Boris Lalic (3)

Najčitaniji tekstovi

Intervju s Dušicom Žižić, medicinskom sestrom: „Naše ranjivosti i razvojne krize su i naša šansa za samospoznaju i učenje“
Buč Kesidi za KARIKE: Ona prava ne postoji, zato je i izmišljamo
Zlatna Karika Ammar Grabić: Mladi nisu svjesni svojih potencijala
Život gej osobe u vehabijskoj porodici i zašto biti vidljiv
Vikend sa ćaletom: Ljubav kao najveća potreba
Call centri: ZA ili PROTIV?
Nasilje u porodici – moja životna priča
Putovanje u Pariz: Savjeti za potpuno uživanje!
Dželila Mulić-Čorbo, psihologinja: „Kada je nasilje prisutno, tu pate svi“
Tanja Šljivar: Život u Banjaluci bi bio lakši, ali manje uzbudljiv