Kako s ovjerenom kopijom aplicirati na više fakulteta u BiH?

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je nevladina organizacija koja se već dvanaestu godinu zalaže za prava srednjoškolaca i poboljšanje njihovog statusa u društvu. Inicijativa „I kopija vrijedi“ pokrenuta je 2015. godine od strane ASuBiH-a na temu upisne politike na visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini.

 

U okviru inicijative ASuBiH zagovara promjenu upisne politike koja srednjoškolce završnih razreda ograničava na apliciranje na samo jedan fakultet jer na isti se moraju predati originalni dokumenti. Rješenje koje mi zagovaramo, a koje čini apliciranje na više fakulteta u jednom roku mogućim, jeste izmjena članova zakona koji definišu upisnu politiku – želimo omogućiti srednjoškolcima da pri upisu na fakultet mogu predati ovjerene kopije dokumenata!

 

Ovim bismo srednjoškolcima omogućili predavanje dokumenata na više fakulteta u jednom upisnom roku, te povećali šanse i za srednjoškolce da upišu željeni fakultet, i za univerzitete da popune studentske kvote. Za više detalja o inicijativi razgovarali smo s Unom Karabeg, članicom Upravnog odbora ASuBiH-a, zaduženom za rad na inicijativama.

 

Kakva je trenutna situacija u BiH, po pitanju polaganja prijemnih ispita sa validnom kopijom? Odnosno gdje se to može, a gdje ne može? Kako visoko-školske ustanove prihvaćaju vašu inicijativu i šta očekujete da će se desiti?

Trenutno u Bosni i Hercegovini sa ovjerenom kopijom srednjoškolci mogu aplicirati na Univerzitetima u Sarajevu, Bihaću, Zenici i Sveučilištu u Mostaru. Na ostalim Univerzitetima to, nažalost, još uvijek nije moguće, ali ove godine plan je aktivno raditi na usvajanju inicijative na univerzitetima u TK i RS-u!

Očekujemo prihvatanje inicijative u TK i RS-u, te se nadamo da će mogućnost apliciranja sa ovjerenom kopijom i dalje biti moguća na 4 navedena univerziteta!

 

Da li postoji mogućnost da dođe do problema kada pojedinci uspješno apliciraju na više fakulteta, a nakon izbora ostaje upražnjeno mjesto na drugom fakultetu gdje je takođe uspješno položio prijemni?

Problem ne bi trebao postojati, zbog toga što ovim pristupom dobivaju i srednjoškolci i fakulteti! Mjesto će ostati upražnjeno, ali će ga popuniti neki drugi kandidat.

Ovim putem srednjoškolci već na prvom upisnom roku mogu da odluče koji će fakultet pohađati, a fakulteti će imati realan prikaz stanja, te mogu popuniti upražnjena mjesta još na prvom upisnom roku jer su svi zainteresirani isti već na prvom roku upisali ili sa originalnim dokumentima ili sa ovjerenom kopijom istih.

Na ovaj način budući studenti u slučaju neuspješnog polaganja prijemnog ispita ne moraju čekati drugi upisni rok, već se samo odlučiti za opciju koja im odgovara.

 

Kako mislite da vašu incijativu promovišete kod maturanata, koji su trenutno vaša interesna grupa?

Interesna grupa su nam uvijek bili i ostali srednjoškolci! Aktivnosti inicijative dostupne su svim srednjoškolcima na našim zvaničnim Facebook i Instagram profilima

U 21. stoljeću informacije se najbolje prenose putem medija i društvenih mreža, te tako želimo informisati kako srednjoškolce o prilikama koje im se nude, tako i nadležne organe da djeluju u našem najboljem interesu!

 

Znate li možda kakva je situacija u susjednim zemljama i može li se kod njih aplicirati s ovjerenom kopijom?

Svaka zemlja ima sebi svojstven sistem obrazovanja.

U Hrvatskoj je to online sistem u koji se unesu vlastiti podaci svakog budućeg studenta – ocjene, željeni predmeti itd., te svaki srednjoškolac izabere 10 fakulteta na koje bi htio ići. Nakon toga se polaže državna matura, gdje svaki srednjoškolac ostvari određeni broj bodova.
Na osnovu bodova ostvarenih na državnoj maturi, svaki srednjoškolac dobiva informaciju na koji od tih 10 fakulteta može ići. Prema tome, presudna je državna matura, a ne original ili kopija svjedodžbi.

Kada je u pitanju Srbija, polaže se prijemni ispit, na koji se prije polaganja potrebno prijaviti. Dokumenti potrebni za prijavu na konkurs su: popunjen obrazac prijave na konkurs, ovjerena kopija ili original svjedočanstva svih razreda srednje škole na uvid, ovjerena kopija ili original diplome o položenom završnom maturskom ispitu na uvid, te dokaz o uplati naknade za prijemni ispit. Također je potrebno ponijeti ličnu kartu ili pasoš kao identifikacijski dokument.

U Crnoj Gori, situacija je najsličnija BiH – pored prijave za upis prilažu se: originalna diploma o položenom maturskom/stručnom ispitu, originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole, kopije lične karte ili izvoda iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, te diplome.

 

Koje aktivnosti možemo očekivati u bliskoj budućnosti u pogledu ove inicijative, jer se rokovi prijemnih ispita bliže?

Ono što zasigurno možete očekivati jeste širenje informacija o mogućnostima upisa sa ovjerenom kopijom, medijsku promociju inicijative i kontaktiranje nadležnih organa u TK i RS-u – ukratko, raditi ćemo sve što je u našoj moći da omogućimo srednjoškolcima upis sa ovjerenom kopijom dokumenata na što više Univerziteta u Bosni i Hercegovini!

 

Izvor: Ammar Grabić/ ONAuBiH/ ASUBiH

Najčitaniji tekstovi

Velika pitanja – velika anksioznost
Nail Omerović: Naši mladi su talentovani, samo im je teško doći do izražaja
Kako do pripravničkog u Bosni i Hercegovini?
Kultura mema – od smijeha do političkog djelovanja
Eskapizam na društvene mreže
Rodni stereotipi
Kako do studentskog posla u Sarajevu?
Gdje kupiti proizvode jeftinije i do 90 % od redovne cijene - Food Outlet Yumm
Prljava riječ na slovo "F"
Zašto muškarci (ne) vole kučke?
More Stories
Izlazak (Senija i kvačilo)