Bosni i Hercegovini su potrebne radikalne promjene i smatram da je to moj moralni i životni poziv. Kada sam odlučio ući u te promjene tek sam tada shvatio koliko je to teško postići, ali izazov sam prihvatio bez problema i siguran sam da ću istrajati u svojim ciljevima. Svi smo mi dio politike i svi trebamo njome da se bavimo. Baviti se politikom znači interesovati se za sopstveni život. To se kod nas u Bosni i Hercegovini nekako izgubilo, percepcija je da se politikom bavi samo elita, što apsolutno nije tačno. Politika kreće od malog čovjeka i kada on/ona odluči da istinski prave promjene, uspjet ćemo imat vidljive rezultate i bolji život.
Glavne stvari za koje se zalažem su: transparentnost, održivi razvoj i preduzetništvo. Ekološke politike se približavaju Balkanu te ih i mi možemo zagovarati. Ukoliko ne budemo pazili na našu okolinu pojavljivat će se različite zarazne bolesti, a politika reciklaže kao na Zapadu mogla bi itekako ekonomski da utiče na Visoko. Smatram da je transparentnost rada javne uprave od velikog značaja te da bi stvaranje online registara bilo poželjno. Oko 40% mojih inicijativa se odnosilo baš na transparentnost jer želim da se svaka naredna politička struktura zasniva baš na tome. Također, postavio sam pitanje u kojem sam tražio da mi se dostavi spisak svih plata i naknada direktora/ica Javnih ustanova i Javnih preduzeća kao i članova/ica upravnih i nadzornih odbora. Podržavanje malih obrtnika u ovom postpandemijskom društvu je također značajno. Veoma je bitno da više ne obogaćujemo bogate nego da pomažemo onima kojima je zaista potrebno.Bitno je zbog povećanja kvalitete života naših sugrađana/ki, kako mladih, tako i onih starije životne dobi, a smatram da su pitanja za koja se zalažem od velikog značaja za sve nas. Promjene koje bi nam realizacija ovih ideja donijela bi se itekako osjetile, grad bi počeo da liči na one na Zapadu i osim kvalitete života, važno je i da građani/ke budu ponosni što žive baš u Visokom.
Već sam rekao da svaka od ovih inicijativa ima jedan cilj, a to je da poboljšamo kvalitet života. Mislim da nije potrebno posebno obrazlagati zašto je dobro da u Visokom svake godine 25 mladih ljudi dobije priliku da pokrene svoj biznis. Da imamo cjenovnik usklađen sa socijalnim uslovima. Da imamo transparentan utrošak sredstava iz budžeta. Ljudi iz ove zemlje često odlaze zato što misle ili su ubijeđeni da ovdje neće nikada biti bolje, da nikada neće biti pravde, uređenog sistema vlasti koji je spreman da odgovori na zahtjeve građana/nki. Pri tome nije to samo stvar da imamo vakcine kad i cijeli svijet, nego i da imamo riješene ove sitnice koje su ogromne za normalan život. Infrastruktura, posao, jednake šanse, pravedno društvo bez korupcije, a bojim se da ćemo bez toga postati starački dom za bogate evropljane. Nažalost u Visokom su vijećnici/e ograničeni/e na jednu inicijativu po sjednici. Pri tome otprilike 1/3 vijećnika redovno koristi ove metode djelovanja. Zbog toga sam često u situaciji da moram da biram između nekoliko inicijativa koju da podnesem na toj sjednici. Ružno je kada morate birati da li je potrebnije da inicirate da neko dobije put ili da neko dobije kanalizaciju.
Dana 08. 07. 2021. godine održana je peta po redu sjednica Općinskog vijeća Fojnica. Sjednici je, od ukupno 21 vijećnika/ce, prisustvovalo njih 19. Raspravljalo se o 20 tačaka Dnevnog reda. Većina tačaka odnosila se na Izvještaje o radu Komisija/ Povjerenstava imenovanih od strane Općinskog vijeća. Tačke na koje smo se ovaj put fokusirali u ovom izvještaju odnose se samo na pitanja, potrebe i probleme mladih.
U sali za sjednice nove zgrade grada Gračanica održana je šesta sjednica gradskog vijeća sa početkom u 11:00 h. Na održanoj sjednici prisustvovalo je 29 članova/ica Vijeća. Pored članova/ica gradskog vijeća, sjednici su prisustvovali/e: gradonačelnik Nusret Helić, pravobraniteljka Jasminka Imširović, šefovi/ce službi za upravu, članica Etičke komisije Maira Brkić, te predstavnici/e sredstava informisanja. Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća Gračanica je usvojen jednoglasno.

Ima veze...

Četrnaest novinara i novinarki Karike.ba u protekla tri mjeseca prisustvovalo je na 26 sjednica općinskih vijeća/gradskih skupština u sljedećim općinama/opštinama: Lukavac, Tuzla, Kakanj, Bijeljina, Doboj Istok, Gračanica, Odžak, Stari Grad Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Konjic, Visoko, Zenica, Orašje, Fojnica, Maglaj, Sanski Most, Brčko. Želeći ponuditi zaključak o nekim važnim pitanjima koja se tiču rada vijeća/skupština nakon tromjesečnog praćenje rada lokalne politike novinari i novinarke Karika koji su prisustovali/e sjednicama odgovorili/e su na pitanja novinarke Dalile Palavre vezana za rad vijeća/skupština. Dalila je odgovore objedinila i rezultate predstavila u infografici koja slijedi u nastavku.  
Prvom tačkom Dnevnog reda vijećnici/e su usvojili Odluku o izmjenama Odluke o građevinskom zemljištu na području općine Ilidža. Izmjene se tiču uspostavljanja prve stambene zone u centru općine Ilidža, kao i utvrđivanje novih granica stambenih, poslovnih i proizvodnih zona. Odluka se odnosi na privredni razvoj općine Ilidža i u skladu je sa kontinuitetom življenja i ulaganja ka boljem životnom i privrednom okruženju. Izmjene ne utiču na postojeće objekte već isključivo na buduću gradnju. U praksi Odluka podrazumijeva 0, 9% povećanu rentu zemljišta na kojem se gradi. U toku rasprave spomenuta je gradnja naselja Tibra na Stupu, greške kao što je neizgradnja škole, vrtića, ambulante sa ciljem ispravljanja istih te sa jednoglasnim usvajanjem da se iste ne smiju ponoviti. Uslijedila su pitanja komisiji koja je pisala Prijedlog Oduke o izmjenama Odluke o građevinskom zemljištu - rasprava OV Ilidža o bespravnoj gradnji, podrška kolektivnoj, a ne individualnoj izgradnji te pitanja o granicama zona po naseljima.
Van snage stavljena je odluka o izboru i načinu imenovanja članova Skupštine JP „RTV Sana“ Sanski Most od 29.11.2017. godine. Također, tu je i prijedlog rješenja o prestanku članstva u skupštini vršioca/teljice dužnosti predsjednika/ce i članova/ica skupštine, kao i prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca/teljice dužnosti predsjednika/ce i članova/ica Skupštine JP RTV „Sana“ Sanski Most. S obzirom da je od imenovanja vršioca dužnosti proteklo više od tri godine jasno je da je došlo do grubog kršenja Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH te da isti vršioci/teljice dužnosti članova/ica skupštine protokom roka od tri mjeseca od dana imenovanja postupaju nezakonito. Kako bi se spriječile buduće nezakonite radnje, Općinsko vijeće kao osnivač navedenog preduzeća odlučilo je u narednom periodu donijeti odluku o izboru i načinu imenovanja članova/ica skupštine JP RTV „Sana“ Sanski Most koja nije u sukobu sa zakonom.
Dana 07. 07. 2021. godine održana je 5. redovna sjednica Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo. Na sjednici je prisustvovalo 26 vijećnika/ca. Predsjedavajući Općinskog vijeća Mirza Selimbegović obavijestio je prisutne da je vijećnik Tajib Delalić podnio ostavku na ovoj poziciji te da se čeka potvrda CIK-a o njegovoj zamjeni. Zapisnik sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo je jednoglasno usvojen uz sugestije da pitanje o parku za djecu sa teškoćama u razvoju u Centru Safet Zajko nije nigdje evidentirano u zapisniku. Također se zamjerilo vijećnicima/ama da kopiraju inicijative jedni/e od drugih.
Iskustvo života s invaliditetom sa sobom nosi i iskustva susreta s medicinskim radnicima – bolja i lošija. Na neke dijelove medicine se brzo navikneš, postanu ti drugi dom i sigurna luka koja masu izazova ili briše ili učini podnošljivijim, običnijim, shvatljivim. No, iskustvo invaliditeta obično neke dijelove zdravlja ostavi duboko ispod površine – sve dok tepih više ne može da upija prosuto mlijeko. Onda, kada se tepih natopi, počinje show zvan seksualno i reproduktivno zdravlje osoba s invaliditetom kojim se medicina skoro pa i ne bavi.

Sve ovo ja

I dok se tiho molim za čudo, osluškujem nazive bolesti koje su dijagnostikovane ženama pored mene, slušam brojeve mjeseci i sedmica trajanja trudnoće i zamišljam listove kalendara iskrižane i precrtane, obojene i uljepšane. Nadom i strahom, kako kome. A onda se pojavljuje žena obučena u bijelo, s licem na kojem ne pišu emocije niti godine rada, samo mehanički stav. Svojim glasom kao prikopčanim na razglas počinje da proziva imena, jedno po jedno. Anica, Martina, Fata, Silvana, Jelica, Tanja, Sabira, i tako redom. Koncentrisana sam na svoje ime, ta druga me i ne zanimaju. Čujem svoje i ustajem. „Ja sam.“ „Jesi li trudna?“ Zbunjena ne znam šta da kažem. Uglavnom mi dijagnozu uspostavlja doktor, a ne medicinska sestra nasred hodnika, pred svim ostalim pacijenticama. „Nisam“, izustih. Pola u nadi da je istina, a pola u nadi da je laž. Ne znam koji je odgovor tačan jer nisam pregledana. „Doktorica ne prima nijednu pacijenticu koja nije trudna. Samo redovni pregledi trudnica. Ostale žene idite kući.“
Da li je moguće da je stvarnost postala toliko izokrenuta da pravo na dostojanstvo na radnom mjestu ne treba zahtijevati? Kada se osoba nalazi u situaciji da je jedina zaposlena u porodici koja od nje ovisi, potreba za izražavanjem i zahtijevanjem prava ne smije biti iskazana jasno i glasno. Zašto je to tako? Da li je moguće da je stvarnost postala toliko izokrenuta da je zahtijevati pravo na dostojanstven rad postalo izlišnim?
„Džaba školovanje i čitanje knjiga kad njoj fali domaćinski odgoj. Eto, i šta ćeš ti sad s njom. Ni za šta nije. Diplomu u džep neka stavi ako usta zatvoriti ne zna. Ja ću primati u moju kancelariju koga ja hoću. Neće me niko redu učiti. Ona se drznula da mene uči. Domaćinski odgoj je ba najbitniji. Isto tako ja neki dan, doš'o tetak moje žene i đe će tetak čekati. Uš'o odma' i ja kažem evo ovo završim i tebi ću uraditi. Meni jedan odanle govori: 'Halo, ja sam na redu.' Ama ja ću bolan kome ja hoću i kako ja hoću papire završavati. Po mom redu.“
Moja priča počinje od moje šeste godine, tj. odonda kad sam krenula u prvi razred osnovne škole. I dan-danas pamtim pitanje učiteljice: „Aldina, zašto konstantno odmahuješ glavom? Postoji li neki problem?“ Nakon učiteljičinog, uslijedila su i brojna pitanja učenika u razredu – Zašto? Kako? Otkad to radiš? Osim pitanja, tu je bilo i podsmijavanja. Na sva ta pitanja i podsmijavanja nisam imala odgovor ni reakciju. Jedino čega se sjećam da je u tom momentu postojalo jeste osjećaj usamljenosti, stida, različitosti.
Oduvijek mi je proljeće omiljeno godišnje doba jer se sve neumorno budi, cvjeta, zove nas da počnemo iznova... Svake godine nam nudi novu varku ili nadu, da možemo sve ispočetka, da možemo biti bolji ljudi... Svako proljeće ponudi novu perspektivu, osjećaj, metamorfozu... Probudi u nama optimizam, radost, energiju superjunaka koji može na leđima ponijeti čitav svijet. Ali i najsnažniji superjunak bi se slomio pod ovolikim pritiskom koji nas lomi, melje, pritiska, stiska dok ne izgubimo dah.
Mislim da je to bio najtužniji dan u mojem životu – kada nitko iz škole nije stao uz mene nego je i stručna osoba bila na strani zlostavljača. Onih koji su imali moć i kontakte. Tada se kod mene javila anksioznost i depresija i mislila sam da je srednja škola crna rupa iz koje se neću izvući. Kada ste žrtva mislite da će vas to pratiti kroz cijeli život i da će netko prenijeti nekom drugom i da će i ta osoba naći krivicu u vama.
Load more

Najpopularniji tekstovi

Oduvijek mi je proljeće omiljeno godišnje doba jer se sve neumorno budi, cvjeta, zove nas da počnemo iznova... Svake godine nam nudi novu varku ili nadu, da možemo sve ispočetka, da možemo biti bolji ljudi... Svako proljeće ponudi novu perspektivu, osjećaj, metamorfozu... Probudi u nama optimizam, radost, energiju superjunaka koji može na leđima ponijeti čitav svijet. Ali i najsnažniji superjunak bi se slomio pod ovolikim pritiskom koji nas lomi, melje, pritiska, stiska dok ne izgubimo dah.

Ne karikiramo

Petnaest novinara i novinarki Karike.ba u protekla tri mjeseca prisustvovalo je na 27 sjednica općinskih vijeća/gradskih skupština u sljedećim općinama/opštinama: Lukavac,Tuzla, Kakanj, Bijeljina, Doboj Istok, Gračanica, Odžak, Stari Grad Sarajevo, Novi GradSarajevo, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Konjic, Visoko, Zenica, Orašje, Fojnica, Maglaj, Sanski Most, Brčko. Želeći ponuditi zaključak o nekim važnim pitanjima koja se tiču radavijeća/skupština nakon tromjesečnog praćenje rada lokalne politike novinari i novinarke Karika koji su prisustovali/e sjednicama odgovorili/e su na pitanja novinarke Azre Nezirić vezana za interes građana/ki tokom sjednica. Azra je odgovore objedinila i rezultatepredstavila u infografici koja slijedi u nastavku.
Na 4. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Odžak predložen je i usvojene sljedeći Dnevni red: Vijećnička pitanja Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna za 2020. godinu i Izvješća o radu i poslovanju za 2020. godinu JP Komunalac Odžak Prijedlog Odluke o komunalnom redu Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade za mjerno mjesto – paušal, cijene opskrbe vodom i cijene odvodne i pročišćavanja otpadnih voda/kanalizacija za vodovode s područja općine Odžak. Na Dnevnom redu nije bilo pitanja i inicijativa vezanih za mlade.
17.05. 2021. godine održana je 6. redovna sjednica općine Maglaj. Razmatralo se dvadeset tačaka, a šta je bilo u fokusu pročitajte u nastavku. Sjednici je prisustvovalo 24 vijećnika/ce čime je konstatovano da Općinsko vijeće može punovažno raditi i odlučivati – donositi odluke, zaključke i rješenja, čime je ispoštovan član 88. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj. Kao što vidiš, općinsko vijeće ili gradska skupština donosi odluke, zaključke i rješenja vezana za sve političke odluke, akcije i inicijative lokalne zajednice. Zbog toga je važno biti sa lokalnom politikom na ti – pratiti šta se dešava na sjednicama i da li ljudi izabrani voljom građana/ki zaista rade u službi javnog interesa. Na primjeru ove konkretne sjednice fokus tačke su bile: Prijedlog dokumenta „Strategija općine Maglaj za period 2021 – 2027. godine“, Program poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj te Poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika/ca.
Load more

Najčitaniji tekstovi

Htio sam da nestanem, da me nema, kada je oko mene samo stid, sramota i strah
Novo lice lokalne politike: Tibor Kovačević – politika usmjerena ka rješavanju problema mladih
Novo lice lokalne politike: Tarik Halilović - transparentnost, održivi razvoj i preduzetništvo
Novo lice lokalne politike: Belmin Zukan - poboljšanje kvaliteta života u Visokom
Sa politikom na Ti – 6. redovna sjednica OV Stari Grad Sarajevo – odluka o stipendiranju vraćena na doradu
GDJE OTIĆI: Planinarski domovi nadomak Sarajeva
Novo lice lokalne politike: Admir Čavalić – transparentniji rad Gradskog vijeća i Gradske uprave
Sa politikom na Ti – 5. redovna sjednica OV Ilidža – prostorno i građevinsko uređenje Općine
Kako do studentskog posla u Sarajevu?
Sa politikom na Ti – rad vijeća/skupština