Javorwood dajte mi vi, navire pjesma u meni!

Javorwood je muzičko performativni festival koji se održava svaki prvi vikend mjeseca augusta već četvrtu godinu. Lokacija Javorov do, Bjelašnica!