi koja pripada određenoj skupini povezanoj s diskriminacijskom osnovom. Drugi primjer je primjer diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije.
  8. b) Prvi i treći primjer su primjeri diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije. Drugi primjer je primjer viktimizacije tj. kada je osoba koja je prijavila diskriminaciju, nazočila diskriminaciji ili odbila postupiti po diskriminatornom nalogu dovedena u nepovoljan položaj.
  9. d) Prema članu 11. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik BiH“, broj 59/09, 66/16), osoba ili grupa osoba koje su izložene bilo kojem obliku diskriminacije, prema odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, ovlašteni su da podnesu tužbe i traže: utvrđivanje da je tuženi povrijedio tužiteljevo pravo na jednako postupanje, odnosno da radnja koju je poduzeo ili propustio može neposredno dovesti do povrede prava na jednako postupanje (tužba za utvrđivanje diskriminacije); zabranu poduzimanja radnji kojima se krši ili može prekršiti tužiteljevo pravo na jednako postupanje, odnosno da se izvrše radnje kojima se uklanja diskriminacija ili njene posljedice (tužba za zabranu ili otkanjanje diskriminacije); da se nadoknadi materijalna i nematerijalna šteta uzrokovana povredom prava zaštićenih Zakonom o zabrani diskriminacije (tužba za naknadu štete); da se presuda kojom je utvrđena povreda prava na jednako postupanje na trošak tuženika objavi u medijima.
  10. c) Prema članu 29. Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 16/03, 102/09 i 32/10), tko na osnovu spola vrši nasilje, uznemiravanje ili seksualno uznemiravanje kojim se ugrozi mir, duševno zdravlje i tjelesni integritet kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina.

*Fotografije – Unsplash.com
Disclaimer ENG: „This quiz is made possible by the generous support of the American people through the US Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of Youth magazine ‘Karike’ and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.“
Disclaimer BHS: „Ovaj kviz je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog magazina ‘Karike’ i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.

Najčitaniji tekstovi

Udruženje „Dignitet“: Stvaranje društva dostojanstva i pravde
Studentski domovi u Sarajevu: Gdje su, kakvi su, kako se prijaviti?
Bruno Jelović: Želja mi je osnovati azil za napuštene životinje
Susan Sontag – počasna građanka Sarajeva i heroina svih nas
Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini: „ASuBiH treba da bude 'safe space' za sve srednjoškolce i srednjoškolke širom države i težimo k tome“
10 realnih razloga zašto si još uvijek single, a koje ti niko nije rekao
Zlatna Karika Lejla Selimović: Hidžama je više relaksirajući tretman
Kako do studentskog posla u Sarajevu?
Vikend sa ćaletom: Ljubav kao najveća potreba
Nindža, zaostala, bezgrešna ili nepropisno pokrivena – lične priče žena s hidžabom u BiH
More Stories
Odgovori psihologa 26: „Prvo, ne naškodi (Primum non nocere)“