Kviz pismenosti – Provjeri koliko si pismen!

Odgovori:

 1. Pismenost podrazumijeva pisanje i s razumijevanjem čitanje rečenice koja bi se odnosila na čovjekov svakodnevni život.
 2. Uvjerenje o prebivalištu ne smije biti starije od 6 mjeseci. Dokaz o redovnom studiju se prilaže ukoliko se radi o otvaranju studentskog tekućeg računa. Ova pravila važe za sve banke u BiH.  
 3. Ispravan oblik je Nijemac, radi dugog sloga na koji se dodaje refleks jata –ije. S druge strane, u riječi Njemačka, u pitanju je kratki slog zbog čega se koristi jekavski refleks jata, kao i kod riječi Njemica. Inače, pridjev nijem se također piše s ijekavskim refleskom jata.
 4. Za razliku od duga, koji je novac koji zapravo dugujete, kredit je iznos koji imate na raspolaganju za zajmove – ali ga još niste zapravo pozajmili.
 5. Nastavak za dokumente u Word-u je „doc“, a ovaj oblik se koristi od najranijih sistema.
 6. S obzirom da se radi o studentskom kreditu, banka pretpostavlja da ste redovni student/ica bez primanja i stoga se mora osigurati preko jamstva tj. sudužnika da će taj kredit biti isplaćen. Sudužnik mora biti stalno zaposlen i imati kreditnu sposobnost plaćanja kredita. Većinom to bude jedan od roditelja. Postoji opcija i za vanredne studente/ice koji su zaposleni/e.
 7. Kada koristite leasing, vi zapravo iznajmljujete automobil na oko 2 ili 3 godine. Ograničeni ste na određeni broj kilometara i morate vratiti vozilo u dobrom stanju. To je zapravo najskuplji način da posjedujete novi automobil ako to radite svakih nekoliko godina.
 8. Vagi, ali supruzi. U prvom primjeru se ne vrši glasovna promjena, jer je u riječi s manje slogova suglasnik g došao ispred vokala te bi, ukoliko bi promjena bila izvršena, došlo do nejasnoće u značenju – druga palatalizacija (k, g, h ispred vokala u c, z, s), dok je u drugom primjeru izvršena, s obzirom na to da se vrši u dativu i vokativu jednine imenica ženskog roda.
 9. Lotus 1-2-3 je program, nekadašnja aplikacija. Power Point je također program, dio programskog sistema. Netscape je web preglednik. Jedini operativni sistem je Windows XP, točnije varijanta Microsoftovog sistema.
 10. Zanemarujući nagomilavanje kamata, zaduživanje od 20 % godišnje dovelo bi do udvostručenja za pet godina; neko ko je već znao za kamate na kamatu, mogao je izabrati broj manji od pet. Neko ko poznaje ‘pravilo 72’ bi znao da će to biti oko 3,6 godina. U financijama, pravilo 72 je metoda za procjenu vremena udvostručavanja ulaganja. Broj pravila (tj. 72) podijeljen je s postotkom kamate po razdoblju kako bi se dobio približan broj perioda (obično godina) potrebnih za udvostručavanje. Drugi odgovori odražavaju nerazumijevanje koncepta obračuna kamata.
 11. U ovom slučaju, odluka je donesena, a ne donešena. Glagolski prilog trpni je izveden od glagola donijeti, a ispravan oblik bi bio i „donijeta“.
 12. Nastavak internetske stranice je .html.
 13. U prvom licu množine potencijala glagol biti glasi bismo, a u prvom licu jednine bih. U drugom licu množine glasi biste. U svim ostalim licima glasi bi.
 14. Kao dio paketa, Excel i služi za crtanje grafika i tabela.
 15. Ispravno je sumnja, a ne sumLJa (sumnjati, a ne sumljati). Ukoliko se piše sa „a“, prilog zasad će se pisati odvojeno – za sada, a ukoliko je bez, onda će biti napisan spojeno – zasad.

Autorice kviza: Amila Žunić i Ivana Radić

Najčitaniji tekstovi

ODGOVORI PSIHOLOGA 30: „Riječi mogu da liječe“
Uzroci izraelsko-palestinskog sukoba – arapsko-izraelska normalizacija odnosa i eskalacija palestinsko-izraelskog sukoba jačanjem postojećih i formiranjem novih frakcija otpora
Zlatna Karika Lejla Selimović: Hidžama je više relaksirajući tretman
Premotaj: Žene u BiH - od Kraljevine Bosne do danas
Kako do pripravničkog u Bosni i Hercegovini?
Kako do studentskog posla u Sarajevu?
Virtualni svijet i online upoznavanje: prednosti i mane
Kataloška prodaja kao prilika za zaradu i radno iskustvo
20 godina Zakona o slobodi vjere – Je li samo hidžab problem i smetnja državnim institucijama?
Bošnjak i Srpkinja, Hrvatica i Rom... Kako izgledaju mješovite veze u BiH?
More Stories
Odgovori psihologa 13: Čari psihoterapije